Tampere
26 Feb, Monday
0° C

Proakatemian esseepankki

Pessimisti ei pety kuin itseensäKirjoittanut: Ella Kantola - tiimistä Hurmos.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto 

Eija Hinkkalan teos “Muuta asenteesi, muuta elämäsi” tarjoaa syvällisen näkökulman positiivisen ajattelun merkitykseen elämässä. Kirja kannustaa lukijaansa tiedostamaan oman asenteensa vaikutuksen elämään ja osoittaa, kuinka asenteiden muuttaminen voi johtaa merkittäviin positiivisiin muutoksiin. Kirjan keskiössä on positiivisen ajattelun voima ja sen kyky muokata elämänlaatua. Hinkkala käsittelee erilaisia asenteisiin liittyviä aiheita, kuten optimismia, kiitollisuutta ja itsensä arvostamista. Tässä esseessä käsittelen omaa suhtautumistani elämään ja pyrin ratkomaan solmuja, joiden avulla voin päästä eroon ‘’pessimisti ei pety’’ asenteestani. Tietoisuus omasta kehnosta asenteesta on ollut jo pitkään, ja muutoshalukkuuttakin löytyy, mutta siltikään mitään ei tapahdu. Joten, lets mennään ja mietitään missä mättää. 

 

Asenne, helppo kuvailla ja helpompi toteuttaa päin prinkkalaa 

Asenne on kuin värikäs maalaus, joka värittää elämämme tapahtumat, kokemukset ja suhtautumisen maailmaan. Se on kuin näkymätön voima, joka vaikuttaa siihen, miten kohtaamme haasteet, käsittelemme onnistumiset ja reagoimme ympäröiviin tapahtumiin. Asenne ei ole vain sanoja tai eleitä, se on sisäinen suhtautumistapa, joka heijastuu ulospäin. Se on kokonaisvaltainen näkemys elämästä. Asenteemme vaikuttaa siihen, kuinka kohtaamme vaikeudet – ovatko ne esteitä vai mahdollisuuksia, jotka auttavat meitä kasvamaan. 

Asenteella on voimaa muuttaa todellisuutta. Positiivinen asenne voi toimia kuin lumipallo, joka kerää ympärilleen hyvää energiaa ja auttaa meitä löytämään ratkaisuja vaikeisiin, jopa mahdottomiin tilanteisiin. Se ei tarkoita pelkästään hymyilemistä vaikeuksien edessä, vaan se on kyky löytää sisäistä vahvuutta ja luottamusta omaan kykyymme selviytyä. 

Toisaalta negatiivinen asenne voi olla kuin synkkä pilvi, joka varjostaa kaiken ympärillään. Se voi estää meitä näkemästä mahdollisuuksia ja lannistaa meidät ennen kuin olemme edes yrittäneet. Negatiivinen asenne voi luoda esteitä, joita ei välttämättä edes ole olemassa. 

Asenteella on valtava vaikutus siihen, miten suhtaudumme muihin ihmisiin ja kuinka he suhtautuvat meihin. Positiivinen asenne voi innostaa muita ja luoda ympärilleen positiivisen ilmapiirin, kun sitten negatiivinen asenne tarttuu ruton lailla ympärillä oleviin ihmisiin, vieden heiltäkin voimia pois. 

Loppujen lopuksi asenne on voimavara, joka on meidän hallittavissamme. Vaikka emme välttämättä voi kontrolloida kaikkea, mitä meille tapahtuu, voimme valita sen, miten suhtaudumme siihen. 

 

Asennevamma? 

Hinkkala toteaa kirjassaan asenteen olevan se, millaiseksi koemme elämämme. Jos minulta kysytään, elämäni on hyvää, olen onnellinen ja saan tehdä asioita, joista nautin. Ympärilläni on ihania ihmisiä ja minulla on mitä parhain tukiverkosto. Silti jostain syystä, huomaan ajattelevani, että tämä, tuo ja nämä kaikki ovat ihan perseestä. Olen unelmieni koulussa, mutta aamulla kun väsyttää, akatemialla meno tuntuu siltä, että sinne TÄYTYY mennä. Miksi? No siksi, kun on niin onneton asenne. ‘’Myönteinen asenne on voima, jonka jokainen meistä voi halutessaan valjastaa palvelemaan omaa kasvuaan, onnistumisiaan, unelmiaan, kokonaisvaltaista hyvinvointiaan ja ennen kaikkea elämään omana aitona itsenään’’ (Hinkka 2023). Siinähän se Eija sen sanoi. Asenteen pitäisi aamulla olla positiivinen, sillä saanhan olla kiitollinen, että pääsen jälleen akatemialla oppimaan ja tekemään asioita, jotka vievät minua kohti elämää, jota tavoittelen.  

