Tampere
04 Oct, Wednesday
11° C

Proakatemian esseepankki

Oma opinnäytetyöprosessi ja vinkkejä opinnäytetyön tekemiseenKirjoittanut: Tuija Jaatinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Eilen kuulin, että opinnäytetyöni valmistui parhain mahdollisin arvosanoin eli sain arvosanaksi 5 ja vuodatin parit onnen kyyneleet. Ajattelin tehdä nyt esseen opinnäytetyöprosessista vertaistueksi ja auttamaan muita, jotka esimerkiksi ensi vuonna tekevät opinnäytetöitään. Miltä opinnäytetyöprosessi minusta tuntui? Mitä kaikkea se piti sisällään? Mitä kannattaa ottaa huomioon? Ja, kuinka selvitä siitä?

Opinnäytetyön aloittaminen

Itselleni ehkä juuri opinnäytetyöprosessin aloittaminen oli haastavinta. Hain aluksi markkinointiaiheiseen opinnäytetyöhön toimeksiantajia LinkedInistä ja Facebookista. Sain useita yhteydenottoja, joilla oli yhteinen tekijä – hyvinvointiala. Rupesin miettimään, entäs jos nämä yhdistäisi ja tarkoitus oli keskittyä hyvinvointialan pienyritysten somemarkkinointiin. Mutta kuten arvata saattaa, viiden ”toimeksiantajan” kanssa yhteistyö oli hieman haastavaa. Emme saaneet sovittua yhteistä aikaa, jossa käydä läpi opinnäytetyön tavoitteita ja tarkoitusta. Kuulin vain kahdelta, millaisia ajatuksia heillä on ja mitä he opinnäytetyöstä toivoivat saavansa. Muiden vastaamisessa kesti niin kauan, että ei saatu luotua yhteistä näkemystä siitä, mitä opinnäytetyöstä on tulossa. Kun tämä prosessi oli kestänyt noin 1,5-2 kuukautta, päätin vaihtaa aihetta. Noin niin jälkikäteen ajateltuna se oli paras valinta.

Lopullinen opinnäytetyön aihe oli asiakaskokemuksen kehittäminen pelialalla asiakaspolun avulla. Tein työn Soossille eli seurapelejä valmistavalle projektille, jonka toinen luoja olen. Opinnäytetyön piti olla valmis jo keväällä. Huhti-toukokuun vaihteessa olin saanut vasta sisällysluettelon pohjan valmiiksi, johdantoa tehtyä ja vähän teoriaa aloitettua. Oli siis todettava ohjaajalle, että tämä ei tule valmistumaan tämän kevään aikana.

Pala palalta teoria valmiiksi ja kysely pihalle

Kesän aikana jatkoin opinnäytetyötä. Laajensin teoriaosuutta ja aloin jo pohtimaan, millaisen asiakaskyselyn tekisin. Tähän aikaväliin mahtui kuitenkin tuskailua, kun en meinannut löytää oikeanlaista teoriaa enkä oikein vieläkään ollut varma, mikä opinnäytetyön punainen lanka oli. Kun syksy saapui ja otimme ohjaajan kanssa tapaamisen. Olin onnellinen, sillä hän sanoi, että tämähän on jo hyvin edennyt. Tosin hän taisi luulla, että en ole kesän aikana tehnyt mitään, kuten Proakatemian opinnäytetöissä saattaa välillä käydä. Löysin taas uudelleen punaisen langan, tein korjauksia ja asiakaskyselyn valmiiksi pohjaten sitä teoriaosuuteen.

Lokakuussa lähetin asiakaskyselyn noin 3000 Soossin postituslistalla olleelle asiakkaalle sekä jaoin sen Soossin Instagramissa, jossa on noin 1000 seuraajaa. Kyselyyn vastausaikaa oli viikko ja lopulta kyselyyn tuli 433 vastausta. Kyselylomakkeen kysymyksillä pyrittiin saamaan asiakkaiden näkemyksiä Soossin verkkokaupan toimivuudesta ja keräämään tietoa asiakaskokemuksen muodostumisesta sekä palvelupolun sujuvuudesta. Pohja oli luotu Microsoft Formssilla, niin että se oli selkeä ja siihen oli helppo vastata, koska se sisälsi enimmäkseen monivalintakysymyksiä.

Kyselyn purkaminen

Koen, että vastausten purkaminen oli opinnäytetyön paras anti. Sain paljon lisätietoa siitä, millainen Soossin asiakaskokemus on nyt ja mitä asiakaspolulla oikeasti tapahtuu. Se oli mielenkiintoista. Asiakaskyselystä nousi kehitettäviä asioita, joita olimme itsekin miettineet, kuten esimerkiksi pakkauksen materiaali. Selvisi myös, miksi lisäosat eivät ole saaneet niin suurta näkyvyyttä kuin olisimme toivoneet. Jälkimarkkinointimme on sakannut emmekä ole saaneet tavoitettua niitä asiakkaita, jotka meiltä ovat jo aiemmin tilanneet.

Kyselyn pohjalta otimme käyttöön uutiskirjeet ja lähetimme ensimmäisen koskien Soossi Duoa, joka sisältää sekä Kiltit-, että Tuhmat-lisäosat. Tuon uutiskirjeen avulla saimme 22 % asiakkaista tavoitettua ja tilauksia tuli 21 saman päivän aikana. Asiakaskyselyn vastaamisen jälkeen huomasin myös joidenkin asiakkaista tilanneen lisäosat jo ennen tuota uutiskirjettä. Ongelma oli, että he eivät olleet kuulleet niistä ennen asiakaskyselyä.

