Tampere
24 Mar, Friday
-2° C

Proakatemian esseepankki

PrototyypistäKirjoittanut: Aleksi Laakkonen - tiimistä Kajo.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kirjaessee / Aleksi Laakkonen / Kajo – Useita lähteitä

 

Prototyypin käsite

Prototyyppi on suunnitteluprosessin osa. Wikipedian mukaan prototyyppi on ”varhainen versio tuotteesta, jonka tarkoitus on testata jotakin prosessia, toimia esikuvana tai josta voidaan oppia jotain”. Innovoinnin ja designin kontekstissa prototyypin tarkoituksena on tuoda näkyväksi suunniteltu tuote testaamista varten. Prototyyppi saattaa kuvata hyvinkin tarkasti lopullista versiota tai olla vain ”raaka” jäljitelmä, jolla todennetaan jokin kriittinen osa kuvitellun tuotteen toiminnasta. Tärkeää on, että prototyyppi vastaa johonkin kysymykseen tuotteen toiminnasta. Prototyypiksi ei siis käy pelkästään kaavakuva tuotteesta tai suullinen kuvaus sen toiminnasta.
Prototyyppi voi olla muodoltaan hyvin moninainen. Esimerkiksi puhelinsovelluksen toimivuutta testatessa prototyyppinä voi yhtä hyvin toimia nippu papereita, jotka kuvaavat käyttöliittymää, PowerPoint-esitys tai Adobe XD-sovelluksella luotu web-pohjainen sovellus.
Prototyypit voidaan luokitella monella eri tavalla, esimerkiksi testausprosessin vaiheiden mukaan; testataanko tuotteen muotoilua vai viimeisiä tuotannon prosesseja, tai testin tavoitteiden mukaan kuten alla:
Yleisimmät tavoitteet prototyypille:

  1. Tuotteen designin hiomiseen kohti lopullista tuotantomallia.
  2. Kommunikoimaan jollekin yleisölle tuotteen ominaisuuksista tai projektin tilasta.
  3. Etsimään uusia keinoja ratkaista jokin olemassa oleva ongelma.
  4. Mahdollistamaan oppiminen. Prototyypin kanssa epäonnistumisesta oppiminen on huomattavasti harmittomampaa kuin lopullisen tuotteen kohdalla.

Prototyyppiä ei välttämättä kannata heti rakentaa samassa mittakaavassa kuin lopullisen tuotteen kuvitellaaan olevan. Mallia voidaan joko kasvattaa tai kutistaa verrattuna aiottuun kokoluokkaan. Jos esimerkiksi jokin sähkölaite tai -järjestelmä toimii työpöydälle mitoitettuna, toimii se hyvin suurella todennäköisyydellä myös koko talon mittakaavassa.

 

Prototyyppi ja innovointi

Innovoinnin työkaluna prototyyppi on keskeisessä osassa. On tärkeää pystyä todentamaan innovaation toiminta tai edes ongelma, jonka innovaatio ratkaisee. Ilman dataan perustuvaa ratkaisua on tuotteen kehittäminen kohti kaupallistamista vähintäänkin haastavaa. Riskinä on testaamattoman tai huonosti testatun tuotteen floppaaminen markkinoilla.

Innovointiprosessissa prototyypin tehtävänä on osoittaa kehitettävän tuotteen ongelmat ja virheet. Ratkaisun ei tule olla täydellinen, mutta suunnan on hyvä olla kohdallaan. Mitä aikaisemmassa vaiheessa prototyyppi epäonnistuu, sitä parempi. Voihan olla, että ongelma on alunalkajaan virheellinen eikä perustu todellisuuteen lainkaan. Prototyypin avulla virheelliset olettamukset voidaan korjata jo hyvin aikaisessa vaiheessa ennen kuin projektiin on upotettu liikaa resursseja.

Onkin tärkeää suhteuttaa prototyyppiin käytetyt resurssit siten, ettei useamman version toteuttaminen rokota budjettia liiaksi. Nykypäivänä prototyypin luomiseen on valtavasti mahdollisuuksia. Erilaisia prosesseja, työkaluja ja komponentteja on saatavilla paremmin kuin koskaan.

 

Prototyypin rakentaminen

Käsiteltäköön muutama esimerkki prototyypin luomiseen käytössä olevista materiaaleista ja työkaluista:

3D-tulostuksen kehittyminen ja yleistyminen on mullistanut protyyppien maailman. Nykyään tuotteen osia voidaan tulostamalla saattaa testaukseen vain tunneissa ja päivän aikana on mahdollista käydä läpi useita kehitysvaiheita.

Sovelluksien testaamiseen on saatavilla useita työkaluja. Hyvänä esimerkkinä Adobe XD, jonka käyttö on erittäin helppoa. XD:n avulla kokemattomampikin tekijä voi luoda toiminnallisen prototyypin muutamassa tunnissa, tätä prototyyppiä voidaan helposti jakaa internetissä halutulle kohdeyleisölle.

Pienet mikrokontrollerit kuten Arduino tai pc-tietokoneet kuten Raspberry Pi ja helposti saatavilla olevat komponentit mahdollistavat mitä monimuotoisimpien laitteiden prototyyppien luomisen hyvin pienillä rahallisilla resursseilla. Saavuttavuutta voidaan helpottaa hankkimalla tukko komponentteja ja laitteita varastoon esimerkiksi pakettina myytävien ”aloituspakkausten” muodossa, tällöin vältytään toimitusten odottelulta ja pystytään aloittamaan prototyypin rakentaminen hyvinkin nopeasti.

Vaikka yllä mainitut teknologiat mahdollistavat paljon, on prototyypin tekeminen jokapäiväisistä toimistotarvikkeista aivan yhtä käypä idea. Esimerkiksi idean viestimiseen tiimille voi riittää aivan hyvin paperin, muovitaskujen ja teipin avulla luotu kyhäelmä.

Prototyypillä voidaan myös testata esimerkiksi erilaisia organisaatiomalleja. Tällöin materiaaleina käytetään kehitettävää yhteisöä tai sen osaa.

 

 

 

 

 

Camburn, B., Viswanathan, V., Linsey, J., Anderson, D., Jensen, D., Crawford, R., . . . Wood, K. (2017). Design prototyping methods: State of the art in strategies, techniques, and guidelines. Design Science, 3, E13. doi:10.1017/dsj.2017.10

Perez-Breva L. (2017). Innovating: A Doer’s Manifesto for Starting from a Hunch, Prototyping Problems, Scaling Up, and Learning to Be Productively Wrong. MIT Press.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close