Tampere
28 Nov, Monday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Porukka, jengi, tiimiKirjoittanut: Iida Oikarinen - tiimistä Hurma.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

PORUKKA, JENGI, TIIMI

Miten saada liike takaisin pysähtyneeseen ryhmään?

Aku Kopakkalan Ryhmä, jengi, tiimi – ryhmädynamiikka ja siihen vaikuttaminen –kirjaa voisin suositella aloittaville tiimeille Akatemialla. Siinä puhutaan ryhmien ja tiimien muodostumisesta, sekä eri vaiheista, joita tiimit ja ryhmät käyvät läpi. Näiden vaiheiden ymmärtäminen varmasti auttaa eri tilanteissa aloittavia tiimejä, miksi ei uudessa työpaikassakin. Tässä esseessä paneudun enimmäkseen lukuun kolme, jossa Kopakkala kirjoittaa, miten saadaan liike pysähtyneeseen ryhmään?

Koin, että viime kevättä ajatellen, tämä olisi ollut todella hyvä kirja lukea. Se mahdollisesti selkeyttäisi sitä, missä on kehitettävää sekä auttaisi toimimaan paremmin eri tilanteissa. Tästä nimittäin voidaan oppia lisää, sillä viime kevät oli hidastempoinen meillä, enkä usko, että kukaan sitä kiistää. Lomille lähdettiin kuitenkin hyvillä mielin, mutta haluamme purkaa keväästä kaikki hampaankoloon jääneet asiat, mikäli sellaisia vielä tiimiläisillä on. Itse pääsen asioista helposti yli, mutta tiedostan konfliktien kohtaamisen isona ongelmana itselleni tiimissämme. Palasin huvikseni eilen kirjaan Thomas Erikson Idiootit ympärilläni. Mietin samalla keltaista itseäni. Aina ei voi olla vain kivaa, konfliktit oikeasti ovat hyvästä ja suoraan puhuminen ei ollenkaan pahasta. Tämä minun täytyisi osata viedä käytäntöön ja se tulee olemaan yksi asia, mihin omalla kohdallani aion panostaa syksyllä.

Miksi tiimin kehitys pysähtyy?

Välttämätöntä kehityksen kannalta on keskinäinen vuorovaikutus, sekä sen jatkuvuus. Tiimin vuorovaikutus sisältää jatkuvasti jännitteitä, kuin myös ristiriitatilanteita, joita tulisi jatkuvasti ratkoa. Omasta puolestani voin puhua sen verran, että välillä todella näen ja aistin tiimissämme jotain, minkä käsittely olisi tarpeen. Aina en puhu suoraan siitä, mikä mielestäni on vialla, mutta pyrin edistämään varovasti sitä, että se tuotaisiin esille. Saatan nähdä tiimiläiseni naamasta jo kaukaa, että tänään kenkä puristaa ja aistia, että se johtuu jostain tietystä asiasta. Harvemmin otan kuitenkaan puheenvuoron juuri kyseiseen ristiriitaan liittyen. Tiimissämme tuntuu olevan muutama, kenen harteilla se on. Tämä suoraan puhumattomuus on varmasti ollut hidasteena viime keväänä.

Tiimin kehityksen kannalta olennaista on se, että tiimiläiset ovat tyytyväisiä tiimiinsä. Kehityksen pysähdyttyä, lisääntyy turvattomuuden tunne, sekä sisäinen sitoutuminen tiimiä kohtaan ja luottamus tiimiä kohtaan hiipuu. Tällöin mieli on ainoastaan paikalla osittain. Olemme Akatemian alusta asti puhuneet paljon sitoutumisesta ja se tuntuu olevan kuuma peruna aina välillä, kun huomaamme sen hiipuvan. Luottamus on toinen asia, mihin tulemme paneutumaan jokainen heti syksyn alusta. Barcelonassa luemme kaikki kirjan aiheeseen liittyen ja kirjoitamme siitä esseen, aiheesta on myös tulossa paja. Aihe on todella mielenkiintoinen ja luulen, että siitä meillä syntyy todella hyvää keskustelua. Turvallisuudentunne täytyy olla muodostunut tiimissä, jotta konfliktit voidaan käsitellä niin, ettei kukaan koe olevansa alakynnessä tai häviävänsä.

Parhaimmillaan tiimi saa tiimiläiset innostumaan ja sitoutumaan tavoitteisin. Tällainen tiimi, jossa luottamus, innostus, sekä sitoutuminen ovat läsnä saa paljon aikaan luovia kohtaamisia. Kaikista tärkeintä tiimiläiselle omassa tiimissä on saada asianmukaista palautetta, oikeudenmukaista johtamista, sekä mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Palaute on asia, mitä olemme pyrkineet saamaan arkeemme, mutta siinä on edelleen työstämistä. Olemme pitäneet palautepajoja, joissa koen, että itse olen saanut todella arvokasta palautetta. Olen kokenut, että palaute on annettu suoraan ja sen avulla olen pystynyt toisen silmin näkemään oman toimintani tai sen puuttumattomuuden. Palaute on tähän asti ollut yksi isoimpia tekijöitä oman kehitykseni kannalta ja tätä varmasti tarvitaan lisää.

