Tampere
02 Dec, Saturday
-14° C

Proakatemian esseepankki

Rahoituksen riskejä yritystoiminnassaKirjoittanut: Mimmi Saarinen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Yritystoiminnan aloittamisessa on paljon erilaisia, joita perustaja käy läpi ennen kuin päättää alkaa yrittäjäksi. Ensin tulee päättää, miilaisen yrityksen haluaa perustaa. Myöhemmin tulee eteen kysymykset siitä, kuinka suuret mahdollisuudet yrityksellä on kasvaa ja kuinka paljon on itse motivoitunut panostamaan siihen. Erilaiset tavoitteet vaativat myös omanlaistaan rahoitusta, esimerkiksi kansainvälistymiseen löytyy eri rahoitustahoja. Kaikki rahoitustarpeet tuovat mukanaan niitä koskevat ehdot ja riskit. Rahoitukseen liittyviä riskejä ovat esimerkiksi korkoriski, likviditeettiriski, luottoriski ja valuuttariski.

 

Korkoriski

Korkoriskejä ovat hintariski ja korkovirtariski. Nämä johtuvat korkojen muutoksista rahoitusmarkkinoilla ja ne koskevat sekä lainoja, että sijoituksia. Rahoitusmarkkinoiden korkotason noustessa myös yrityksen velanhoitokustannukset nousevat, eli yrityksen lainan nykyarvo kasvaa. Tätä kutsutaan hintariskiksi. Korkovirtariski on mahdollinen veloissa, joissa korko on vaihteleva. Jos laina on sidottu kolmen kuukauden euriboriin, voi lainan korko vaihdella tänä aikana paljonkin. Jotta yritys voisi välttää korkoriskit, kannattaa sen hakea kiinteäkorkoista lainaa. Pankin kanssa sovitaan enimmäis- ja vähittäiskorko velalle.

 

Likviditeettiriski

Jos yritys ei kykene muuttamaan omaisuuttaan rahaksi ja maksamaan lyhyen maksuajan maksuja, on yrityksellä likviditeettiriski. Tämän seurauksena yrityksen voi olla vaikeaa saada lainaa pankista, mikäli yritystä pidetään maksukyvyttömänä. Tällöin yrittäjän tulee hajauttaa kulujaan ja tulojaan niin, että hän kykenee maksamaan velkansa. Pankilta voi saada tililimiitin eli luotollisen tilin, jonka tarkoitus on kattaa yllättävät kulut ja olla tukena yrittäjän taloudellisen tilanteen ylläpitämisessä. Tililimiitti maksaa yrittäjälle sen mukaan, paljonko tilillä on luottoa ja miten sitä käytetään. Se on kuitenkin parempi vaihtoehto, kuin joutua maksukyvyttömäksi yllättävien kulujen vuoksi.

 

Luottoriski

Luottoriski syntyy, kun yritys myy asiakkaalle tuotteen tai palvelun ja asiakas ei maksa laskuaan ajallaan. Tämä vaikuttaa yrityksen rahalliseen tilanteeseen ja voi johtaa yrityksen luottotappioihin. Yritys voi välttää luottoriskin hinnoittelemalla tuotteen niin, että tuottoa tulee mahdollisesta luottotappiosta huolimatta. Isoja kauppoja sovittaessa yrityksen kannattaa myös valikoida asiakkaansa ja tarkistaa, että asiakkaiden luottotiedot ovat kunnossa ja taloudellinen tilanne vakaa. Pankit välttävät luottoriskin asettamalla luoton ehdolle vakuuksia, joita myös yrittäjä voi asettaa asiakkaalleen.  Yritys voi esimerkiksi luottovakuuttaa myyntisaataviaan ja näin pienentää luottoriskiään.

 

Valuuttariski

Valuuttariskejä ovat transaktioriski, translaatioriski ja ekonominen riski. Valuuttariski tarkoittaa sitä, että valuuttakurssien muutokset aiheuttavat vaihtelua yrityksen kassavirrassa, tuloksessa ja taseessa. Transaktioriskillä tarkoitetaan valuuttakurssien muutoksia sopimuksen ja maksun välisenä aikana. Sopimuksen aikana tuotteelle on määritelty tietty hinta. Mikäli sopimuksen teon jälkeen euron arvo nousee, yritys saa maksussa tuotteestaan nykyarvoa pienemmän euromäärän.

Translaatioriski on mahdollinen yritykselle, jolla on ulkomaanmyyntiä. Translaatioriskissä tilinpäätöksessä euroiksi muutettavan toisen maan valuutan arvo kasvaa ennen tilikauden päätöstä, jolloin euromääräinen osuus toisen valuutan nykyarvosta on pienempi. Esimerkiksi jos yrityksellä on tytäryhtiö Ruotsissa, jonka kirjanpidossa käytetään kruunuja ja ennen tilikauden päätöstä kruunun arvo kasvaa, saa yritys euromääräisesti vähemmän kuin nykyarvo.

Ekonominen riski tapahtuu, jos yritys myy tuotetta muulla kuin oman maan valuutalla ja kyseisen valuutan arvo laskee. Tällöin yritys tekee tappiota tuotteestaan. Yritys voi välttää ekonomista riskiä sopimalla asiakkaan kanssa ostossa käytettävän valuutan, tai tekemällä investointeja kyseisellä toisen maan valuutalla. Yritys voi myös sopia pankin kanssa kurssista, jonka mukaan ulkomaan varat muutetaan euroiksi.

 

Rahoituksen ehdot

Jotta yritys voi saada rahoitusta, tulee sen liikeidean olla kannattava ja rahoitusta vaativan investoinnin tulee olla liiketoimintaa tukeva. Rahoitustahoja on useita, joista yleisin on pankki. Pankki asettaa yleensä rahoitukselle ehtoja, jotka yrityksen tulee täyttää lainan saamiseksi. Yritys voi vakuuttaa omaisuuttaan lainan takeeksi, mutta pankit vaativat usein myös yrityksen tilinpäätöstä, investointisuunnitelmaa ja kassavirtalaskelmaa. Pankki myöntää useita rahoituksia, joilla on erilaisia ehtoja. Pankilta voi hakea myös lainaa investoinnille, jonka vakuutena toimii investoinnin kohde, esimerkiksi uusi työauto.

 

 

Lähteet:

https://www.suomi.fi/yritykselle/yrityksen-rahoitus-ja-tuet/rahoituksen-suunnittelu/opas/yritystoiminnan-rahoituksen-suunnittelu/rahoituksen-riskit

https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/rahoitusriskien-hallinta/valuuttariski/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close