Tampere
30 Sep, Saturday
11° C

Proakatemian esseepankki

Revenan viimeinen yhteinen hengenvetoKirjoittanut: Juho-Petteri Urhemaa - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Aika etenee nopeasti ja enää on tasan vuosi Revenalla yhteistä matkaa jäljellä. Sen jälkeen on nämäkin sankarit saatu uunista ulos. Aika on tuntunut suorastaan kiitävän ohi, mutta tapahtumien määrä on ollut moninainen. Olemme käyneet Revenalla monet vaiheet läpi, niin myrskyt kuin onnistumisetkin. Jokainen näistä on muovannut Revenaa sitä kohti mitä olemme nyt. Onko positiomme hyvä tällä hetkellä? Mitä pitäisi saavuttaa viimeisen vuoden aikana vai tarvitseeko mitään?

 

Nykytilanne?

 

Olemme eläneet tämän syksyn seesteisyyden aikaa. Kaikki valuu omalla painolla eteenpäin ja kaikki on suurin piirtein hyvin. Pinnan alla on saattanut kuitenkin kuohuta. Monet projektit vetävät hyvällä vauhdilla eteenpäin ja on ilo seurata niiden kasvutarinaa. Willarilla on omat toimitilat kalevassa, Herkkä paahtaa arkeansa Paltformin tiloissa, Tönö toimii kesäisin eteläpuistossa, Puhdistustiimi tekee työsuoritteet asiakkaiden kohteissa, loput menevät ja tulevat omien projektiensa kanssa omalla aikataulullaan. Pajoihin ollaan otettu ryhtiliikettä ja tuotu lisää liiketoimintaa tukevia aiheita, tälle oli tiimin puolelta yhteinen halukkuus. Matilda aloitti oman BL kauden lennokkaasti ja teki johtamisesta omannäköistään. Asiat lähtivät vauhdilla ja jämäkästi eteenpäin. Matilda loisti parhailla puolillaan, asioita alkoi tapahtua. Syntyi uusi Revanan Jory, joka lähti aktiivisesti tekemään toimia uuden paremman arjen rakentamiseksi. Turhat toimet karsittiin pois ja tilalle tuotiin vapaaehtoisia tiimiä tukevia toimintamalleja kuten kaarnapäivä. Kaarnapäivä on torstaisin klo 12 eteenpäin olevaa tiimin yhteistä aikaa, jolla saattaa olla ennalta määrätty teema. Järjestettiin myös yritystapaamisia yms. Monessa asiassa onnistuttiin ja Revenan arjelle luotiin parempi ja järkevämpi pohja, joka tuki yrittäjyyden kasvua.

 

Tilanne oli ja vaikutti kaikinpuolin mielestäni suhteellisen hyvältä ja onnistuneelta. Tarkemmin tarkasteltuna tiimi oireili kuitenkin hieman. Poissaolojen määrä pajoista oli normaalia korkeampi. Väsymystä oli havaittavissa ja ajoittain innostuksen & motivaation puutetta. Muutamia yhteenottoja tuli pajoissa, jotka vaikuttivat nopealla vilkaisulla harmittomilta jo huomenna. Yhteenottoaiheet olivat mielestäni turhan pieniä. Pohdin nämä asiat huomattuani, onko kaikki hyvin? Domino jono alkoi kaatumaan, mutta kaatuminen oli hiljaista ja huomaamatonta. Jos kissaa ei nosta pöydälle voi leikkiä kaiken olevan hyvin.

 

Miksä siis hitsaa nyt?

 

Asiat jotka tuon tässä kappaleessa ovat vain osa kokonaisuutta, eivätkä anna todellista kuvaa nykytilanteesta. Tämä ei ole negatiivisuuden ryöpytys ja manaus huonosta elämästä, vaan ongelmakohtien tuomista ilmi ilman positiivista vastakohtaa.

