Tampere
28 Mar, Tuesday
-5° C

Proakatemian esseepankki

Palaute, lahjoista parhain?Kirjoittanut: Petra Mäkipaakkanen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Johdanto

Keskustelimme tänään pajassamme palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta. Mielestäni aihe oli ajankohtainen ja tärkeä, sillä se on avaintekijä toiminnan kehittämisessä niin yksilötasolla, työelämässä, kuin tiimimme toiminnassakin Proakatemialla. Pajasta inspiroituneena halusinkin lähteä purkamaan ajatuksiani palautteenantamisesta ja vastaanottamista.

Wikisanakirjan mukaan termi ”palaute” merkitsee suorituksesta saatavaa arviota tai kommenttia. Käytännössä palaute on kuitenkin näiden lisäksi paljon muutakin. Mielestäni se on toiminnan ymmärrystä, kannustusta, välittämistä, kritiikkiä, uudelleen oppimista ja henkistä kasvua. Kokonaisuus, joka sisältää arvokasta tietoa, niin yksilöille, yhteisöille kuin yrityksillekin toiminnan peilaamiseksi ja kehittämiseksi.

Palautteen antaminen

Yksilötasolla oikein annettu rakentava palaute auttaa yksilöä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehityskohtiaan. Parhaimmillaan ulkopuolisen näkökulma auttaa yksilöä ymmärtämään omia toimintatapojaan, kannustaa oman toiminnan kehittämiseen ja parantaa siten myös itsetuntemusta. Pajassamme keskustelimme, miten koemme hyvän palautteen ja miten rakentava palaute muodostuu. Teemoina toistui tärkeitä näkökulmia siitä, miten palautetta on tärkeää saada säännöllisesti ja ajankohtaisesti. Säännöllinen palaute auttaa kehittämään toimintaa paremmin, kuin kerralla pitkältä ajanjaksolta kertyneet palautteet. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että arjessa pienet positiiviset tai rakentavat palautteet toimivat paremmin kuin pidemmältä ajanjaksolta kertynyt informaatiotulva.

Säännöllisen ja ajankohtaisen palautteenantamisen lisäksi keskusteluun nousi useita näkökulmia siitä, miten erilaisille ihmisille tulisi antaa palautetta. Osan mielestä palautteen antaminen pitää soveltaa vastaanottajalle sopivaksi, kun osan mielestä se voi tulla vähemmänkin suodatettuna. Molempia näkökulmia kuitenkin yhdisti se, että palautteen antajalla tulee olla tilannetajua millaisessa tilanteessa palautetta antaa ja millaisessa tunnetilanteessa itse on. Erityisesti kehittävän palautteen suhteen on tärkeää, että palaute annetaan tyynessä mielentilassa hyvää dialogia hyödyntäen.

Palautteen sisällön suhteen keskustelimme siitä, miten palautteen tulisi olla aito, rehellinen ja perusteltu, oli sitten kyse hyvästä tai kehittävästä palautteesta. Kriittinen palaute ilman perusteita aiheuttaa vastaanottajassa turhaa harmistusta eikä positiivinen, yhdellä sanalla kiteytetty ”hyvä” kerro vastaanottajalle missä onnistuminen tapahtui. Toki tässäkin on tilannekohtaisia eroja, eikä kaikki ole niin yksiselitteistä, sillä joskus pelkkä sana ”hyvä” voi olla täysin riittävä ja kannustaa eteenpäin.

Palautteen vastaanottaminen

Palautteen vastaanottaminen on taito siinä, missä palautteen antaminenkin. Palautteen vastaanottamisessa yksilötasolla on tärkeää ymmärtää, että erityisesti kehittävä palaute on tarkoitettu toiminnan tai ajatusten kehittämiseksi, eikä niinkään kommentoimaan henkilökohtaisella tasolla. Aina palautteen saaminen ei tunnu mukavalta, mutta esimerkiksi yhteisössä toimiessa voi yksilön kehittävä palaute olla koko porukan toiminnan kannalta tärkeä asia. Keskustelimme pajassa palautteen vastaanottamisesta siitä, miten siinä missä kehittävään palautteeseen suhtautuminen itsensä kehittämisen paikkana voi tuntua haastavalta, voi positiiviseen palautteeseenkin vastaaminen tuntua vaikealta. Omia onnistumisiaan saattaa vähätellä tai selitellä muilla onnistumiseen vaikuttaneilla tekijöillä sen sijaan, kun vain kiittäisi palautteesta. Niin hyvän, kuin kehittävänkin palautteen vastaanotto vaatii siis harjoittelua siinä, missä palautteen antaminenkin.

Roima

Palautteen antamisen ja vastaanottamisen tärkeyden merkitys ei jää vain yksilötasolle, sillä se on yksi tärkeimmistä työkaluista myös toimivaan tiimityöskentelyyn ja yritystoimintaan. Tiimissä palaute auttaa linjaamaan yhteisiä toimintamalleja ja tavoitteita. Toimintamallit ja tavoitteet taas tekevät tekemisestä kaikille selkeämpää ja siten myös ohjaa tekemistä tehokkaammaksi. Esimerkiksi Roimassa kävimme keskustelua pajoista myöhästelystä ja palautteen myötä loimme tähän toimintamallin, että myöhästyneet tulevat vasta tauolla pajaan. Tavoitteenamme oli saada pajoihin selkeämpi aloitus ja siten tehdä toiminnasta tehokkaampaa. Toimintamallimme on toiminut ja olemme päässeet tavoitteeseen, eikä pajoistamme ole enää pahemmin kukaan myöhästynyt. Palautteen antaminen oli siis todella toimiva keino kehittää tiimin toimintaa haluamaamme suuntaan. Tämän päivän pajassa oli mielestäni hyvin myös vastaaviin tilanteisiin sopiva teksti: ”Mitä rohkeammin menemme kohti ongelmia, sitä turvallisempaa suhdetta lopulta luomme ”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, miten ongelmia kohtaamalla ja palautetta antamalla luomme turvallisempaa ilmapiiriä antaa palautetta. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen siis vain vahvistaa tiimiämme ja osoittaa toisillemme, että välitämme toistemme tekemisistä ja siitä, miten me tiiminä haluamme kehittyä.

 

LÄHTEET:

Palaute. 2021. Wiktionary. Viitattu 30.4.2022

https://fi.wiktionary.org/wiki/palaute

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close