Kyselyn purkaminen oli helppoa, koska sitä pystyi pohjaamaan teoriaan, joka oli jo valmiiksi kirjoitettu. Se oli kuitenkin myös aikaa vievää. Kokonaisuudessaan asiakkaat olivat lähtökohtaisesti tyytyväisiä siihen, miten Soossilla hommat hoidetaan ja kuinka sujuva asiakaspolku oli.  Saimme hyvää palautetta niin asiakaspalvelusta, tuotteista kuin verkkokaupan selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä. Lisäksi jo loin Soossille SWOT-analyysin vahvuuksista ja heikkouksista sekä mahdollisuuksista ja uhista. SWOT-analyysi perustui asiakaskyselystä saatuihin vastauksiin sekä näkökulmiin, joita opinnäytetyöprosessin aikana oli noussut.

Opinnäytetyön voit käydä lukemassa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.theseus.fi/handle/10024/781564.

Vinkkejä opinnäytetyöhön

Haluan jakaa vielä muutaman vinkin, jotka löysin liiketalouden opinnäytetöitä ohjaavan Hautalan (2022) blogitekstistä:

  1. Kerro ohjaajalle, mihin tähtäät, jotta ohjaaja osaa antaa palautetta riittävällä tarkkuudella. Jos haluat vitosen, tuo se esille heti alussa ja käy ohjaajan kanssa läpi vitosen kriteerit, kuten ”itsenäinen opinnäytetyön tekeminen” ja ”tarkoituksen mukainen ohjaus.” Mitä ne tarkoittavat ohjaajalle käytännössä?
  2. Tutki aihetta eri näkökulmista ja käytä moni puolisesti lähteitä. Jos pyrit vitoseen, kannattaa lähteissä keskittyä uusimpiin ammattikirjoihin ja akateemisiin tutkimuksiin. Merkitse lähteet heti oikein, niin pääset helpommalla. Määrittele käsitteet ja syvenny niihin eri lähteiden avulla.
  3. Kerro, miksi teit valinnan, joko teoreettisesti tai tutkimuksen tulosten pohjalta. Sido teoriaosuutta tutkimukseen ja koita säilyttää punainen lanka koko työssä.
  4. Tee luotettava tutkimus. Asettele kysymykset niin, että niillä saadaan relevanttia tietoa. Määrällisessä tutkimuksessa otoksen tulee olla riittävän laaja ja laadullisessa tutkimuksessa kohderyhmän aihealueeseen sopiva, jolloin saadaan luotua tai yhdisteltyä uutta tietoa.
  5. Luo uutta. Vitosen työssä tuotos on innovatiivinen, luova tai omaperäinen. Siinä haetaan uutuusarvoa toimeksiantajalle tai toimialalle. Pohdinnassa voi nostaa esiin esimerkiksi kehitysideoita, joita ei opinnäytetyöhön ole voitu ottaa mukaan. Myös mahdollisen toimeksiantajan tyytyväisyys vaikuttaa arvosanaan.
  6. Reflektoi opinnäytetyömatkaa. Tavoitteet ja niihin pääseminen kannattaa pitää mielessä koko matkan ajan. Avaa tavoitteet ensin johdannossa ja palaa niihin johtopäätöksissä. Reflektoi opparimatkaa ja tavoitteiden toteutumista.

Lisään vielä oman vinkkini eli luota prosessiin. Tiedän, että se kuulostaa kliseeltä, mutta niin se vain on. Aihetta miettiessä älä vielä rajaa liian tiukkaan, vaan mieti, mitä itse haluaisit tutkia. Mikä opinnäytetyömalli sitä tukee? Kun olet päättänyt aiheen, mieti erilaisia näkökulmia, laajenna ja supista eli rajaa aihetta tässä vaiheessa. Sen jälkeen mieti, mikä on opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus. Nämä kannattaa olla selvillä heti alussa, sillä ne ohjaavat tekemistä oikeaan suuntaan.

Lopussa kiitos seisoo

Opinnäytetyön tekeminen antoi mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista osaamista kiinnostavan aiheen avulla. Pystyin hyödyntämään jo olemassa olleita taitoja verkkokaupan perustamisesta asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä teoriaosuutta kirjoittaessa opin lisää digitaalisesta asiakaskokemuksesta ja asiakaspolusta. Lisäksi koen, että opinnäytetyön tekeminen kehitti itsensä johtamistaitoja ja aikatauluttamista. Opinnäytetyön aikataulu venyi osittain aiheen vaihtumisen vuoksi, osin kyselyn laajuuden vuoksi, mutta aiheen vaihtaminen kannatti.

Sain opinnäytetyöprosessin aikana apua eri ihmisiltä, kuten opparin aiemmin tehneeltä siskoltani, ohjaajalta ja tiimiläisiltä. Iso kiitos kuuluukin kaikille niille, jotka ovat tässä oppariprosessissa olleet mukana ja tukena. En olisi näin hyvin tuloksiin päässyt ilman teitä!

Lähteet

Hautala, A. 3.11.2022. Käytännön vinkkejä viitosen opinnäytetyöhön. Viitattu 9.11.2022.

https://blogs.tuni.fi/tamkblogi/opiskelu/kaytannon-vinkkeja-viitosen-opinnaytetyohon/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close