Tampere
11 Aug, Thursday
18° C

Proakatemian esseepankki

NöyryysKirjoittanut: Ollimatti Aikio - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Paras mahdollinen joukkuepelaaja
Patrick Lencioni
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kirjassa Paras mahdollinen joukkuepelaaja (Patrick Lencioni) tuodaan paljon apukeinoja ja työkaluja johtamiseen, itsearviointiin, omien sekä muiden vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen. Kirja keskittyy tiimin jäsenien yksilöiden ominaisuuksiin ja parhaan mahdollisen tiimipelaajan tulisi olla nöyrä, nälkäinen ja älykäs. Lencionin käyttämä malli on yksinkertainen ja jotta voisit tunnistaa sekä kehittää nöyriä, nälkäisiä ja älykkäitä tiimiläisiä tai tulla sellaiseksi itse, on tietenkin ensin ymmärrettävä tismalleen, mitä nämä hyveet tarkoittavat ja mitä ne muodostavat yhdessä.

Tässä teksissä tulen perehtymään nöyryyteen, joka on hienoin ja välttämättömin osa parhaan mahdollisen joukkuepelaajan hyve. Kirja saa erinomaisesti yksilön pohtimaan omia puutteitaan ja vahvuuksiaan joukkuepelaajana. Päätin kirjoittaa nöyryydestä, koska tällä hetkellä kolmesta hyveestä nöyryys on se, jossa itse kaipaan eniten kehitystä.

”Henkilö, joka ei ole nöyrä, ei pysty olemaan haavoittuvainen ja rakentamaan luottamusta,
joten hän ei kykene antautumaan aitoon konfliktiin eikä pitämään toisia tilivelvollisina.
Lisäksi hänen on vaikea sitoutua päätöksiin, jotka eivät palvele hänen etujaan.”

(Lencioni 2016)

Nöyryys on tärkein kolmesta hyveestä. Tarkoittaako se nyt sitä, että pitäisi olla pää alhaalla hiljaa ja totella muita ilman omia ajatuksia tai ideoita ? Ei.

Nöyryys esiintyy siinä, kun erinomaisilta joukkuepelaajilta puuttuu ylisuuri ego ja huoli asemastaan, kun he haluavat jakaa kiitokset, korostaa tiimiä ja määrittelevät menestymisen ryhmänä eivätkä yksilöinä. Ihmisiä joilta puuttuu nöyryys, jaetaan kahteen eri ryhmään. Molemmat näistä ovat hyvin erilaisia keskenään, joten niitä ei tulisi sekoittaa keskenään.

Näistä kahdesta ilmeisempi on itsekeskeiset ihmiset, jotka keskittyvät kaikessa itseensä. Tämän kaltaisilla henkilöillä on taipumus haluta paljon huomiota ja rehennellä. Tämän kaltaiset egon ohjaamat henkilöt heikentävät tiimityötä aiheuttamalla mielipahaa, hajaannusta ja politikointia. Tämä aiheuttaa näkyviä ja piilossa olevia ongelmia joita jokainen tiimi haluaa välttää.

Seuraava tyyppi ei ole läheskään yhtä vaarallinen, mutta on ehkä vaikeammin tunnistettavissa ja edellyttää myös ymmärtämistä. Tämän kaltaiset ihmiset ovat joskus haastavia tunnistaa, koska heiltä puuttuu itseluottamusta mutta ovat jalomielisiä ja myönteisiä toisten seurassa. He eivät huomioi omia lahjojaan tai omaa panostaan. Tämä kyvyttömyys ymmärtää omaa arvoaan on myös rikkomus nöyryyttä vastaan, koska kun ihmisellä on suhteettoman heikko omanarvontunto, se verottaa tiimin ihannesuoritusta sillä, ettei tuo kaikkia hyötyjä itsestään tiimin käyttöön eivätkä he puolusta tai ehkä edes tuo julki omia ideoitaan.

Nöyryys on myös haastavin kehitettävänä hyveenä, koska se on kaikista eniten tunteita herättävä. “Prosessi nöyryyden kehittämiseen on usein psykologisesti painottunut” (Lencioni 2016), koska nöyryyden puute liitty aina epävarmuuteen ja useimmilla epävarmuus liittyy yksilön historiassa oleviin tapahtumiin. Totta kai meistä jokainen on jollakin tavalla epävarmoja, kukaan ei voi olla seppä syntyessään ennen kuin on tutustunut, lukenut, kokenut tai perehtynyt aiheeseen.

Tästä johtuen nöyryyden kehittäminen on prosessi joka lähtee epävarmuuden tunnistamisesta. Henkilön tulee ensin tunnistaa omat epävarmuutensa ja niiden perimmäiset syyt taustalla. Jotta yksilö voi kehittää nöyryyttään, pitää tämän ymmärtää omaa epävarmuuttaan, koska muuten hä voi olla liian häpeissään tai hämmentynyt pystyäkseen kehittymään. Ulkopuolinen apu auttaa hyvin usein tämän kaltaisia yksilöitä tunnistamaan omat epävarmuudet ja pääsemään niistä eroon, toisen tukemana sekä itsetutkiskelun kautta.Toisinaan ihmisellä nöyryyden puute voi kuulua persoonallisuuteen ja kun yksilö tiedostaa puutteet, se voi olla huojentavaa, koska silloin ihminen tajuaa ettei hän ole paha ihminen.

 

“Nöyryys ei ole sitä, että ajattelee vähemmän itsestään, vaan sitä että ajattelee vähemmän itseään”

C.S Lewis

 

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close