Tietoisuus omasta pessimistin asenteesta on ollut vuosikaudet, ja muutoshalukkuus asian parissa noin vuoden päivät. Aiemmin asenteeni ei häirinnyt minua, sillä onhan se täsmälleen samanlainen kuin omalla isälläni, eikä vanhemmissa tietenkään mitään vikaa voi olla. Kotoa opittua ja jostain syystä pessimistin leimaa olen tyytyväisenä kantanut pienen ikuisuuden. Kuitenkin vuosi takaperin, täysin uuteen ilmapiiriin astuessani, löysin itseni positiivisten sekä tarmokkaiden ihmisten ympäröimänä. Huomasin sitä ihailevani, mutta tähänkään päivään mennessä en ole saanut muutettua omaa asennettani, vaikka kuinka katselen muiden menoa. Tässäpä sitä siis luetaan miljoonatta kirjaa itsensä kehittämisestä, josko pikkuhiljaa tämä hulppea teoria tieto alkaisi valua käytäntöön.  

Kielteisestä asenteesta ei ole koskaan ollut hyötyä, miksi siis kannan sitä mukanani? Tuttua ja turvallista. Ikuinen mottoni ‘’pessimisti ei pety’’, toimii myös turvaverkkona. Jos en odota liikoja, ikävä lopputulos ei satuta minua. Niinpä niin.. Vuoden ajan olen yrittänyt päästä tästä turvaverkostani eroon, ja nyt syksyn aikana on alkanut näkyä valoa tunnelin päässä. Kurkataan seuraavaksi, mitä konkreettisesti täytyy tehdä, jotta menee kohti oikeanlaista asennetta. 

 

Kahden mielen taktiikka 

Asennetta voidaan muokata kahden mielen taktiikan avulla. Tämä taktiikka perustuu psykologiseen näkemykseen siitä, että meillä on kaksi erilaista mielen tilaa tai tapaa reagoida eri tilanteisiin. Ensimmäinen mieli edustaa automaattisia, vaistonvaraisia ja usein pikaisia reaktioita. Se perustuu vahvasti tunteisiin, intuitioon ja aiempiin kokemuksiin. Tämä mieli saattaa reagoida tilanteisiin nopeasti ilman, että annamme itsemme pysähtyä ja harkita, miten haluamme toimia. 

Toinen mieli puolestaan edustaa tietoista ja harkittua ajattelua. Se mahdollistaa objektiivisemman näkökulman tilanteisiin ja kyvyn arvioida eri vaihtoehtoja ennen toimintaan ryhtymistä. Tämä mieli antaa meille mahdollisuuden reflektoida omia ajatusmallejamme ja valintojamme. 

Kahden mielen taktiikka opastaa meitä tunnistamaan nämä kaksi mielentilaa ja hyödyntämään niiden vahvuuksia eri tilanteissa. Tavoitteena ei ole torjua ensimmäistä mieltä, vaan ymmärtää sen toimintaa ja oppia hallitsemaan sitä paremmin. Kahden mielen taktiikkaa voi harjoittaa, jonka kautta tavoitteena on tulla tietoisemmiksi omista ajatusmalleistamme ja reaktioistamme. Tämä voi sisältää esimerkiksi meditaatiota, mindfulness-harjoituksia, ajatusmallien tunnistamista ja tietoista läsnäoloa. 

 

Korvaamisen periaate 

Korvaamisen periaate on tehokas tapa, jolla voimme muuttaa negatiivisia ajatusmallejamme ja asenteitamme myönteisemmiksi ja rakentavammiksi. Periaate perustuu siihen, että pyrimme korvaamaan tai vaihtamaan negatiiviset ajatusmallimme ja reaktiomme positiivisemmilla vastineilla. 

Hinkkala esittelee kirjassaan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten voimme soveltaa korvaamisen periaatetta arkipäiväisissä tilanteissa. Kun kohtaamme negatiivisen ajatuksen tai tunteen, pyrimme tunnistamaan sen ja sen syyt. Sen sijaan, että jäisimme vellomaan negatiivisissa ajatuksissa, pyrimme aktiivisesti korvaamaan ne myönteisemmillä vastineilla. 

Esimerkkinä, jos tunnemme itsessämme voimakasta epävarmuutta tai pelkoa epäonnistumisesta, voimme käyttää korvaamisen periaatetta. Sen sijaan, että annamme epävarmuuden vallata mielen, voimme tietoisesti korvata sen rohkeudella ja itseluottamuksella. Tämä ei tarkoita ongelmien tai epävarmuuden kieltämistä, vaan ennemminkin sitä, että pyrimme muuttamaan tapaamme reagoida niihin ja löytämään rakentavampia tapoja käsitellä ikäviä tunteita ja tilanteita. 

Korvaamisen periaate tarjoaa mahdollisuuden ottaa vastuun omista ajatusmalleistamme ja reaktioistamme. Tämä ei ole pelkästään positiivisen ajattelun sokeaa omaksumista, vaan se kannustaa meitä löytämään tasapainon realismin ja myönteisen asenteen välillä. 

 

 

Ella 2.0 

En voi toimia samalla tavalla kuin ennen, mikäli haluan erilaisen lopputuloksen. Ella 2.0 alkaa puhumaan itselleen kauniisti ja inhimillisesti. Ella 2.0 etsii ympärilleen positiivisia ihmisiä ja ajattelee kolmea positiivista ajatusta yhtä negatiivista kohden. Ella 2.0 Valitsee toisin. 

 

Lähteet 

Hinkkala, E. 2023. Muuta asenteesi, muuta elämäsi. 

Carol S. Dwek 2006. Mindset – Menestymisen psykolgia. 

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close