Tampere
04 Mar, Monday
1° C

Proakatemian esseepankki

Raha, oppi ja menestyminenKirjoittanut: Jesse Pihkanen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Akatemialla törmää useasti keskusteluun ”raha vai oppi?”. Mielestäni kysymys itsessään on typerä, sillä mielestäni kumpikaan ei poissulje toista. Kyse on pikemminkin ajattelutavasta raha ja oppi. Meistä jokainen opiskelee yrittäjyyttä, tiimijohtamista unohtamatta. Yrittäjyys on mielestäni taito ja keino toteuttaa itseään, tavoitella unelmiaan sekä mahdollisesti työllistää itsensä lisäksi muita. ”Raha vai oppi”- keskustelusta saa usein kuvan, että rahantekoa ei arvosteta tarpeeksi, se nähdään välillä jopa negatiivisena asiana Proakatemialla. Mielestäni raha ja oppi eivät ole millään tavalla toistensa vastakohtia, pikemminkin tukevat toisiaan. On tosiasia, että Proakatemia on koulu ja pääpainona on opiskelu ja itsensä kehittäminen, siksi moni vastaa kysymykseen oppinäkökulma edellä. Mutta yrittäjyyteen kuuluu kuitenkin myös oleellisesti raha. Ei ole kannattavaa toimia yrittäjänä nollatuloksella. Tällöinhän kyseessä on enemmänkin yhdistystoiminta, kuin yritystoiminta. Emmehän me akatemialla kuitenkaan opiskele yhdistystoimintaa tai hyväntekeväisyyttä, vaan nimenomaan kannattavaa liiketoimintaa.

On melko mahdotonta harjoittaa kannattavaa liiketoimintaa, mikäli et ole oppinut matkan varrella mitään. Et voi peilata kokemuksiasi ja oppejasi käytännön työssä. Toisaalta voidaan jopa sanoa, että on mahdotonta tehdä rahaa ja menestyä oppimatta mitään. Kuvitellaan, että teette tiimisi kanssa liikevaihtoa vuoden aikana miljoona euroa, joista voittoa on vaikkapa 300 000 euroa. Onko kyseinen skenaario mahdollista, jos sinä ja tiimisi ette ole etukäteen oppineet mitään? Toisaalta voitteko myöskään sanoa tehneenne voittoa oppimatta mitään yksilönä ja tiiminä?

Oppimista ja rahaa voidaan mielestäni mitata menestymisellä. Jokaiselle menestyminen tarkoittaa varmasti eri asioita. Menestys on monen asian summa ja onkin oleellista, miten menestymiseen suhtaudutaan. On tärkeää sallia menestyminen itseltään sekä muilta. Toisille menestyminen tarkoittaa rahaa, toisille vapautta, joillekin molempia tai ei kumpaakaan. Menestyksen mittari lähtee arvoista. Kun tiedostat omat arvosi, voit suunnata ajatukset ja voimavarat kohti haluamaasi. Sama pätee myös tiimin näkökulmasta. On tärkeää tiedostaa tiimin arvot, joiden pohjalta tiimi toimii. Tällöin fokuksen löytäminen ja menestyksen tavoittelu on helpompaa. (Oikotie, Uskalla menestyä artikkeli)

