Tampere
27 Jan, Thursday
-0° C

Proakatemian esseepankki

OsinkoaristokraatitKirjoittanut: Mikko Laaksonen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Osinkoaristokraatit

 

Disclaimer: You will not find any financial advice here only entertainment and educational stuff, as Im not your financial advisor or a spiritual guide let us move forward.

 

Henkilökohtaisessa sijoituskiikarissani on jo hetken aikaa ollut tietty ryhmä nimittäin osinkoaristokraatit. Näitä yrityksiä ei markkinoilla ole valtavasti, joten tavallaan on kyse osingonmaksajien A-ryhmästä. Mitä ne osinkoaristokraatit sitten ovat?

 

”Yhtiö saa osinkoaristokraatti-statuksen jaettuaan keskeytyksettä vuosi toisensa jälkeen kasvavaa osinkoa vähintään 25 vuoden ajan. Osinkoaristokraattien erityisryhmän muodostavat osinkokuninkaat, jotka ovat korottaneet osinkoaan peräti 50 vuotta tai yli. Huikeakaan osinkomenneisyys ei ole tae tulevasta, mutta näillä osakkeilla on ainakin näyttöjä kyvystä maksaa kasvavaa osinkoa läpi taantumien, nousukausien ja lamojen”. (Nordnet n.d.)

 

Osinkoaristokraattien etuja sijoittajan näkövinkkelistä ovat muun muassa näiden yritysten johtavat asemat omilla toimialoillaan. Näiden yritysten brändit ovat yleensä vahvoja pitkän historiansa vuoksi ja tästä on huomattava etu alati kovenevassa kilpailussa alalla kuin alalla. Osinkoaristokraatit toimivat yleensä niin sanotuilla defensiivisillä sektoreilla. Tämän takia nämä yritykset yleensä pärjäävät kohtuullisesti myös silloin, kun taloudella menee yleisesti huonommin, koska ne tarjoavat tuotteita/palveluita mitä käytetään tilanteessa kuin tilanteessa. Suurin heikkous näillä yrityksillä piilee kasvun vauhdissa. Mikäli osinkoaristokraatit nostavat osinkoaan vuosittain (vaikka tulos ei kasva) niin jää kasvuun tarvittaville investoinneille vähemmän varoja.

 

Mitä ottaa huomioon?

 

Liikevaihto ja tulos. Yrityksen pitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen kehitys.

 

Osinkosuhde. Kuinka paljon yritys maksaa tuloksestaan osinkoa?

 

Löytyykö kilpailuetua? Mikäli yritys haluaa menestyä tulevaisuudessa, täytyy sillä olla selkeä kilpailuetu. Osinkoaristokraateilla tämä on monesti brändin voimakkuus ja kassan vakaus. Nämä voivat olla paljon voimakkaampia työkaluja, kuin esimerkiksi teknologinen etumatka.

 

Tulevaisuuden näkymät? Suosivatko megatrendit yrityksen toimialaa vai toimiiko yritys taantuvalla alalla. Esimerkiksi kuinka kauan tietyt yritykset voivat menestyä mahdollisten ympäristön etua ajavien ja liiketoimintaa rajoittavien lakien kanssa.

 

Viimeisessä osiossa tulikin mielestäni tärkein muistutus ja aionkin nyt tutustua enemmän näiden aristokraattien arvoihin, visioihin ja missioihin. Tarkastelemalla kolmea niin kutsuttua ESG tekijää:

 

1.Ekologinen kestävyys (Environmental) edellyttää, että ihmisen toiminta asettuu luonnon kantokyvyn rajoihin siten, etteivät luonnon monimuotoisuus tai ekosysteemien toimivuus vaarannu.

2.Sosiaalinen kestävyys (Social) pitää sisällään mm. ihmisarvosta kiinnipitämistä, tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja syrjäytymisen ehkäisemistä.

3.Taloudellinen kestävyys (Governance) tarkoittaa talouskasvua, joka ei perustu velkaantumiseen eikä henkisten tai materiaalisten resurssien tuhlaamiseen.

(Nordet n.d.)

 

Internet-lähde, tekijä ei tiedossa.

Nordnet, vastuullinen sijoittaminen <https://www.nordnet.fi/fi/opi-uutta/vastuullinen-sijoittaminen> (Luettu 7.12.2021).

 

Internet-lähde, tekijä ei tiedossa.

Nordnet, osinkoaristokraatit <https://www.nordnet.fi/fi/markkina/osakkeet/osakeideat/osinkoaristokraatit-ja-osinkokuninkaat> (Luettu 7.12.2021).

 

Kommentit
  • Joni Sydänlammi

    Coca-cola hyvä osake

    10.12.2021
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close