Tampere
28 Sep, Thursday
12° C

Proakatemian esseepankki

Myyntipäivillä voittoon?Kirjoittanut: Helena Tahlo - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Oivaltava myyntityö - Asiakkaana organisaatio
Sirpa Hänti
Liisa Kairisto-Mertanen
Heidi Kock
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Myyntipäivät. Kaksi tuotetta. 48 tuntia. Näillä opeilla voittoon?

 

Myyntipäivillä on ehdottoman tärkeää, että myyjät tietävät mitä he myyvät. Tämä on yksiä myynnin perustaidoista. (Oivaltava myyntityö- asiakkaana organisaatio 2016, 105) Tiimin tulisi yhdessä pitää toimeksiantajiin liittyen tiimikeskeisiä myyntikoulutuspriiffejä, jolla varmistetaan jokaisen myyjän tietävän sen, miltä kantilta myyntiin kannattaa lähteä ja valmius asiakkaiden kysymyksiin.

 

Tiimillä tulisi olla yhteinen tavoite mihin tähdätä ja päivien aikana pienempiä tavoitteita, jotka edistävät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Jos esimerkiksi tavoite olisi tietty myyntien määrä, vaikka 1000kpl, voisi tätä selkeyttämään luoda erillisen keskustelun, jossa selviää jokaiselle tiimin jäsenelle aina missä mennään. Myös erillinen ”hype” keskustelu nostattaa huomattavasti kilpailuhenkeä, motivaatiota ja hauskuutta.

 

Ennakkomateriaalit ovat tärkeä osa myyntiä varsinkin, kun kyse on somemarkkinoinnista. Tiimin on hyvä luoda pohjamateriaalit ennen myyntipäiviä, jolloin tämä ei vie aikaa myynnistä ja edistää nopeaa toimintaa. Myyntistrategian hiominen on oleellista ja nämä tulisi tiimin miettiä ja valmistella yhdessä etukäteen. Kun tiimissä on eri tasoilla pelaavia myyjiä, on hyvä antaa apuvälineitä kaikille. Kokeneemmat myyjät tietävät mitä tekevät ja tällöin eivät välttämättä tarvitse apua oman myyntinsä parissa. On silti hyvä ottaa huomioon he, jotka saattavat olla epävarmoja myyntinsä kanssa, oli kyseessä kylmäsoitot tai face to face myynti. Esimerkiksi on mahdollista luoda paperille pari erityylistä myyntipuhetta puhelinmyyjille, jota he voivat halutessaan seurata tai käyttää tukena myydessään. Nämä mahdollistavat myös kokeneimmille myyntipuheen muokkausta omaksi.

 

Jotta tämä koko pakka pysyisi käsissä olisi hyvä ottaa iskutiimi, joka vetää myyntipäivänä tiimiä. Tiimissä voi olla kaksi tai useampi, joista yksi on vastuussa kaikista ongelma ja käytännöntarpeista. Loput iskutiimistä toimivat vastuuhenkilön oikeana kätenä ja auttavat häntä tarvittaessa. Vastuuhenkilön on hyvä pitää tunnelma korkealla ja ylläpitää hyvää mieltä ja energiaa. Näitä voidaan edistää muun muassa parin tunnin välein pidettävillä tsekeillä, joissa voidaan tarkastella välitavoitteita ja nostattaa mieltä, vaikka huutamalla.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close