Tampere
24 Jan, Monday
0° C

Proakatemian esseepankki

Muutos ja kiire



Kirjoittanut: Marjut Palonen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Akateeminen essee / 3 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Slow - Elä hitaammin
Onnellinen nyt - käytännön opas tietoiseen läsnäoloon
Holmer Titti
Honoré Carl
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Muutos ja kiire

Elämä kuljettaa ja elämä muuttuu, vai muuttuuko? Lehdet ja media on pullollaan elämää mullistavista muutoksista kertovia kolumneja ja tarinoita. Tämä saa väistämättäkin miettimään, että onko muutos omassa elämässä tarpeellinen ja jos on niin millä osa-alueella. Onko nykyään elämä yhtä muutosta, kiirettä ja itsensä kehittämistä. Missä vaiheessa ihmisen tulisi olla tyytyväinen itseensä? Onko täysin unohdettu se tosiasia, että jatkuva muuttuminen ja kiire luovat stressiä ja arjen tasaisuus tuo turvaa.

Mekaaninen kello keksittiin Euroopassa 1200-luvulla – se oli ajanmittaukselle suuri harppaus. Kun ihminen oppi mittaamaan aikaa vuosina, kuukausina ja päivinä, aikaa opittiin käyttämään myös työvälineenä. Aika oli apuna sadon maksimoimisessa, eli tiedettiin koska kylvää ja korjata sato. Aikaa mittaamalla pystyttiin mittaamaan myös tehokkuutta. Ihmisistä tuli kuitenkin nopeasti aikataulujen orjia. Näin ihminen loi pohjan kiireelle. (Honoré, C. 2007, 31)

 

Sosiaalinen media ja me

Jokainen meistä on erilainen, osa kaipaa elämäänsä vauhtia, muutoksia ja nopeita käänteitä. Osa ihmisistä on kuitenkin sellaisia, joille tasaisuus, arjen hallinnan pienet asiat luovat elämään turvaa ja pysyvyyttä. Mitkä kaikki asiat tähän on sitten vaikuttaa, on asia mistä voisi kirjoittaa pidemmätkin tarinat. Muun muassa menneisyys ja lapsuus ovat muovanneet meistä jokaisesta omanlaisen yksilömme, ja kohtaamamme ihmiset ja ympäristöt ovat jatkaneet meidän muovaamistamme, ja tulevat jatkamaankin.

Ihmisen tulisikin oppia tuntemaan oma kehonsa, ja sen tuottamat signaalit. Kaikki mitä teemme, ajattelemme ja tunnemme, tapahtuu kehomme kautta. Jotta voisimme hallita näitä tapahtumia, ja ehkäistä muun muassa uupumusta. Kun tietoisesti oppii kuuntelemaan oman kehon signaaleja, voi myös tietoisesti valita mitä niistä kannattaa kuunnella ja noudattaa. (Holmer, T. 2014, 90)

Sosiaalisella medialla ja uutisilla on suuri vaikutus jokaiseen niitä käyttäviin. Muutoksen tarve ei välttämättä lähde aina ihmisestä itsestään vaan sosiaalinen paine aiheuttaa muutoksen tarpeen. Jatkuva itsensä kehittäminen ja täydelliset kuvat saavat miettimään oman elämän muutoksen tarvetta.  Sosiaalinen media aiheuttaa helposti tyytymättömyyden tunteen omaan elämään, vaikka kaikki olisikin hyvin. Media kannustaa muutokseen ja pyrkimään täydellisyyteen monella elämän osa-alueella. (Amanda. 2021)

 

Onko tosissaan niin, että kaikkien tarvitsee muuttua ja kaikkien elämässä on muutoksen tarvetta? Eihän se nyt niin voi olla, eikä ole.

 

Pysähtyminen

Vasta kun itselle, läheisille, tai maailmalla tapahtuu isompia tragedioita, havahtuu miettimään oman elämänsä ongelmien pienuutta. Miten saisimme pidettyä tuon tunteen- kaikki on oikeastaan ihan hyvin? Miten saisimme lisättyä tyytyväisyyden tunnetta arkeen, vaikka jollakin elämän osa-alueella olisikin muutoksen tarvetta, tai muutos jo menossa?

Nykyaikana pysähtyminen hetkeen on entistä hankalampaa. Elämä tuntuu olevan koko ajan kiireistä ja mitä muuta voikaan odottaa, kun yhteiskunta painottaa tehokkuutta ja sen kautta ihmisten kehittymistä niin työn kuin arjenkin osalla. Meiltä vaaditaan entistä enemmän ja julkiset paineet ovat kovat. Haluaisinkin, että jokainen miettii mitkä tilanteet ja hetket ovat sellaisia missä onnellisuus ja läsnäolo kasvaa. Harvemmin ihmiset mainitsevat stressin, kiireen ja muutosten tekemisen olevan niitä hetkiä, mistä nuo asiat koostuvat. Yleensä hetket ovat niitä missä on ollut täysin läsnä ja ympäristö ja/tai ihmiset ovat lisänneet onnellisuutta hetkessä. Mitkä voisivat olla niitä arjen hetkiä, millä saisit lisättyä hetkeen pysähtymistä ja onnellisuutta?

Aivomme itseasiassa toimivat paremmin, kun annamme niille hetken aikaa levähtää. Kun aivoille annetaan aikaa rauhoittua, se edistää koko kehon hyvinvointia, keskittymiskykyä ja luovaa ajattelua. (Honoré, C. 2007, 128) Olisiko tässä motivaatio jopa kaikista pahimmille ylisuorittajille? Jos maltat pysähtyä, toimit paremmin.

 

Pohdinta

Toivoisin, että tässä kaiken kiireen keskellä, maailmassa alkaisi olla aikaa myös pysähtymiselle. Se on varmasti älytön ajatus, mutta sitä toivon. Ainakin aioin toteuttaa sitä itse arjessa – säännöllistä pysähtymistä. Näen, että tällä tavoin vapautuu aikaa ajattelulle ja sitä kautta omalle hyvinvoinnille. Ilman omaa hyvinvointia, ei meillä mielestäni ole juuri mitään. Kun ihmisellä on kiire tehdä rahaa ja suorittaa, ei oikeastaan jää voimia eikä aikaa nauttia niistä rahoista ja eikä itse elämästä.

 

 

Lähteet:

 

Amanda. 2021. https://ruuhkavuodet.fi/2021/01/26/sosiaalisen-median-luomat-paineet-onko-sinulla-medialukutaitoa/Luettu 2.11.2021

Holmer, T. 2014. Onnellinen nyt – käytännön opas tietoiseen läsnäoloon. Helsinki: Basam Books Oy

Honoré, C. 2007. Slow – Elä hitaammin! 2.painos. Juva: WS Bookwell

 

 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close