Tampere
16 Apr, Friday
12° C

Proakatemian esseepankki

Pääomalajeista tärkeinKirjoittanut: Olivia Pynnönen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Johda ihmistä, psykologiaa johtajalle
Makke Leppänen
Ilona Rauhala
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mitä on psykologinen pääoma?

Psykologisen pääoman sanotaan olevan pääomalajeista tärkein. Psykologinen pääoma on kykyä soveltaa positiivista psykologiaa käytäntöön. Sen ymmärtäminen ja soveltaminen lisää työniloa ja kehittää tuottavuutta organisaatioissa.

”Yksilöiden ja yhteisöjen pääoma muodostuu erilaisista aineellisista ja aineettomista ominaisuuksista. Pääoman lajit voidaan jakaa karkeasti taloudellisiin, inhimillisiin, sosiaalisiin ja psykologisiin. Organisaatioiden muutostilanteet kuormittavat ihmisten jaksamista, ja muutosprojektit onnistuvat sen varassa, miten yhteisö ja sen yksilöt johtavat omaa psykologista kokonaisuuttaan. Psykologien pääoma muodostuu ihmisen itseluottamuksesta, uskosta tulevaisuuteen, optimismista ja sinnikkyydestä.” Leppänen, M. & Rauhala, I. 50. 2012.

Psykologisen pääoman osa-alueet

ITSELUOTTAMUS
– Itsetunto
– Proaktiivisuus
– Tehokkuus

TULEVAISUUSUSKO
– Tavoitteellisuus
– Suunnitelmallisuus
– Määrätietoisuus

SINNIKKYYS
– Kyky palautua vastoinkäymisistä
– Itsensä likoon laittaminen
– Itsekuri

OPTIMISMI
– Onnistumiskeskeisyys
– Mahdollisuuksien näkeminen

 

Psykologisen pääoman vaikutukset työhön

Psykologisen pääoman on tutkittu olevan yhteydessä työntekijöiden työmotivaatioon sekä työhön sitoutumiseen. Mitä enemmän työntekijällä on psykologista pääomaa, sitä joustavammin hän pystyy suhtautumaan organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin. Tutkimuksissa on myös huomattu, että esimiesten sekä organisaation johtajien korkea tulevaisuususko ja optimismi korreloituvat yrityksen tuloksiin.
Myönteinen yrityskulttuuri vahvistaa työntekijöiden itseluottamusta, joka luo uskoa omista työtehtävistä selviytymiseen. Tulevaisuususko puolestaan innostaa asettaa haastavia tavotteita ja luo motivaatiota saavuttaa ne. Optimismi luo uskoa siitä, että asiat organisaatiossa ovat hyvin ja vaikkeivat olisi niin kaikesta kuitenkin selvitään. Sinnikkyyden avulla selviämme epäonnistumisista ja saamme voimaa toimia vastoinkäymisistä huolimatta.

Kuinka sitä voi kehittää?

Mikäli organisaation psykologista pääomaa halutaan kehittää positiivisempaan suuntaan, on syytä kiinnittää huomiota esimiesten ja johtohenkilöiden suuntaan. Sanotaan, että hyväntuulisuus tarttuu, sama pätee myös psykologisessa pääomassa. Esimiehen välittämät tunteet ja psykologinen pääoma välittyy johdettaviin joko tiedostetusti tai tiedostamatta. Johtoasemissa olevien on siis hyvä pysähtyä reflektoida omaa käytöstään töissä ja pohtia heijastuuko se kenties alaisissa. Onneksi psykologisen pääoman eri osa-alueet ovat kuin pieniä lihaksia, jotka vahvistuvat, kun niitä kehitetään. Valinnat, joita teemme tänään tuottavat meille huomenna.

 

Mitä käy psykologiselle pääomalle kriisin keskellä?

”Ehkä kuitenkin tärkeimmät osa-alueet ovat henkinen vahvuus, sinnikkyys ja tahto. Ne tarkoittavat kykyä kohdata ongelmia ja vastoinkäymisiä, kykyä pysyä lujana omien päämäärien saavuttamiseksi. Ne auttavat löytämään pitkäjänteisyyttä kulkea kohti omia ja organisaation päämääriä, kulkea asetettujen tavoitteiden suuntaan, halua ja kykyä laittaa itsensä likoon.” Leppänen, M. Rauhala, I. 52. 2012.

Käynnissä oleva koronakriisi on ajanut yrityksiä konkurssien partaalle, YT-neuvotteluihin, sekä mittaviin velkoihin. On sanomattakin selvää, että usean yrittäjän psykologinen pääoma on koetuksella tällä hetkellä. Onko sieltä enää mahdollista nousta, jos kaikki on jo menetetty? Mitä jos nämä pienet lihakset on jo venytetty katkeamispisteeseen eikä paluuta enää ole, kuinka käy niin yrittäjien kuin työntekijöiden? Nostaako suomalainen sisu ja sinnikkyys päätään ja luo uskoa ja voimaa paremmasta huomisesta, sekä lisää motivaatiota puskea eteenpäin?

 

Lähteet: Leppänen M., Rauhala, I. 2012. Johda ihmistä, psykologiaa johtajille. Talentum.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close