Tampere
02 Dec, Friday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Promisian ensimmäinen vuosiKirjoittanut: Jesse Pihkanen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Promisian ensimmäinen vuosi on tullut päätökseensä. Onkin hyvä tilaisuus katsoa hieman taaksepäin ja pohtia, mitä teimme ja opimme. Entä mitä olisimme voineet tehdä paremmin?

Ensimmäinen kevät tiimillämme alkoi vauhdikkaasti ja täynnä intoa. Sovimme tiimin kesken olevamme akatemialla kello 8-16, mikä ehdottomasti auttoi meitä tiimiytymän ja tuntemaan toisiamme paremmin. Ehkä suurin tavoitteemme kesään mennessä olikin tiimiytyä ja lähteä hyvänä tiiminä kesälomalle. Niin kuin varmasti kaikki muutkin tiimit, me käymme Promisiana läpi tiimin kehitysvaiheita. Kevät oli selkeästi tiimimme tuoreuden vuoksi perustamisvaihetta. Porskutimme hyväntuulisena tiiminä eteenpäin, yhdessä isosti. Promisiaa kuultiinkin kuvailtavan ”Promisia tekee mitä tahtoo”. Keväällä teimme ensimmäiset oikeat ja kunnolliset B2B-toimeksiannot yhdessä. Yhteisten projektien ohella teimme myös pienempiä yksilöprojekteja. Meillä on alusta asti ollut tiiminä halu muuttaa Proakatemian kulttuuria ja päätimmekin heti alussa poistaa ns. puskurirahan. Päädyimme tähän, sillä halusimme vähentää jokaisen tiimiläisen stressiä ja poistaa puskuria varten tehtävät rahaprojektit kalenteristamme. Päätimme yhteisen rahallisen tavoitteen, joka suoritettaisiin yhteisten projektien kautta, ja summalla kattaisimme yrityksen kulut. Tapa on osoittautunut mielestäni toimivaksi, sillä tiimimme jäsenet ovat päässeet paremmin toteuttamaan itseään ja suunnittelemaan unelmaprojekteja. Tiimin kehitysvaiheissa perustamisen jälkeen tulee usein myrskyvaihe. Oletimme myrskyvaiheen tulevan jo keväällä, mutta varsinaista isoa myrskyä emme kuitenkaan kokeneet. Promisian sisäpiirivitsiksi muodostuikin, että odotimme joissakin pajoissa jo kumisaappaat ja sateenvarjot valmiina, mutta jokainen paja ja päätös lutviutui ilman suurempaa sadetta, saati myrskyä. Kevään tullessa päätökseensä, sovimme laittavamme isomman vaihteen silmään syksyllä. Mutta todellisuudessa olimmekin tiiminä liian jyrkässä mäessä, ja vaihteen vaihtaminen isommaksi olikin virhe.

Kesä loppui ja suuntasimme takaisin Proakatemialla intoa ja ideoita puhkuen. Ennen kesää saimme tiedon, että kaksi tiimimme jäsentä päättää polkunsa Proakatemialla ja Promisiassa, ja suuntaavat kohti erilaisia haasteita. Saimme kuitenkin tiimiimme kaksi uutta jäsentä, tietojenkäsittelijäopiskelijan sekä restonomiopiskelijan. Tiimiydyimme uutena tiiminä syksyllä nopeasti ja aloitimmekin työn touhussa. Erona kevääseen, keskityimme enemmän pienempien liiketoimintojen jalostamiseen, kuin yhteen yhteiseen projektiin. Kuitenkin aika pian syksyn alussa huomasimme vellovamme paikallaan, varsinkin päätöksenteossa. Ainoa tässä kohtaa toimiva liiketoiminta oli Showroom, joka oli aloitettu jo kesällä. Nyt jälkeenpäin on helppo etsiä syitä vellomiseen, mutta varmasti yhtenä syynä oli liikaa turhia päätöksiä ja erimielisyys Promisian toimintatavoista, sekä erityisesti suunnasta. Ylämäkeen suunnatessa isommaksi vaihdettu vaihde olikin siis virhe. Kierrokset tippuivat ja nopeus hidastui, lopulta matkasimme kävelyvauhtia, kunnes alkoi sataa ja jäimme keskelle mäkeä jumiin, ilman kumisaappaita tai sadetakkeja. Tiimimme teki päätöksen lakkauttaa koko Promisian johtoryhmän, kun päätöksenteosta puuttui useita tiimiläisiä, näistä tärkeimpänä tiimimme BL. Tajusin itse, että elimme keväällä eräänlaisessa Promisia-kuplassa, olimme tiimiytyneet ja elämä hymyili. Syksyllä kuitenkin tuli esille, että moni tiimimme jäsen ei ole uskaltanut sanoa päätöksiin rehellisiä mielipiteitään. Keskustelu Promisian sisällä oli muutenkin hankalaa. Tilanne purkautui siis joryn lakkauttamiseen ja ilma Promisian sisällä tuntui puhdistuneen. Tiiminä tajusimme kuitenkin tehneemme väärin, päättäessämme lakkauttaa joryn kesken sen toimikauden, sillä kautta olisi ollut jäljellä vain enää reilu kuukausi. Nyt olemme palanneet alkuun ja joutuneet tiimiytymään uudelleen, valuimme myrskyn aikana alamäkeen. Se, mitä tuleva vuosi 2019, tuo Promisialle on vielä mysteeri. Mitä ja millainen Promisia on, entä mitä kohti se suuntaa jäänee nähtäväksi.

