Tampere
09 Dec, Friday
-7° C

Proakatemian esseepankki

Opinnäytetyö edessäKirjoittanut: Timo Myöhänen - tiimistä Value.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Oppari edessä!

 

Aika liiketalouden opinnoissa on kulunut niin nopeasti, että pikkuhiljaa alkaa olemaan oikeastikkin ajankohtaista alkaa toteuttamaan oma opinnäytetyötä. Urakka tuntuu nopeasti ajateltuna suurelta ja haastavalta, mutta asiaan syventyessä alkaa ymmärtämään mistä on oikeasti kysymys. Oikealla asenteella ja motivaatiolla homma hoituu!

 

Olemme Valuessa pitäneet jo ensimmäisen opparipajamme ja olemme saaneet esimakua siitä, millainen urakka on edessämme. Otin kuitenkin käteeni Juha Hakalan Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille kirjan ja pureuduin asiaan vielä hieman syvällisemmin.

 

Millainen on hyvä opinnäyte?

Hyvään opinnäytetyöhön kuuluu monia perustekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi ajankohtaisuus, hyödyllisyys ja hyvä aiheen rajaus. Ajankohtaisuus on tärkeää, koska ajankohtaiset aiheet ovat yleensä merkittäviä. Hyödyllisyydellä tarkoitetaan sitä, että joku hyötyy opinnäytteestä. Ei ole järkevää tehdä syvällistä ja aikaa vievää tutkimusta aiheesta, joka ei hyödytä ketään. Aiheen rajaus on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Opinnäytteen on parempi olla suppea mutta syvällinen kuin laajasti mutta pintapuolisesti asioita käsittelevä. (Hakala s.31)

 

Tavoitteet opinnäytetyölleni on korkeat, sillä tavoittelen hyvää arvosanaa. Näinollen aiheenkin on oltava hyvä, mutta ennen kaikkea myös itseäni motivoiva. Ei ole mitään järkeä painia sellaisen aiheen ympärillä, mikä ei itseään motivoi. Motivoiva ja hyvin rajattu aihe mahdollistaa tehokkaan ja laadukkaan tekemisen. Tällä hetkellä minulla ei ole vielä tarkkaa aihetta selvillä, mutta olen luottavainen aiheen löytymisen suhteen. Olen asettanutkin tavoitteekseni löytää aihe tulevaan Jouluun mennessä.

 

 

Miten koko prosessia suunnitellaan?

Opinnäytetyön ensimmäinen vaihe on aiheen valitseminen ja rajaaminen. Sitten tulisi hahmotella jonkinlainen sisällysluettelo. Tämän jälkeen olisi hyvä laatia jonkinlainen kirjallinen suunnitelma opinnäytetyön tekemisessä. Suunnitelmassa tärkeää on laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Pitää miettiä, mitkä asiat ovat opinnäytetyön kannalta kaikkein olennaisimpia ja muodostavat sen ytimen. Myös aikajärjestys on tärkeä. Missä järjestyksessä asiat kannattaa tehdä? (Hakala s.66)

 

Huolellinen järjestys asioiden suhteen saa minut usein toimimaan tehokkaimmillani. On siis olennaista, että aikataulutan ja järjestän oppariurakkani huolellisesti alusta alkaen. Näin pysyn kokoajan ajan tasalla siitä, mitä olen tekemässä ja mitä teen seuraavaksi.

Toinen tärkeä asia on opinnäytetyön ydin. Haluan pitää alusta asti kirkkaana mielessäni opinnäytetyön keskeisimmän ytimen. Muut asiat tämän ympärillä saattavat muuttua työn edetessä, mutta ydin pysyy. Näin pystyn aina kirkastamaan ajatukset alkuperäiseen visioon mahdollisesti haastavilla hetkillä.

 

Mikä on kirjallisuuden rooli?

Kirjallisuus luo opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen. Kirjallisuuden avulla perustellaan oma näkökulma opinnäytetyössä. Ilman teoreettista viitekehystä opinnäytetyön väittämillä ei ole pohjaa, ja ne ovat pelkkiä mielipiteitä. Kirjoja täytyy lukea myös siksi, että voidaan varmistua siitä, ettei samaa asiaa ole tutkittu samasta näkökulmasta aikaisemmin. (Hakala s. 87)

 

Kirjojen lukeminen ja niiden käsitteleminen on akatemian arjesta tuttua. Kahden ja puolen vuoden akatemia-ajan kuluessa luemme paljon kirjallisuutta ja käsittelemme lukemaamme esseiden avulla. Tämä kaikki on hyvää valmistavaa tekemistä itse opinnäytetyötä varten. Lukemisen ja kirjoittamisen rutiini on siis jo hyvällä mallilla hallinnassa. Tämän luo hyvää luottamusta itse opinnäytetyön kirjoittamisprosessia varten.

