Tampere
11 Dec, Monday
-8° C

Proakatemian esseepankki

Pelin muuttaja?Kirjoittanut: Jesse Pihkanen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tiedätkö, kuinka monta suomalaista osuuskuntaa on kaupparekisterissä?
Kysymys, johon harva osaa vastata ilman googlettamista. Vastaus on 4264. Vastauksen etsiminen vei noin 20 sekuntia, on yllättää, kuinka nopeasti tieto on ulottuvillasi internetin avulla (PRH 2.5.2018). Maailma on muuttunut ja teollistunut rutkasti viimeisten kymmenien vuosien aikana. Internet yleistyi 1980-luvulla ja 1990-luvulla se saavutti jo useimmat kotitaloudet länsimaissa. Vuonna 1993 internettiin oli pääsy vain alle yhdellä prosentilla maailman väestöstä, nyt luku on noin 55%, eli yli 4 miljardilla ihmisellä., maailma siis ikään kuin pienenee päivä päivältä. (Internetworldstats.com). Kyseisinä vuosikymmeninä synnyimme myös me, milleniaalit. Me olemme ensimmäinen todella globaali sukupolvi. Olemme syntyneet ja kasvaneet internetin ja teknologian parissa, me olemmekin tottuneet rajattoman tiedon olevan helposti saatavilla, juuri tästä syystä Blanca Juti kirjassaan Game changer ennustaa milleniaalien muuttavan yhteiskunnan arvoja. Olemme edellisiin sukupolviin nähden eniten toisiimme kytketty ja sosiaalisempi sukupolvi, me olemme myös mahdollistaneet suvaitsevamman ajattelumaailman esimerkiksi uskontoja ja seksuaalisuutta kohtaan. Me milleniaalit olemme ratkaisevassa asemassa liike-elämän tuttujen kaavojen murtuessa, kuinka menestymme mullistuvassa maailmassa ja kuinka ryhdymme ”pelinmuuttajiksi”?

Juuri nyt on sopiva aika, koskaan ei ole ollut helpompaa päästä alkuun. Globalisoitumisen myötä omia liikeideoitaan on helppo testata ympäri maailmaa vain silmänräpäyksessä. Nykyisin on matala kynnys löytää ihmisiä oman idean ympärille, saada sille kannatusta sekä rahoitusta, mutta myös laajalti arvokasta kritiikkiä. Hakukoneiden ja sosiaalisen median myötä oman idean tutkiminen ja jalostaminen on helppoa ja mikä tärkeintä, ilmaista. Rahoitus on helppo järjestää erilaisten sivustojen kautta, kuten Kickstarter, jonka kautta lähes kymmenen miljoonaa lahjoittajaa on auttanut niin taiteilijoita kuin startupeja. Liikeidean ja yrityksen skaalaaminen on myös varsinkin sosiaalisen median avulla helppoa. Nykyisin rahaa ei tarvitse käyttää lehti- tai televisiomainoksiin, vaan markkinoinnin voi toteuttaa pienelläkin budjetilla sosiaalisessa mediassa. Parhaimmissa tapauksissa markkinointibudjettia ei tarvita ollenkaan, sillä yhä enenevässä määrin käyttäjät voivat suositella tuotteita ja palveluita omilla sometileillään. Käyttäjien tekemät arvostelut ja käyttäjäkokemukset ovatkin nykypäivänä tärkeässä osassa varsinkin erilaisia sovelluksia. Esimerkkinä TripAdvisor ja Uber. TripAdvisorissa käyttäjät voivat jakaa kokemuksiaan ravintoloista, hotelleista ja nykyisin miltei mistä vain matkailuun liittyvästä. Uberin käyttäjät puolestaan voivat kertoa mielipiteensä kuskista, jonka kyydissä matkustivat.

