Tampere
05 Feb, Sunday
-10° C

Proakatemian esseepankki

Palvelupolusta tuote: Case Heimo FilmsKirjoittanut: Eetu Kamppuri - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Service productisation: systematising and defining an offering
Janne Harkonen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Heimo Filma haluaa rikkoa videotuotannon alan normeja monellakin osa-alueella. Heimo lähestyy alaa ensiksikin yhteisön rakentamisen ja verkostojen laajentamisen kautta. Heimon jäsenten ajattelua ei rajoita alan pinttyneet ajatusmallit. Yksi tapa erottua ja rikkoa rajoja Heimolle on myös edistynyt tuotteistaminen. Suhteutettuna Heimon palveluntarjonnan suurimman osan kattaa palvelupolku itsessään. Lopputuote eli video on kuitenkin lopulta vain jäävuoren huippu. Heimon markkinoille murtautumisen kannalta on siis äärimmäisen tärkeää, että palvelupolku itsessään pystytään tuotteistamaan laadukkasti siten, että palvelun osto on asiakkaalle helppoa ja perusteltua.

 

Tuotteistamisen tarkoituksena on yksinkertaistaa myynnin työtä, sekä auttaa asiakasta päättämään. Tuotteistaminen antaa asiakkaalle johdonmukaisemman ja konkreettisemman lähestymistavan palvelua kohti. Heimo Filmsin tuotteistamisen lopputuote on pohjimmiltaan palvelu, vaikka lopputuotteena onkin konkreettinen tuote, video. Myynnissä tärkeintä on kuitenkin saada myytyä asiakkaalle ajatus palvelun hyödyllisyydestä sen takia, että itse videon tuottaminen on nykypäivänä mahdollista jokaiselle älypuhelimen omistavalle ihmiselle. Yksi tärkeimpiä huomioita tuotteistamiseen liittyen on se, että vaikka usein puhutaan siitä, että B2B-markkinoilla päätöksiä tehdään pääsääntöisesti järkiperäisesti, on silti tärkeää muistaa, että ihminen tekee oikeasti useimmat päätöksensä intuitiivisesti, tunnepohjalta. Hän ei vain tiedä sitä. Tuotteistamisen tarkoituksena on antaa asiakkaalle riittävät työkalut päätöksentekoon yksinkertaistamalla tiettyjä asioita tarjotusta palvelusta siten, että päätös olisi helppo tehdä. Päätöksenteon hetki on nimittäin yritysmaailmassa se vaikein hetki.

 

Palvelun tuotteistaminen antaa mahdollisuuden palvelupolun kehittämiseen. Asiakas, joka kokee palvelupolun miellyttäväksi, ostaa myös todennäköisimmin udelleen. Kuten tämän opinnäytetyön tutkimuksessa havaittiin, haastateltavista osa oli sitä mieltä, että videotuotantoprojektille tärkeä ominaisuus on prosessin selkeys ja se, että asiakas tietää mitkä ovat hänen vastuunsa. Harkosen ja muiden mukaan sama pätee myös palvelupolkuun, jonka asiakas käy. Mitä selkeämpi polku asiakkaalle on, sitä helpompi hänen on sitä kulkea. Tuotteistaminen mahdollistaa myös muunneltavuuden, mikä myös oli haastateltavien mielestä tärkeää yksittäiselle videotuotantoprojektille. Vaikka palvelupolun tulee olla suunniteltu, on sen annettava myös tilaa muutoksille.

 

Harkonen ym. nimesivät tutkimuksessaan palvelun tuotteistamisesta viisi tuotteistamiselle tärkeää ominaisuutta, jotta kokonaisuudesta tulisi johdonmukainen ja konkreettinen. Standardoinnin tarkoituksena on luoda palvelulle selkeät raamit ja perusperiaatteet, joiden avulla palvelu pystytään tiettyyn pisteeseen kopioimaan, ja täten helpottamaan ostopäätöstä ja palvelun sisällön ymmärtämistä. Tämä tehostaa palvelun myyntiä, sillä palvelun sisällön laaja kuva saadaan helposti selitettyä. Asiakaslähtöisyyden tulisi olla tuotteistamisen perimmäinen tarkoitus. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tuotteen ominaisuudet tähtäävät mahdollisimman suureen asiakkaan saamaan hyötyyn. Mitä aikaisemmin asiakas kokee, että palvelu pyritään rakentamaan juuri hänen tarpeidensa mukaan, sitä helpompaa ostopäätös on tehdä. On tärkeää, että asiakkaalle tehdään selväksi palvelupolun kulku, jotta hän tietää miten ja missä hänen aikaansa vaaditaan. Tämä laskee asiakkaan kynnystä ostopäätöksen tekoon, koska hän tietää tarkalleen, mihin on ryhtymässä. Tässä vaiheessa on erittäin tärkeää, että viestintä on rehellistä. Näin asiakaskokemuksesta tehdään paras mahdollinen. Asiakkaalle on tehtävä selväksi, mistä tuotteessa on kyse ja mitä tukevia ja mahdollisia lisäpalveluja kyseiseen tuotteeseen liittyy. Palvelutarjoaman selkeä esittäminen on tässä tapauksessa tärkeää. Toistuvuus ja rakenne: tuotteen oikeiden ominaisuuksien näyttäminen asiakkaalle on tärkeää, jotta asiakas pystyy ymmärtämään kokonaisuuden kirkkaasti. Palvelua tuottavalle taholle palvelun selkeän rakenteen kuvaaminen mahdollistaa helpomman toistettavuuden, mikä vähentää työn määrää.

 

Heimo Films tulee tuotteistamaan vuoden 2020 alkuun mennessä palvelun työnantajabrändin viestinnästä videotuotannon avulla. Tämän palvelun tuotteistamisessa otetaan huomioon edellä mainitut viisi ominaisuutta, jotta tuotteistaminen on mahdollisimman laadukas. Tuotteistamisen tavoitteena on sitouttaa Heimo Filmsin asiakkaita paremmin. Tuotteistus on käytännössä vastaus tämän hetkiseen ongelmaan, töiden projektiluonteisuuteen. Sitouttamalla asiakkaita pidemmäksi aikaa tasoittaa Heimo Films omaa kassavirtaansa, sekä autta asiakkaitaan tekemään suunnitellumpaa markkinointia. Tämän lisäksi Heimo Filmsin on myytävä asiakkailleen ajatus siitä, että videotuotanto vaatii täysin oman selkeän budjetointinsa, eikä ole osana markkinointistrategiaa. Usein yritykset käyttävät budjettia videoihin ainoastaan jos budjetista jää rahaa yli. Tuotteistamalla pidemmän yhteistyön Heimos Films pääsee syvempään vastavuoroiseen vaikutukseen asiakkaansa kanssa.

 

Tuotteistaminen tulee olemaan tärkeä osa Heimo Filmsin strategiaa, sillä kaikkien Heimo Filmsin kanssa yhteistyötä tekevien tuottajien tulee saada mahdollisuus myydä Heimo Filmsin tuotteita. Tämän takia tuotteiden raamien ja perusperiaatteiden tulee olla selkeät.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close