 

Aineiston hankinta

Tärkeää on etsiä paljon mahdollisia lähteitä ja tutustua niihin pintapuolisesti. Sitten voi päättää mitkä ovat sen arvoisia, että niihin voi uppoutua syvemmin. Pitää tuntea oma aiheensa hyvin, jotta osaa löytää sellaiset lähteet, jotka tukevat aihetta. Kaikkia lähteitä ei välttämättä löydä oman kirjaston hyllystä, vaan niiden etsimiseen täytyy käyttää paljon aikaa ja vaivaa. Myös lähdekritiikki on tärkeää. (Hakala s. 87)

 

Aineiston hankinta saattaa olla hankalaa. Netti on  toki täynnä tietoa ja siitä on toisinaan haastava suodattaa luotettavat lähteet. Myös kirjastot ovat täynnä kirjoja, mutta haasteena on löytää ne, jotka täydentävät juuri sitä omaa aihetta. Oikean tiedon löytää vain etsimällä. Etsiminen vaatii vaivaa ja se vaiva on hyvässä opinnäytetyössä nähtävä. On taatusti itsellekkin helpottavaa, että tietää käsittelevänsä laadukkaita lähteitä, kun on ensin tehnyt töitä lähteiden hankkimisen eteen.

 

Kirjoittaminen

Opinnäytetyön kirjoittaminen on jatkuva prosessi. Se kannattaa aloittaa jo ennen varsinaista kirjoittamista. Ideoita ja ajatuskarttoja kannattaa kirjoittaa ylös aina, kun niitä tulee mieleen. Näin aiheesta kirjoittaminen tulee tutuksi. Siitä on myös apua, kun varsinainen kirjoittaminen alkaa. Ensin kannattaa käydä läpi kaikki ylös kirjoitetut asiat. Kirjoittamisessa kannattaa myös muistaa, että heti ei kannata pyrkiä täydellisyyteen. Monet asiat tulevat vielä muuttumaan ja kaikkea voi korjailla myöhemmin. Siksi ei kannata jumittua liian pitkäksi aikaa esimerkiksi jonkin lauseen muotoiluun. (Hakala s.123)

 

Kuten aikaisemmin käsittelin, kirjoittamisen ei pitäisi olla liian vaikeaa. On kuitenkin ymmärrettävä että opinnäytetyön kirjoittaminen on pidempi prosessi kun esimerkiksi kirjaesseiden kirjoittaminen. Ei pidä olettaa että valmista tekstiä tulee yhtä nopealla aikataululla. Näen että myös tekstin sisältöä tulee pohdittua ja harkittua tarkemmin opinnäytetyötä kirjoittaessa.

 

Työn arviointi

Opinnäytetyön arviointiin on hyvä varata ainakin viikko aikaa. Arvioinnissa apuna kannattaa käyttää opinnäytetyön arviointilomaketta. Tärkeää on arvioida esimerkiksi työn objektiivisuutta ja tutkimusmenetelmien asianmukaisuutta. On myös hyvä tarkistaa, ettei työssä ole kerrottu liikaa itsestäänselvyyksiä. (Hakala s.144)

 

Oman työn arviointi ennen palauttamista on varmasti haasteellista. Kuinka välttyä putkinäköisyydeltä omaa työtä kohtaan? Uskon että tässä asiassa auttaa ympäröivät ihmiset. Kun asioista saa luotua keskustelua, avautuu uusia näkökulmia ja huomioita. Keskustelun avulla on siis mahdollista rikkoa omaa tunnelia ja tarkastella tekemistään objektiivisemmin. Myös aika näyttelee suurta roolia tarkistamisen kanssa. Mitä pidemmän ajan antaa itselle tarkistamiselle ja viimeistelylle, sitä varmempi voi olla lopputuloksesta. Toki tulee hetki, milloin pitää lopettaa ja päättää että nyt on hyvä ja valmis.

 

Oppariurakka on juuri siis alkamassa ja asioiden jäsentelyä päässä ja paperilla on hyvä tehdä. Tämän esseen jälkeen olen taas entistä valmiimpi kohtaamaan tulevat haasteet opinnäytetyön merkeissä.

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close