Tampere
03 Dec, Sunday
-12° C

Proakatemian esseepankki

Psykologinen turvallisuus SaawassaKirjoittanut: Jenna Korpi - tiimistä Saawa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Psykologinen turvallisuus Saawassa

 

Saawassa herättiin psykologisen turvallisuuden tekijöihin tänä keväänä. Puhumattomuus ja palautteen anto ja sen vastaanottaminen koettiin ongelmaksi ja tähän tartuttiinkin useammalla paja aiheella. Esiin nousi tekijöitä jotka vaikuttivat suoraan puheeseen ja valmentajamme hyvällä ”nostetaan Saawa kissa pöydälle” pajalla päästiin käsiksi teoriaan aiheen suhteen. Tiimin yksilöiden resilienssi erojen ymmärtäminen auttoi meitä kohti paremmin viestivää tiimiä. Tiimin konfliktikompetenssin tila konkretisoitui ainakin minulle ja haluankin paneutua näihin aiheisiin lisää.

 

Saawassa niin kuin jokaisessa tiimissä ihmisillä on erilainen kanto kyky sekä henkinen kapasiteetti. Näillä asioilla tarkoitetaan resilienssiä. Resilienssillä tarkoitetaan sellaista kapasiteettia jonka avulla ihminen selviää erilaisista hankalistakin tilanteista ja palautuu kuormittavista tilanteista hyödyntämällä sellaisa voimavaroja jotka ylläpitää omaa hyvinvointiaan. (Mitä resilienssi on?)

Ihmisten erilaiset resilienssit voivat korostua tiimissä konflikti tilanteissa tai vaikka tavallisen palautteen annon yhteydessä mikäli ihminen ei kykene vastaanottamaan hankalia tunteita herättäviä asioita. Resilienssin muodostumiseen mahdollistaa ihmisen ulkoiset sekä sisäiset voimavarat. Sisäisillä voimavaroilla viitataan genettisiin tapumuksiin jotka luovat pohjaa kongitiivisille sekä sosiaalisilla taidoille. Ulkoisilla voimavaroilla tarkoitetaan tekijöitä jotka vaikuttavat ihmisen minäkuvan muodostumiseen. (Mitä resilienssi on?)

 

Resilienssi ei ole ihmisen muuttumaton ominaisuus vaan sitä on mahdollista kehittää elämässä tulevien tilanteiden avulla. Kaiken ydin on tunne siitä että ”pystyn selviytymään hankalistakin tilanteista”. Tiimissä tällainen tilanne voisi olla jokin konflikti tilanne jossa olisi ihminen jonka kantokyky on ollut alhainen mutta  pystyykin ottamaan vastaan ajatukset ja tunteet jota tilanne aiheuttaa, ja jatkaa elämäänsä tilanteesta murtumatta. Tällaiseen resilienssin vahvistumiseen päästää vain kun yksilö sekä ympäristön vuorovaikutus mahdollistaa sen.

Tiimissä tulisi siis luoda ilmapiiri joka tukee yksilöiden henkilökohtaista resilienssiä. Silloin mahdollistamme myös resilienssin kehittymisen. Ihmisten omien taipumusten tunnistaminen tiimissä erilaisissa tilanteissa vie kohti ymmärrystä itseään ja toisia kohtaan.

 

Resilienssin kehittymistä voidaan tukea tehokkaasti ihmisten vahvuuksia korostamalla sekä vahvistamalla ihmisen positiivista käsitystä itsestään. (Mitä resilienssi on?)

Tiimissä voisimme siis erilaisissa tilanteissa edesauttaa resilienssin vahvistumista kun korostamme ja tunnistamme ihmisten omia vahvuuksia joka luo positiivista minä kuvaa. Tällaiselle olisi Saawassa tilaa enemmänkin vaikka osaamista sekä vahvuuksia korostammekin jo arki elämässä. Olisi tärkeää ymmärtää tiimissä työskennellessä siis ihmisten erilaiset tarpeet sekä tunteet mutta etenkin vahvistaa jokaisen taitoja ja osaamista joka auttaisi ihmistä hankalassa tilanteessa selviytymiseen.

 

 

Lähteet

 

https://www2.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/mita-resilienssi-on

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close