Taloudellisesti voimme kuitenkin olla tyytyväisiä, ylitimme 100 000€ liikevaihdon vajaassa vuodessa, vaikka harvaa syksyllä aloitettua liiketoimintaa on vieläkään päästy aloittamaan. Yrityksenä Promisia siis kasvaa ja kehittyy, mutta sen sisällä oleva tiimi on myrskyvaiheessa. Ulkoisesti kaikki voikin näyttää positiiviselta, vaikka todellisuudessa tulevaisuuden voitaisiinkin sanoa olevan epävarmaa. Tärkeimpänä tehtävänä vuoteen 2019 siirryttäessä pitäisinkin huipputiimin muodostamista. On totta, että tiimissämme on 19 erilaista mielipidettä Promisian tulevaisuudesta ja suunnasta, sekä tavoista, joilla tavoitteet saavutetaan, mutta mikäli meistä ei tiiminä muodostu huipputiimiä, emme pysty järkevästi oppimaan tiimijohtamista sekä kannattavaa yrittäjyyttä.
Huipputiimi kehittää itse omaa toimintaa ja tiimissä kaikki pystyvät arvioimaan tiimin kehittämiskohteita, sekä vahvuuksia. Huipputiimin jäsenet puhaltavat yhteen hiileen ja ristiriidat pystytään ratkaisemaan tehokkaasti. Huipputiimissä työ on joustavaa ja se etenee nopeasti. Työskentely synnyttää uusia ideoita ja innovaatioita ja huipputiimissä vallitsee positiivinen ilmapiiri, jonka seurauksena syntyy tuloksia. Huipputiimi osaa välttää tiimille vahingollista käyttäytymistä, kuten ongelmassa vellomista ja tietojen salaamista. Hyvää tiimityötä ei saada aikaan säännöillä ja määräyksillä, vaan se muuntuu ajassa ja paikassa toimimalla, sekä kehittyy sen myötä. Tiimityön tulisikin aina tuottaa jotain konkreettista hyötyä jokaiselle tiimin jäsenelle. Tiimi pystyy näin myös auttamaan jokaista jäsentään kehittymään ja saavuttamaan tavoitteitaan. Tärkeintä kuitenkin on, että tiimi on valmis kehittymään yhdessä ja tiimissä vallitsee innostava ryhmädynamiikka. Tiimissä pystytään sietämään eriäviä mielipiteitä ja kritiikkiä.

Meillä Promisialaisilla onkin pitkä matka edessä kohti huipputiimiä, mutta uskon ja toivon, että sen pystymme Proakatemialla opiskelun aikana saavuttamaan.
”Hyvä tiimi voi saada huononkin idean lentämään, kun taas huonosti toimiva tiimi voi rapauttaa sen.”
(Tiimityö – mihin sillä pyritään?, s. 5)

Lähteet
Jari Salminen – Onnistu tiimityössä, J-impact, 2017
Tiimityö – mihin sillä pyritään?: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/137223/Tiimityo%20mihin%20silla%20pyritaan.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close