Tampere
30 Jun, Thursday
26° C

Proakatemian esseepankki

Myynti tarvitsee aina kaveriaan markkinointia tuekseenKirjoittanut: Tea Kivinen - tiimistä Waure.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Oivalta myyntityö - Asiakkaana organisaatio
Rework
Digitaalinen asiakaskokemus
Sirpa Hänti
Heidi Kock
Liisa Kairisto-Mertanen
Jason Fried
 David Heinemeier Hansson
Marko Filenius
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Mistä aloittaisin. Taas kyseessä aivan vieras aihe, josta minulla ei ole paljoa kerrottavaa, eli markkinoinnin salat. Tällä hetkellä olen suorittamassa markkinointiosaamisen kurssia ja arvata saattaa, että olen ollut aivan ulalla siitä, mitä markkinointi kokonaisuudessaan tarkoittaa ja mitä minun olisi markkinoinnista hyvä tietää. Olen Akatemia-aikani varrella oppinut, ties minkä moista ja yksi niistä uusista opeista koskee markkinointia. Tässä esseessä haluan purkaa omia oivalluksiani siitä, mitä markkinointi on ja mitä olisi hyvä tietää, kun sille tielle aikoo ryhtyä.

Ensinnäkin, markkinointi siis tarkoittaa sellaisia toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään myyntiään. Markkinointi ei ole pelkkää mainontaa ja myyntiä, vaan asiakaslähtöisesti tarkkaan suunniteltu eri toimintojen kokonaisuus. Se siis perustuu siihen, että tunnistetaan asiakkaiden tarpeet ja vastataan niihin muita kilpailijoita paremmin (Yritystoiminta n.d). Tärkeää on tietää, miten herätetään asiakkaan kiinnostus. No tietenkin herättämällä tietoisuus. Minä tajusin kurssin aikana sen, että asiakas ei aina itse tiedä tarvettaan, joten minun on pystyttävä markkinoinnin avulla auttamaan asiakasta löytämään ja tunnistamaan tarpeensa. On myös äärimmäisen helppoa, jos niin voi sanoa, niin nykyajan digitalisoituessa hyödyntää sosiaalista mediaa, jolloin asiakkaiden herättely tapahtuu aika vaivattomasti. Ihmiset selaavat mediaa nykypäivänä todella paljon ja markkinointia on koko ajan nenän edessä ilman, että edes tajuamme sitä. Helppoa mielestäni, koska asiakkaat aktivoituvat aika pienellä vaivalla. Kunhan markkinointi antaa oikeaa viestiä yleisölleen, niin potentiaaliset ostajat löytävät tiensä asiakkaiksi käden käänteessä. Markkinointi johdattelee asiakkaan ostajaksi, kun sen avulla pystytään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin ja ongelmiin. Markkinoinnin mielestäni tärkein osuus on se, että pystytään vakuuttamaan asiakas siitä, miksi juuri se kyseinen tuote tai palvelu on parempi kuin kilpailijan oma.

Minulle hankalaksi on osoittautunut se, miten erottua markkinoinnilla. Kyse on tietysti pienistä seikoista, joilla voi erottua, mutta itse kun en ole se ideoija tyyppi, vaan enemminkin viimeistelijä, niin koen tällaiset markkinoinnin vaiheet itselleni hankaliksi. Hankalaksi koen myös sen, miten löytää kilpailuetu, jolla saadaan asiakkaat kiinnostumaan. Olen oppinut itsestäni sen, että oli kyseessä tehtävä mikä tahansa, niin alku on aina minulle hanakala ja minun loistohetkeni tulevat vasta myöhemmässä vaiheessa, koska olen todellakin hidas syttymään ja minulla saattaa mennä muita kauemmin sisäistää asioita, jos ne ovat minulle vieraita. Myös kysymys, miten voittaa kilpailuetu on kinkkinen. Sehän on pitkälti kiinni asiakkaan tarpeista ja siitä tuotetusta lisäarvosta, että kenet asiakas valitsee. Ei ole niin yksinkertaista miettiä, että kukas tässä nyt onkaan se todellinen asiakas ja kohderyhmä. Se on pitkään mietitty prosessi, jonka olisi erinomaista osua tismalleen nappiin. Markkinointi ei ole minulle aihe helpoimmasta päästä, sillä kysymyksiä on paljon, joihin on löydettävä oikea vastaus, että voidaan onnistua.

Minä oivalsin ainakin kurssilta sen, että ilman hyvää markkinointia ei ole asiakkaitakaan. On siis tiedostettava se, kuka on kohderyhmä ja ketkä ovat ne kaikista potentiaalisimmat ostoasiakkaat. Vaikeaa oli hahmottaa se, mitä markkinoinnilla halutaan asiakkaalle viestiä ja mikä on palvelun tuottama todellinen arvo. Kuitenkin, kun asiaa puntaroitiin pitkään, niin kyllä vastaus löytyi. Heti, kun tekemiseen saatiin joitain selkeitä raameja, oli suunnitelman jatkaminen huomattavasti helpompaa bisnes model canvaa apuna käyttäen. Voimme siis todeta, että markkinointi ei olekaan mainontaa, vaan myymistä ja sen lopputulos on saada ostavia asiakkaita. Markkinoinnin pitää pysyä ajan siivellä jatkuvasti.