Jokaisella akatemian tiimillä on olemassa omat arvot, jotka ovat rakentuneet ja muokkaantuneet tiimin jäsenten omista arvoista. Omat hankaluutensa yritystoimintaan tuovatkin yksilöiden arvot ja erilaiset menestyksen määritelmät. Proakatemian tiimit eroavat ”normaaleista” yritystiimeistä, sillä, että ensin perustetaan tiimi ja sen ympärille yritys. Jokaisella on erilaiset tavoitteet ja mielenkiinnonkohteet. ”Normaaleissa” yritystiimeissä on jokin liiketoimintaidea, jonka ympärille tiimi kasataan. Tällöin tiimin on helpompi lähteä yhdessä tavoittelemaan menestystä liiketoiminnan saralla. Olemme esimerkiksi Promisian kanssa kohdanneet haasteita liiketoiminnan löytämisen kanssa. Olemme punninneet paljon vaihtoehtoja, yksi yhteinen liiketoiminta vai muutama pienempi liiketoiminta mielenkiinnonkohteiden perusteella. Olemme tavallaan päätyneet jälkimmäiseen, mutta pyrimme toimimaan niin, että pienemmät liiketoiminnat ovat sidoksissa toisiinsa, eli kokonaiskuva Promisian liiketoiminnasta on yhtenevä. Tämä on ollut tärkeä päätös, sillä 19 hengelle yhteisen liiketoiminnan löytäminen on todella hankalaa. Nyt voimme mahdollistaa tiimin tuella jokaiselle mahdollisuuden löytää ja harjoittaa omaa mielenkiinnonkohdettaan. Näen, että tiimimme jokainen jäsen on nyt tavoittelemassa omia unelmiaan ja menestystä paljon motivoituneempana. Koen myös, että päätöksen takia opimme tiiminä huomattavasti enemmän, kuin vain harjoittamalla yhtä yhteistä liiketoimintaa. Voimme poimia jokaisesta pienemmästä liiketoiminnasta onnistumiset ja epäonnistumiset, sekä jakaa ne tiimin kesken. Liiketoimintojen ollessa hieman eri osa-alueilta, opimme valtavasti enemmän, vaikka yksilönä ei juuri kyseistä liiketoimintaa harjoittaisikaan. Voimme yhdistää oppejamme ja hyödyntää niitä liiketoiminnan kehittämisessä. Toisen pienemmän tiimin tuodessa opit vaikkapa maahantuonnista tai tapahtumatuotannosta koko Promisian tietoisuuteen, hyötyvät siitä kaikki tulevaisuutta ajatellen. Luovuimme myös Promisiassa sanasta projekti ja korvasimme sen sanalla startup. Projekti on jokin liiketoiminta, jolla on alku ja loppu, kun taas startupilla on aluksi vain alku. Pyrimme siis parantamaan Promisian tekemää liiketoimintaa kestävillä ja kehittyvillä startupeilla. Pyrimme tiiminä pohtimaan, miten voimme kehittää kutakin startuppia menestyväksi liiketoiminnaksi.

Yhteisen liiketoimintasuunnan päättäminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa jokaisen yksilön haaveesta menestyä. Promisiassa on 19 erilaista haavetta ja tapaa menestyä. Eikä pidäkään unohtaa, että jokaisella meistä on omat päämäärämme ja tavoitteemme Proakatemian ajalle ja sen jälkeen. Promisialla on visio, mutta niin myös sen jokaisella jäsenellä, eikä sitä saa unohtaa. Akatemialla tiimin tärkeys on merkittävä oppimisen kannalta ja päätökset pyritäänkin tekemään usein tiimin näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla. On kuitenkin fakta, että harva tiimeistä pysyy valmistumisen jälkeen yrityksenä, siinä muodossa, mitä se akatemialla ollessa oli. Vaikka tiimille tekeminen on tärkeää, on muistettava myös omat unelmat. Pääasiassa olet itse vastuussa omasta menestymisestä varsinkin akatemian jälkeen. Joten on tekopyhää tuomita menestymisen tavoittelu jo akatemia-aikana. Menestyminen on kuitenkin jokaiselle yksilölle itselleen arvokkaiden päämäärien tavoittelua ja siinä onnistumista. Se, minkä jokainen yksilö kokee arvokkaaksi, on aina henkilökohtaista. Vaikka itse pyrin löytämään akatemia-aikana jo jonkin tuottoisan liiketoiminnan, se ei kuitenkaan sulje pois oppimista. Kyse on tavallaan pohjimmiltaan samasta asiasta, vaikka saatat itse käydä Proakatemiaa puhtaasti oppimisnäkökulmasta, eikä ressussa olevalla rahamäärällä ole sen suurempaa merkitystä. Molemmilla meistä on siis tavoite, tavoite menestyä omalla henkilökohtaisella tavalla. Minun tavoitteeni menestyä ei ole yhtään sen arvokkaampi kuin sinunkaan. Toivon, että voisimme Proakatemialla antaa jokaisella mahdollisuuden menestyä, juuri haluamallaan tavalla. (Mika Niemi, Mitä on menestys? -artikkeli)

Nyt luettuasi esseen, pohdi, arvioitko liikaa muiden keinoja menestyä, vaikka voisit keskittyä kehittämään omaa reittiäsi menestymiseen?

Lähteet:
https://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/artikkelit/uskalla-menestya (6.10.2018)
https://blog.kauppalehti.fi/menesty-yrittajana/mita-on-menestys  (6.10.2018)

Aihetunnisteet:
Kommentit
  • Minna Järvinen

    Haa! huikeeta pohdintaa Jesse! Mielenkiinnolla myös haluaisin jutella kanssasi, että oletko vielä kaikista ajatuksista samaa mieltä kuin esseetä kirjoittaessasi. 🙂 Mielestäni myöskään raha vs oppi ei sulje toisiaan pois. olen aina ihmetellyt sitä kysymystä, koska en näe isoa eroa asioilla.

    29.10.2018
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close