Tampere
04 Dec, Saturday
-6° C

Proakatemian esseepankki

Revenan syksyn kunnianhimoisin tavoite: 200kKirjoittanut: Miisa Hiltunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mitä tilinpäätös kertoo?
Ilari Salmi
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto 

Revenassa on haluttu heti alusta alkaen ottaa talous osaksi opintoja ja arkea. Kaikkia kannustetaan kartuttamaan talouden oppeja, sillä olemmehan jokainen osuuskunnan jäseniä, puhumattakaan siitä, kuinka moni meistä jatkaa yrittäjinä vielä koulun jälkeenkinItsekin hakeuduin taloustiimiin keväällä 2020, sillä halusin oppia ja ymmärtää taloutta. Olinhan ennen Proakatemiaa pyörittänyt jo yhtä osuuskuntaa ja käynyt läpi tilinpäätöksenkin, ymmärtämättä siitä kuitenkaan yhtään mitään. Aika pelottavaa. 

Heti syksyn alussa päätimme Revenassa, että haluamme tavoitella 200 000 euron liikevaihtoa ensimmäisenä tilikautena. Tavoite siis muotoutui, kun tilikautta oli jäljellä enää noin neljä kuukautta. Kunnianhimoista! Revenassa rahan tekeminen ja talousasiat on otettu tosissaan ja nyt Revenan johtoryhmän toiveesta (tai oikeastaan käskystä) jokainen revenalainen saikin käskyn tutustua Revenan tuloslaskelmaan ja kirjoittaa siitä esseen vielä tämän vuoden puolella. Tämä on yksi Revenan tavoista varmistaa, että jokainen todella kartuttaa talousosaamistaan, eikä asia näin jää vain puheen tasolle. Tässä esseessä käsittelen siis Revenan 7.2-31.10. välisen ajan tuloslaskelmaa ja käytän tukena erilaisia verkkolähteitä sekä Ilari Salmen vuonna 2015 julkaisemaa teosta “Mitä tilinpäätös kertoo?” 

Tuloslaskelma – Mitä se kertoo? 

Tuloslaskelma kuvaa sitä, minkälaisista eristä yrityksen tulos on syntynyt tarkasteltavan jakson aikana. Tuloslaskelma kertoo tilikauden tapahtumista kannattavuuden näkökulmasta, kun taas tase käsittelee varallisuutta ja velkoja. (Reunanen 2016.) Tuloslaskelmassa tuotot ja kulut on eritelty pääluokkiin, joita ovat seuraavat: 

  • Liikevaihto 
  • Materiaalit ja palvelut 
  • Henkilöstökulut 
  • Poistot ja arvonalentumiset 
  • Liiketoiminnan muut kulut 
  • Rahoitustuotot ja -kulut 
  • Tilinpäätössiirrot 
  • Verot 

(Meri Aktiva 2019) 

Revenan liikevaihto koostuu yrityksen myynneistä ja muista liiketoiminnan tuotoista. On syytä huomata, että alennukset, hyvitykset tai arvonlisäverot eivät kuulu liikevaihtoon. Liikevaihto esitetään siis bruttona. (Salmi 2015.) Revenan liikevaihto on tilikauden alusta lokakuun viimeiseen päivään mennessä 123 748,18 euroa, mikä ei ole koronavuonna aloittaneelle tiimille mikään itsestäänselvyys. Olemmekin tiiminä todella paiskineet töitä tuon summan eteen. Järjestimme heti opintojemme alkuun myyntikilpailut, joissa myimme Sport & Business seminaarin lippuja. Tämän lisäksi teimme K Supermarket Ratinan kanssa yhteistyötä ja keräsimme heille verkkokauppatilauksia. Kevään lopulla Revena oli jalkautunut jo todella monen eri projektin pariin, joista osa oli pienempiä ja osa isompia, kuten esimerkiksi Tönö ja Pihurit.  

Revenan myyntituotoista noin 52 000 euroa on Tönön ansioita, joten kesäkahvilabisnes oli Revenan ensimmäiselle kesälle paras mahdollinen idea. Herkkä on lokakuun loppuun mennessä tuonut 4 000 euroa myyntiä, joten Herkän pojillakin on ollut hyvä ja vauhdikas startti. Myös Pihurit ovat tehneet oman ison osansa myyntituotoista, kuten myös kaikki pienet, mutta yhdessä ison osan muodostavat projektit. Olemme Revenana siis monessa ennakkoluulottomasti mukana. Tuloslaskelmassa liiketoiminnan muina tuottoina näkyy 2 500 euroa, joka on RevenaKids apurahaa Tampereen kaupungilta. Materiaaleihin ja palveluihin Revenalla on tilikauden alusta kulunut noin 45 000 euroa, josta vajaa 20 000 euroa on kulunut ulkopuolisiin palveluihin. (Revena osk tuloslaskelma.)  