Tärkeä seikka, joka on tiedostettava silloin, kun lähdetään tekemään suunnitelmaa markkinoitavalle tuotteelle tai palvelulle on määrittää selkeä ja realistinen tavoite (Virtanen 2020). Me markkinoinnin kurssilla haparoitiin alussa pitkään sen kanssa, että mikä on tärkeää ja oleellista, kunnes kuitenkin teimme tiiminä oivalluksia, joiden pohjalta saimme markkinointisuunnitelmamme hyvinkin nopeasti valmiiksi. On tärkeää pystyä asettumaan asiakkaan saappaisiin, kuvitella itsensä ostajan asemaan ja ajatella asiaa siltä kannalta, että mitä minä potentiaalisena asiakkaana haluaisin. Asiakas ostaa fiilistä ja niitä mielikuvia, joissa on sitä asennetta, tunnetta ja kokemuksia. Markkinoinnin pitää siis pysyä viestimään asiakkaalle oikeita asioita, jotta hyöty ja arvo ovat mahdollisimman suuria.

Markkinoinnissa on otettava huomioon yrityksen arvot. Sisällön on siis kohdattava myös kohderyhmän arvojen kanssa. Yrityksen tavoitteena on aina tuottaa voittoa. Visio, missio, arvot ja strategia ohjaavat yritystä kohti tavoitteita. Strategian merkitys on ohjata toimintaa. Arvot tarkoittavat toimintasääntöjä, joiden mukaan halutaan yritystä pyörittää ja ne auttavat hahmottamaan toimintaa sekä valintoja. Missio vastaa kysymyksiin, miksi yritys on olemassa ja mitä organisaation toiminnalla halutaan saavuttaa. Se viestii yrityksen tehtävästä ja roolista yhteiskunnassa sekä omassa toimintaympäristössään. Visio tarkoittaa näkemystä siitä tulevaisuuden tavoitetilasta, jossa yritys haluaa olla tietyn ajanjakson kuluessa. Strategialla haetaan myös sitä, että määritetään mihin asiakkuuksiin halutaan työpanos suunnata ja kuinka paljon ja millaisia resursseja kuhunkin käytetään. (Hänti & Kairisto-Mertanen 2016.)

Herättelin omia ajatuksiani markkinointiin liittyen ja mieleeni heräsi saman tien yksi asia. Digimarkkinointi. Kuten aikaisemmin sanoin jo, niin eihän markkinoinnin tavoite ole itse mainonta, vaan se, että asiakas päätyy ostamaan. Nykypäivänä digitaalisuuden yleistyttyä ihmiset ostavat yhä enemmän ja enemmän netistä kaikkea. Mietin itseni asiakkaaksi tähän ja reflektoin omanlaistani ostokäyttäytymistä. Olen ostajana se tyyppi, joka selailee esimerkiksi sosiaalista mediaa ihan muuten vaan ja vastaan tulee joku erittäin mielenkiintoinen tuote, jota on onnistuttu markkinoimaan niin, että mielenkiintoni herää ja haluan sen tuotteen heti itselleni. Tällaisissa tilanteissa usein teen päätöksiä hetken mielijohteesta ja klikkaan itseni suoraan joko yrityksen nettisivuille tai sitten yrityksen verkkokauppaan, sillä olen päättänyt haluavani kyseisen tuotteen, vaikken välttämättä edes tiedä mihin sitä tarvitsisin. Mielestäni juuri tämän takia, sillä en varmasti ole ainoa, pitäisi ostamisesta tehdä asiakkaalle mahdollisimman helppoa. Osto pitäisi tapahtua helposti, vaivattomasti ja muutamalla klikkauksella. Kuitenkin ongelma tulee siinä, että se ei olekaan helppoa, jolloin turhautuminen astuu nopeasti kehiin ja poistun sivulta ja se minun hetken mielijohteeni katoaa, enkä välttämättä koskaan tulevaisuudessa tule ostamaan sitä tuotetta. Siksi pelkästään onnistunut markkinointi ei ole se juttu, vaan se, että kaikki mitä tapahtuu sen jälkeen, kun asiakas tekee ostopäätöksensä.

Erästä kirjaa lukiessani tajusin, että markkinointi on kaikkialla. Kaikki mitä teemme, on markkinointia.  kirjoittaja sanoo, että et voi olla markkinoimatta, kuten et voi olla viestimättäkään (Fried & Heinemeier Hansson 2011). Kuitenkin yrityksen markkinoinnissa on kyse siitä, että osataan tehdä oikeita asioita oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Marko Filenius sanoo kirjassaan, että nykyajan ihmiset ovat sekä fiksuja, että tarkkoja, jonka takia yrityksen on oltava huolellisia siinä, mitä he asiakkailleen lupaavat sekä antavat odottaa ja että he varmasti pystyvät täyttämään antamansa lupaukset sekä odotukset (Filenius 2015).

 

Yritystoiminta. n.d.  Mitä markkinointi on. Luettu 4.5.2020. http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/mitae-markkinointi-on

Virtanen, S. Flumenia. 2020. 4 vinkkiä markkinointisuunnitelman tueksi. Julkaistu 3.1.2020. Luettu 3.5.2020.

https://www.flumenia.fi/4-vinkkia-markkinointisuunnitelman-tueksi/

Hänti, S. Kairisto-Mertanen, L. & Kock, H. 2016. Oivaltava myyntityö. Asiakkaana organisaatio. Edita Publishing Oy. 62.

Fried, J & Heinemeier Hansson, D. 2011. ReWork: Tee työsi toisin. Atena. Porvoo.

Filenius, M. 2015. Digitaalinen asiakaskokemus. Menesty monikanavaisessa liiketoiminnassa. Docendo.

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close