Pelin muuttamisessa ei ole kyse pelkästään toimivan tuotteen tai palvelun rakentamisesta. On myös tärkeää pureutua siihen, keitä olemme ja miksi teemme jotakin. Pelin muuttaminen vaatii tunnetta, älyä ja sydäntä. Isot, kasvottomat ja byrokraattiset yritykset eivät ole vuosien saatossa pystyneet mullistamaan markkinoita, vaan ovat kangistuneet kaavoihin. Samaan aikaan pienet startupit, joilla on tarina, ovat pystyneet aiheuttamaan hämmennystä markkinoilla. Esimerkiksi Airbnb mullisti majoitusmarkkinoita muutamassa vuodessa, kun tähän eivät esimerkiksi Hilton ja Marriott pystyneet. Myös esimerkiksi Elon Muskin perustama SpaceX kilpailee parhaillaan rakettiteknologiallaan Nasaa vastaan. Mullistavimmat innovaatiot tulevat harvoin toimialan sisältä. Vakiintuneilla aloilla toimijoiden näkökenttä on kaventunut ja markkinoilla vallitsee kirjoittamattomat säännöt. Pelin muuttamiseen tarvitaankin ulkopuolinen näkökulma ja lähestymistapa. Mullistava innovaatio edellyttää maailman näkemistä uusin silmin, pitää ratkaista ongelma, eikä vain keksiä tuoteideaa (Juti 2016, 140).

Tarinallistamisella voi nykyään erottua kilpailijoista. On olemassa luonnollinen selitys sille, miksi tarinat ovat meille tärkeitä. Tarinoiden myötä voimme löytää tapahtumasarjasta merkityksiä, pohtia tehtyjä päätöksiä sekä samaistua tarinan arvoihin. Tarinat ovat inhimillinen tarve, jotka auttavat meitä ymmärtämään keitä olemme ja mistä tulemme. Peliä muuttavissa innovaatioissa tarinnankerronta alkaa puhtaasti alusta, kutsumuksesta tai tehtävästä ratkaista jokin ongelma. Tarinaan mahtuu niin onnistumisia kuin epäonnistumisiakin. Tällainen innovaatio on vaikutusvaltainen, mutta samalla yksinkertainen, intuitiivisesti tajuttava ja samaistuttava. Yritykset, jotka ovat lähellä kysymystä ”miksi?” pärjäävät markkinoilla paremmin, verrattaessa byrokraattisiin organisaatioihin, joiden strategia on monimutkainen. Tämä johtuu puhtaasti siitä, että monimutkaiset organisaatiot keskittyvät enemmän strategiaansa kuin yrityksen tarinaan.

Blanca Jutin kirjasta Game changer jäi päällimäiseksi mieleen kaksi asiaa. Älä kehitä tuoteideaa, vaan keksi ongelmaan ratkaisu. On varmaa, että moni muukin ihminen on miettinyt ratkaisua juuri samaan ongelmaan tuloksetta. Keksiessäsi ratkaisun saat taaksesi helposti kannatusta sekä rahoitusta. Toisena pointtina on juuri tarinallistaminen. Saadessasi innovaatiosi taakse kannatusta, on tarinallistamisesta paljon hyötyä. Promisian polttavin puheenaihe ennen kesälomalle siirtymistä oli yhteinen ja oma palvelu tai tuote. Kävimme pitkän keskustelun pajassa Promisian tulevaisuudesta. Toimimmeko laskutusalustana lukuisille pienille projekteille vai haluammeko toimia kuin ”oikea” yritys ja panostaa selkeästi yhteen liiketoimintaan enemmän kuin yksilöprojekteihin, kuitenkaan pois sulkematta pienempiä sivuprojekteja. Päädyimme, että syksyllä laitamme suuremman vaihteen silmään ja otamme riskin suuntaamalla kohti oikeaa liiketoimintaa. Koen, että juuri tämä ensimmäinen kevät luonut hyvän pohjan tiimimme ja yrityksemme tarinalle. Mitä saadaan aikaan, kun 19 toisilleen melko vierasta ihmistä laitetaan samaan tiimiin ja käsketään perustamaan yritys? Se jää nähtäväksi, mutta varmaa on se, että jonkin ongelman me tulemme ratkaisemaan.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close