Miten saadaan boostia?

Tiimin voima on erilaisten näkökulmien ja mielen kohtaamisessa. Mikäli ristiriidat jäävät kesken, eikä sitä käsitellä loppuun, se muodostaa mahdollisesti koko tiimiin kärsimystä. Koko tiimin tulisi yhteisvastuullisesti pyrkiä ratkaisemaan ristiriitoja, sekä pyrkiä ratkaisuun mahdollisimman varhain. Tämä osui ja upposi itseeni. Olen saanut tästä palautetta ja tiedostan todella vahvasti oman kehityskohtani. Asioiden esille tuominen on aivan yhtä lailla myös minun vastuullani. Välillä ajattelee, että kyllä joku toinen asian nostaa esille, kun alkaa tarpeeksi pahalta tuntumaan. Mikäli asia ei juuri minua niin syvästi kosketa, se koskettaa kuitenkin koko tiimiä. Tämän olen huomannut vahvasti! Pitkittyneessä konfliktitilanteessa asian ydin hämärtyy ja se saattaa kääntyä henkilöihin kohdistuvaksi. Tiimissä ristiriidat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään:

  1. Ryhmän tavoitteita koskeviin, jotka ovat varsin hyödyllisiä tiimille. Niiden avulla usein löydetään uusia ratkaisuja sekä näkökulmia.
  2. Työskentelyprosessiin ja rooleihin liittyviin ristiriitatilenteisiin.
  3. Organisaatiosta johtuviin ristiriitoihin

Ristiriitoja syntyy, kun jokin estää meitä saamasta sitä, mitä haluamme. Ristiriitatilanteissa voimme luovuttaa, vältellä niitä, tai saada aikaan hyvän kompromissin. Ristiriitojen välttämisessä ongelmaksi tulee se, ettei ole mahdollista tuoda esille sitä, mitä mahdollisesti haluamme, sillä pelkäämme konfliktia. Luovuttamisessa ongelma on siinä, että alkaa mahdollisesti tuntea turhautuneisuutta. Sovittelu puolestaan on kypsä vaihtoehto. Tärkeintä on pyrkiä tilanteeseen, jossa niin sanotusti kaikki voittavat. Koen, että tiimissämme vaikeinta ei ole se, että joku kokisi häviävänsä tai jäävänsä alakynteen. Koen, että todella pyrimme kuuntelemaan kaikkia ja saamaan aikaan hyvän kompromissin. Korvat meillä todella on päässä ja osaamme jokainen kuunnella toisiamme, sekä asettua toisen asemaan. Tämä on mielestäni todella hienoa! Ongelmana on juurikin se, ettemme ota tarpeeksi ajoissa asioita käsittelyyn. Joskus tiimiläisestä saattaa tuntua, ettei siihen ole aikaa, mutta olemme pyrkineet, että niihin todella olisi aikaa, juuri silloin kuin sitä tarvitaan.

Tiimin toiminnan edistäminen

Menestyvässä tiimissä tiimin jäsenet pitävät toisistaan enemmän kuin jäsenet tiimeissä, jotka menestyvät ainoastaan tehtävissä. Tämä oli mielestäni mielenkiintoinen pointti, sillä olen ajatellut välillä, että ne ovat sama asia. Näin ei kuitenkaan tietenkään ole, koska kokonaisuus ratkaisee. Menestymisessä on sekin pointti, että se saa tiimin jäsenet arvostamaan toisiaan. Nimittäin varsinkin hyvin miellyttävä ryhmä saattaa olla tehtävissä hyvinkin tehoton. Tämän allekirjoitan! Välillä tiimissä huomaa tekevänsä tiettyjen tiimiläisten kanssa enemmän töitä, jotka yhdistävät meitä. Se on mahtava asia, mutta näiden ihmisten kanssa on kohdannut mahdollisesti työn ulkopuolellakin asiat, jolloin työnteko välillä todella jää tehottomammaksi. Tiimissämme on henkilöitä, joiden kanssa en ole vielä ehtinyt työskentelemään samalla tavalla kuin toisten. Tämä on asia, mihin haluaisin, että kiinnittäisimme enemmän huomiota.

Poissaolojen käsittelyä ei kirjasta oltu unohdettu. Niiden käsittely on tärkeää, sillä ne askarruttavat puolestaan läsnäolijoita. Ryhmässä keskittymiskyky ja läsnäolo nykyhetkeen on merkittävä tilanteen kannalta. Poissaolojen myötä ryhmästä vuotaa energiaa pois. Poissaolot ovat olleet tapetilla varsinkin viime keväänä, kun osa tiimistä oli ulkomailla, osa teki intensiivisesti projektia ja yksi oli koko kauden vaihdossa. Paikalla saattoi olla alle kymmenen tiimiläistä ja siitä tuli melkein jo vitsi, että kuinkahan monta ihmistä tänään on pajassa. Olemme puhuneet poissaoloista ja siitä, miten niin sanottuja turhia poissaoloja voisi välttää. Mikäli koemme tavoitteet realistisiksi, ne ovat kaikille selkeitä, olemme halukkaita edistämään niitä ja luotamme toisiimme, siinä olisi varmasti avain tiimin menestykseen.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close