 

Eriarvoisuus

 

Tiimissämme nousi ilmi eriarvoisuuden näkyminen palautepajan yhteydessä. Teimme vyöhyketeorian perusteella jokaiselle henkilölle arvioinnin. Kukin henkilö piti laittaa jollekin olevista vyöhykkeistä. Eri vyöhykkeittä ovat: ydinpelaaja, avainpelaaja, aktiivinen, mukana kulkeva, tiimistä eroava. Näin jokainen yksilö näkee, miten tiimi sijoittelee hänet. Jokainen yksilö ja hänen asemointi vyöhykkeille käytiin läpi, joka herätti erityistä keskustelua muutamien henkilöiden kohdalla. Business Leaderimme sijoitettiin aktiiviset osioon. Miten meidän BL ei ole ydinpelaaja vaan pari pykälää kauempana? Myös eräs toinen tiimin jäsen oli sijoiteltu aktiivisen ja mukanakulkevien välimaastoon keskiarvollisesti. Kävi keskustelun kautta kuitenkin ilmi, että henkilö on ollut aktiivisesti sekä tiimin että yhteisön tasolla mukana monessa. Arvostammeko eri tiimin jäsenien tekemistä eri tavalla? Tämä laajensi keskustelua. Onko eri tiimin jäsenien sanoilla erilainen painoarvo? Tämän tapahtumista oli havaittu pajoissa, joissa joidenkin henkilöiden sanoille tunnuttiin antavan enemmän merkitystä. Tiettyjen porukoiden kohdalla huomattiin myös syntyvän mielipiteiden puolustelua ja ajatusten tukemista.

 

Mistä siis tässä on kyse? Absoluuttista totuutta minulla ei tähän ole, mutta oman analyysin annan. Perimmäinen syy ja ratkaisu ei mielestäni löydy suoraan eriarvostuksesta, mutta ongelma näyttäytyy sellaisena. Revena on osittain irrallinen ja hajautunut rakenteensa vuoksi. Menestys Projektien parissa on hankaloittanut tiimin rakentumista ja tiimin suhteiden hoitoa. Tämä aiheuttaa ongelmia tiimikaverin tuntemisen syventämisestä. Ihmissuhteita on hoidettava ja ylläpidettävä, se ei ole automaatio. Näemme porukalla ainoastaan pajoissa 2 kertaa viikossa. Kahvipöytäkeskustelut ovat olemattomia, joten yhteistä tiimiä voi olla hankala rakentaa ja ylläpitää. Ei tiedetä mitä kaveri tekee pajojen ulkopuolella, koska ei ole riittävästi tilaa näille vapaamuotoisille keskusteluille. Aika rullaa eteenpäin ja tilanteesta tulee uusi normi. Tiimin sisällä syntyy aina syvällisempiä merkityksiä pienemmillä porukoilla. Näihin tiiminjäseniin on helppo pitää yhteyttä, sillä se tapahtuu luonnostaan. Näin ajatukset alkavat yhtenäistyä tietyn porukan sisällä tai yhteenkuuluvuutta syntymään. Täten tämä näyttäytyy samoina mielipiteinä tai kaverin ajatusten tukemisena pajoissa.

 

Jokaisella on omat kiireensä ja projektit. Meitä Revenalaisia on usein vain muutamia henkilöitä samaan aikaan akatemialla. Osa on vain pajoissa. Emme pääse näkemään mitä muut tiimikaverit tekevät. On siis vaikeaa nähdä ja arvostaa tiimikaverin tekemistä, jos sitä ei tiedä. Tämä johtaa taas vääriin tulkintoihin ja arviointeihin. Pajoissa ei ehditä myöskään mitenkään linkittämään tarpeeksi projektien ja yksilöiden kuulumisia, jotta oltaisiin riittävästi kärryillä. Tämä kokonaisuus aiheuttaa mielestäni eriarvoisuuden tunnetta.

