Tampere
13 Apr, Saturday
7° C

Proakatemian esseepankki

Paras joukkuepelaajaKirjoittanut: Olli Pohjoisvirta - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Kuvitteellisessa tarinassa toimitusjohtaja Jeff Shanley joutuu kiperään tilanteeseen saadessaan yllättäen setänsä rakennusyhtiön johdettavakseen. Edessä on kaksi suurhanketta, jotka molemmat ovat suurempia ja haastavampia kuin aiemmat hänen johtamansa projektit eivätkä asiaa helpota yhtiön jo pitkään jatkuneet sisäiset henkilöstöongelmat. Uutta henkilöstöä on rekrytoitava lyhyessä ajassa 80 lisää ja ongelmia aiheuttavat työntekijät on uudelleenkoulutettava, tai irtisanottava. Lähtötilanne on kutkutteleva ja tarina pitää otteessaan aina kirjan loppuun saakka. Tarinallaan Lencioni haluaa valaista tiimityöskentelyn merkitystä ja erityisesti niitä tärkeitä ominaisuuksia, joita hyvältä tiimityöntekijältä vaaditaan. Näistä ominaisuuksista tärkeimmiksi tai oikeastaan välttämättömiksi mainitaan kolme seuraavaa; nöryys, nälkä ja älykkyys.

Nöyryys

Lencionin mukaan tiimiläisen tärkein ja hienoin ominaisuus on nöyryys. Nöyrät ihmiset jakavat herkästi kiitosta, eivät janoa huomiota itselleen ja määrittelevät tiimin menestyksen kollektiivisesti, eivätkä yksilöllisesti. He parantavat tiimihenkeä ja työskentelevät pyyteettömästi tiimin hyväksi, muita sen jäseniä tukien. Henkilön nöyryyttä arvioitaessa voidaan pohtia mm. seuraavia asioita: Kehuuko hän muita tiimiläisiä aidosti? Myöntääkö hän helposti virheensä? Onko hän valmis antamaan vastuutehtävät muille tiimiläisille? Tunnustaako ja tunnistaako hän omat heikkoutensa? Työntekijöitä, joilta puuttuu nöyryys on kahta tyyppiä. Ilmeisempi on ylimielinen henkilö, joka vaatii suhteettomasti huomiota itselleen. Heidät on yleensä helppo tunnistaa, koska heillä on taipumus kehuskella ja hakeutua huomion keskipisteeksi. Toinen tyyppi, joskin toiminnaltaan lähes aiemman vastakohta, on henkilö jolta puuttuu itseluottamus. Tällainen tiimiläinen ei anna riittävästi arvoa itselleen ja ideoilleen eikä siten pysty antamaan täyttä panostaan tiimin hyväksi. Narnian kirjoittanut C.S.Lewis kiteyttää nöyryyden määritelmän hienosti. ”Nöyryys ei ole sitä, että ajattelee vähemmän itsestään, vaan sitä että ajattelee vähemmän itseään.”

Nälkä

Terve kunnianhimo eli nälkä omaa tekemistään ja tiimiä kohtaan on hyvän tiimiläisen toiseksi hienoin ominaisuus. Nälkäiset ihmiset tekevät enemmän kuin heiltä vaaditaan ja he tavoittelevat alati lisää jotakin. He ovat siis erittäin motivoituneita ja ahkeria, mikä luonnollisesti auttaa myös koko tiimiä suoriutumaan sen tavoitteista tehokkaammin. Henkilön nälkää arvioitaessa voidaan kysyä seuraavia kysymyksiä: Kokeeko hän olevansa osaltaan henkilökohtaisesti vastuussa tiimin menestyksestä? Suostuuko hän ottamaan hoidettavakseen myös tylsiä ja ongelmallisia tehtäviä? Suostuuko hän harkitsemaan työtä myös varsinaisen työajan ulkopuolella? Tiimiläiset, joilta puuttuu nälkä, vaativat kosolti motivointia ja kannustusta, mikä vie aikaa ja energiaa itse tekemiseltä.

Älykkyys

Älykkyys ei Lencionin mallissa liity mitenkään henkilön älylliseen kapasiteettiin. Se tarkoittaa älyä ihmisten suhteen ja taitoa toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Tärkein älykkään tiimiläisen ominaisuus on empatia, eli taitoa asettua toisen asemaan. Älykkäillä ihmisillä on arvostelukykyä ja vaistoa omien sanojensa ja tekojensa vaikutuksista. He eivät tee tai sano asioita, tai jätä tekemättä ja sanomatta asioita, tietämättä muiden tiimiläisten todennäköistä suhtautumista. Älykkyyttä arvioitaessa voidaan kysyä seuraavia asioita: Näyttääkö hän tietävän, mitä toiset tuntevat esimerkiksi palaverien aikana? Osoittaako hän empatiaa muita kohtaan? Onko hän kiinnostunut muiden tiimiläisten elämästä? Onko hän tarkkaavainen kuuntelija? Osaako hän muokata käyttäytymistään erilaisten vuorovaikutustilanteiden mukaan? Ihmiset, joilta puuttuu älykkyys aiheuttavat tahtomattaan konflikteja tiimissä, koska he eivät ymmärrä miten heidän toimintansa vaikuttaa muihin.

Kolme kolmesta

Henkilöt, joilla on kaikki kolme ominaisuutta: nöyryys, älykkyys ja nälkä, ovat parhaita mahdollisia joukkuepelaajia. Heillä on pieni ego, kunnianhimoa ja sosiaalista älykkyyttä sekä empatiaa muita kohtaan. Tällaiset henkilöt jäävät helposti mieleen ja useimmat meistä muistavatkin, jos ovat urallaan saaneet työskennellä ihanteellisten joukkuepelaajien kanssa. He jäävät helposti mieleen miellyttävinä, kannustavina ja tehokkaina työtovereina.

Varoitus

Ihmisten ominaisuuksien tunnistaminen ei ole aina helppoa eikä tiimiläisiä pidä jaotella huolimattomasti. Myös nk. parhaiden mahdollisten joukkuepelaajien kesken on hajontaa eri ominaisuuksien välillä, eikä ole järkeä leimata vaikkapa rakastettavaksi velttoilijaksi henkilöä, joka on vain vähemmän nälkäinen kuin toinen, mutta kuitenkin suhteellisen nälkäinen. Lencioni mainitseekin luokittelujen toimivan ainoastaan, jos henkilöt ovat merkittävästi puutteellisia vähintään yhdeltä ominaisuudeltaan. Tällainen puute vaikuttaa myös tiimin toimintaan. On myös tärkeä tiedostaa, että kukaan ei ole täydellinen ja näitä ominaisuuksia on myös mahdollista kehittää.

Itselleni kirjasta jäi päällimmäisenä mieleen tarina, joka oli kyllä mielenkiintoinen. Kirjan tarjoama malli nöyryydestä, nälästä ja älykkyydestä on myös ajatuksen arvoinen, mutta en haluaisi ottaa sitä niin vakavasti, että alkaisin sen kautta arvioimaan itseäni tai muita kanssani työskenteleviä. Ehkä tärkeimpänä antina kirjasta jäikin lähinnä halu kehittyä yhä paremmaksi tiimipelaajaksi.

 

Lähteet:

Lencioni Patrick 2016: Paras mahdollinen joukkuepelaaja tiimiläisen kolme parasta ominaisuutta Otavan Kirjapaino Oy

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close