Tampere
28 Jun, Tuesday
27° C

Proakatemian esseepankki

Organisaatiot viestijöinäKirjoittanut: Sahar Arzagani - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Hyvät mediasuhteet
Jarno Forssel
Esa Laurila
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Yritys pyrkii menestykseen hyvän maineen sekä tunnettavuuden avulla. Yrityskuvan eli imagon parantaminen sekä luottojoukkojen lisääntyminen on yleensä seuraus hyvin hoidetusta viestinnästä. Organisaation uutiset, tiedotteet ja sen toiminnan kehitykset ovat tärkeitä asioita, ja organisaatio toivookin näiden saavuttavan aina mahdollisimman suurta yleisöä. Ja nykypäivänähän se onnistuu tehokkaimmin median kautta.

Mediasuhteet organisaatiossa

 

Mediasuhteilla tarkoitetaan organisaation toimintaa erilaisten mediakanavien kanssa eli toisin sanoen koordinointia suoraan henkilöiden kanssa, jotka vastaavat uutisten sekä ominaisuuksien tuottamisesta joukkoviestinnällä. Näin saadaan tavoiteltua yleisö, jolle voidaan tiedottaa mm. organisaation tehtävästä ja politiikasta johdonmukaisella tavalla, mutta myös saada heidät tukemaan organisaation toimintaa.

Yritys voi tavoittaa mediakanavia mm. seuraavilla tiedotteilla:

  • Uuden tuotteen/palvelun lanseeraus
  • Taloudelliset tulokset
  • Organisaation sponsoroimat tapahtumat

Nämä joukkoviestimet määrittelevät siis päivän puheenaiheet ja hyvän mediasuhteen avulla organisaatiolla on mahdollisuus boostata oman toimintansa tunnettavuutta sekä erottua kilpailijoista. Hyötyä tästä on myös organisaatiolle taloudellisestikin, sillä sen tavoitteena on maksimoida joukkotiedotusvälineiden positiivinen kattavuus maksamatta siitä suoraan mainonnalla.

Median kanssa työskentely on tärkeimpiä tekijöitä organisaatioiden tunnistettavuuden saamiseksi ja viestinnän näkökulmasta se on lähes välttämätöntä. Tiedottamisen avulla organisaatio luo niin sanottua avointa kuvaa sen toiminnasta, jonka seurauksena lisääntyy organisaation tunnettavuuskin median kesken. Jatkuva avoin tiedottaminen vähentää

 

Huono julkisuus

Hyvästä mediasuhteesta onkin siis hurjasti hyötyä, se tuo organisaatiolle lisää myyntiä, vaikuttavuutta, parantaa mainetta ja lista jatkuu. Mutta kaikki organisaation asiat eivät kuitenkaan kiinnosta kaikkia medioita. Medioiden tekemillä uutisilla voi olla merkittävä vaikutus yrityksen maineeseen. Media määrittää keskustelun tason ja mitkä organisaatiot ovat esillä ja minkälaista juttua organisaatioista mediassa käsitellään. Ovatko uutiset positiivisia, negatiivisia vai neutraaleja? Minkälainen suunta keskustelulla on? 

Uutinen ei välttämättä saavuta yleisön huomiota organisaation halutulla tavalla. Organisaatioiden tulee tietää, että heillä on todella pieni vaikutusvalta uutisten lopullisen julkaisemisen muotoon ja riski, että viesti muuttuu toimittajan käsittelyssä täysin erilaiseksi mitä organisaatio alun perin tarkoitti, voi olla isokin.  Uutismediat katsovat asioita eri näkökulmista ja heillä on tietynlaiset ideologiat siitä, miten he haluavat uutisen julkaista.

Se millä organisaatiot pystyvät tätä vähentämään on avoimuus.  Organisaation on hyvä olla mahdollisimman avoin sekä rehellinen yleisölleen, esimerkiksi tiedottamalla niistä ikävistäkin uutisista tai haasteista, joita he käyvät läpi. Organisaatio, joka ei julkisesti ole niin avoin tai joka yrittää piilottaa tiettyjä asioita, johtaa siihen, että mediakanavat kirjoittavat uutisia siltä pohjalta, mitä he ovat muilta tietolähteiltä kuulleet eikä organisaatio täten pääse vaikuttamaan oman maineensa luomiseen.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close