 

Suorapuhe ja Konfliktipelko

 

Moni pajoissamme vieraillut henkilö on tehnyt huomion ”liian ystävällisestä dialogista”. Tämä johtaa helposti pinnallisuuteen ja oppimisen heikentymiseen. Revenassa ei ole pelätty vastakkainasettelua, mutta sen aiheuttamaa reaktiota ja siitä syntyvää tapahtumaketjua. Tänä syksynä muutamassa pajassa on otettu hieman yhteen mielestäni todella pienistä asioita, jotka ovat paisuneet mielestäni vääriin svääreihin. Ei kukaan jaksa olla työyhteisössä missä pelätään paskamyrskyä jokaisen nurkan takana. Tämä on johtanut siihen, että konflikteja vältetään, sillä kokemukset konflikteista ovat liian rasittavia. Nyt ollaan siis tilanteessa, jossa suora ja syventävä puhe jää välistä monien kohdalla. Meillä on tiimissä voimakkaita persoonia, joka ei paranna tilannetta. Suoran puheen puuttuminen puhe heikentää dialogia, laskee pajan laatua ja rapauttaa osallistujien motivaatiota.

 

Revena tukee muttei kehitä

 

Revenassa kannustetaan kokeilemaan erilaisia liiketoimintoja. Revena on luotu laskutusalustaksi ja paikaksi yrittäjyyden testaamiselle. Sitä meillä tehdäänkin, sillä kaikki projektit ovat lähteneet Revenan osuuskunnasta liikkeelle ja osa on siellä edelleenkin. Alkuvaiheessa tiimin yksilöt auttavat innostuneesti resurssiensa mukaan uutta projektia. Kun liiketoiminta on käynnissä, tulee tunne irtautumisesta. Tähän ei ole varsinaisesti kukaan keksinyt syytä, mutta projekti jää herkästi lepäämään omille laakereilleen, vaikka tiimin tuella aikaansaannos olisi merkittävästi parempi. Avun antajan (tiimi) ja avun pyytäjän (projekti) kommunikaatio ja yhteistyö ongelmia. Emme ole löytäneet oikeita väyliä tukemaan toisiamme kokonaisvaltaisesti, mutta tähän halutaan muutosta.

 

Sitoutuminen/välinpitämättömyys

 

Kombo tässä koulussa on hankala. Esseet, pajat, tiimiopinnot, projektit, yhteisön asiat ovat kokonaisuutena hankalasti hallittava.Näiden välillä tasapainottelu on jatkuvaa kompromissien tekemistä. Jokainen meistä peilaa näitä painopisteitä omista lähtökohdista ja toiselle on tärkeämpää yhteisö kuin oma tiimi ja kolmannelle se oma projekti menee kaiken edelle. Tämä aiheuttaa ristiriitaa eritavalla ajattelevien kesken.

 

Motivaatio

 

Usealla Revenan jäsenellä on ollut hankaluuksia motivaation kanssa. Tämä tietenkin vaikuttaa tiimin dynamiikkaan ja luo osakseen välinpitämättömyyden tunnetta. On luonnollista pohtia omaa paikkaansa tiimissä ja yhteisössä. On luonnollista pohtia jäsenyyttään tiimissä ja yhteisössä. On luonnollista olla hukassa. Nämä ongelmat ei vain ole yhden ihmisen ongelmia eli asianosaisen ongelmia. Tiimijäsenen ongelmista tulee muiden ongelmia. Tämä saattaa lamauttaa hetkellisesti muutakin tiimiä, mutta lähes aina sieltä noustaan ylös

 

 

Yhteevetona

 

Revenalla on kaikki riittävällä tasolla hyvin. Uudistuksia, yhteistä tekemistä ja luottamusta tarvitaan lisää. Ripaus aikaa ja tekoja niin on ongelmat ratkaistu ja voidaan ottaa uudet haasteet vastaan.

Kommentit
  • Axel Wiklund

    Hyvin tiimin tilannetta reflektoiva essee Juho! Näin revenalaisena voin allekirjoittaa monet kohdat, näitä kehityskohtia olisi mielenkiintoista purkaa tiimin kesken vielä syvemmin. Uskon, että saataisiin hyvää ja ilmaa puhdistavaa keskustelua aiheesta aikaiseksi.

    7.1.2022
  • Annika Viiala

    Tämä essee reflektoi hyvin tiimin tilannetta, olisi mielenkiintoista saada jatkoa tälle esseelle jossa käsiteltäisiin nykytilannetta. 🙂

    11.4.2022
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close