Henkilöstökuluihin on kulunut tilikauden alusta lokakuun loppuun mennessä vain vajaat 7 000 euroa, joten palkkaa emme ole nostaneet käytännössä yhtään (Revena osk tuloslaskelma)Näin loppuvuodesta summa on kuitenkin huomattavasti suurempi, sillä moni on odottanut vuoden loppuun nähdäkseenpaljonko omassa ressussa todellisuudessa on rahaa. Revenan liikevaihto on kuitenkin ollut niin mieletön, että voisi ajatella, että palkkoja olisi haluttu nostaa enemmänkin. Tähän vaikuttaa monella varmasti erilaisten tukien rajat sekä myös puhtaasti se, että rahat halutaan sijoittaa projekteihin. Revenassa on monta projektia, joista halutaan kehittää jatkuvia ja pitkälle kantavia, joten tästäkin syystä tehdyt rahat halutaan sijoittaa projektien ja näin myös jokaisen omaan tulevaisuuteen. Toisaalta Revenan tuloslaskelmasta selviää, että matkakuluihin on kulunut noin 1 000 euroa, joten kilometri- ja päivärahakorvauksia esimerkiksi työmailta tai mökkipajoista on myös hyödynnetty. Myös myyntipäivät kasvattivat kilometrikorvauksien määrää, ajoimmehan me kuitenkin Helsinki-Turku-Tampere-Jyväskylä akselia ahkerasti kolmen päivän aikana.  

Tuloslaskelmaa tarkasteltaessa liikevoitto on noin 55 000 euroa (Revena osk tuloslaskelma). Liikevoitosta selviää parhaiten yritys toiminnan kannattavuus. Liikevaihto saadaan, kun liikevaihdosta (123 748€) vähennetään kulut sekä liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden poistot ja arvonalentumiset (Reuhanen 2016). Liikevoiton avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä liiketoiminnan kannattavuudesta sekä kehityssuunnasta (Salmi 2015). Mikäli Revenan liikevoitto olisi miinusmerkkistä, eli liiketappiollista, tarkoittaisi se sitä, että osuuskuntamme ansaitsisi liian vähän kattaaksemme liiketoiminnasta aiheutuvat kulut. Pidemmän päälle tällainen toiminta ei ole kestävää. Onneksi tilanne ei kohdallamme ole kuitenkaan näin.  

Liikevoitto ei kuitenkaan kerro koko totuutta, vaan tulkintaan tarvitaan laajempaa tietoa, sillä vaikka yritys olisi tehnyt liikevoittoa, voi se silti olla velkaantunut. Laajempi ymmärrys taloudellisesta tilanteesta muodostuu tasetta tutkailemalla. Taseessa listataan yrityksen varat ja velat, eli vastaavat ja vastattavat. Tase kertoo tarkemmin, mikä on yrityksen taloudellinen asema. (Rautiala 2019.) Taseeseen tulen pureutumaan vielä uudestaan Revenan tilinpäätöksen yhteydessä, jotta kerralla ei tulisi liikaa purtavaa taloudesta tietämättömälle (eli minulle).  

Pohdintaa 

Revenan ensimmäinen tilikausi loppuu 31.12.2020 ja liikevaihtotavoitteenamme tilikaudelle o200 000 euroa. män esseen pohjana toimineesta tuloslaskelmasta liikevaihtomme on kasvanut jo 50 000 euroa, joten viimeisimmän tiedon mukaan tavoitteestamme ei paljoa enää uuvu. Usean projektin osalta vuosi alkaa kuitenkin olla jo taputeltu, eikä tiedossa olevia laskutuksia juurikaan ole. Herkän sekä Pihurien pojat voivat toisaalta vielä yllättää kassamme, joten toivoa ei todellakaan ole menetetty. Auttaisikohan tässä pieni toive tähdille tai Dear Santa…” –kirje joulupukille? Pääsimme tavoitteeseemme tai emme, on jokainen meistä silti enemmän kuin ansainnut joululoman ja kunnollisen levon. Ehkä joululoman aikana aivot myös alkavat raksuttamaan hienoja liikeideoita, joilla kenties tuplataan tämän vuoden liikevaihto..? 
 

 

Lähteet: 

Merit Aktiva. 2019. Tuloslaskelman ja taseen toimintaperiaate. Luettu 14.12.2020. https://meritaktiva.fi/tuloslaskelman-ja-taseen-toiminta/ 

Rautiala, E. 2019. Tilinpäätösanalyysi – Mihin kiinnittää huomiota? Luettu 14.12.2020. https://www.priimalaskenta.fi/laskenta-blog/tilinpaatosanalyysi-mihin-keskittaa-huomio 

Reunanen, L. 2016. Mikä on tuloslaskelma ja mitä se kertoo? Talousverkko. Luettu 14.12.2020. https://www.talousverkko.fi/tuloslaskelma/ 

Revena osk. Tuloslaskelma 7.2-31.10. Luettu 14.12.2020.  

Salmi, I. 2015. Mitä tilinpäätös kertoo? E-kirja. 9. painos. Edita Publishing Oy.  

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close