Tampere
28 Sep, Wednesday
8° C

Proakatemian esseepankki

Muutoksen johtaminenKirjoittanut: Eetu Patronen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Johtajuus: kirkas suunta ja ihmisten voima
Matti Alahuhta
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Johdanto

Jokaisen organisaation on oltava jatkuvasti valmiita muovaamaan omaa liiketoimintaansa. Vanha sananlasku ”vierivä kivi ei sammaloidu” sopii hyvin kuvaamaan jatkuvasti kehittyvässä maailmassa toimivaa yritystä. Jos yritys ei ole valmis muuttamaan toimintatapojaan ja käytäntöjään, todennäköisesti kilpailijat painavat heidän ohitseen.

Jotta yrityksellä on mahdollisuus pysyä kehityksen mukana, heidän täytyy johtaa omaa muutostaan. Asiat ei vain tapahdu, asiat täytyy tehdä. Yrityksen johdon täytyy jatkuvasti olla tietoisia ympärillä tapahtuvista muutoksista. Kaikkia muutoksia ei pysty ennakoimaan, kuten koronan aiheuttamat muutokset, mutta esimerkiksi trendit ovat ennustettavissa. Oleellista onkin, ketkä markkinoilla ovat olleet hereillä muutoksen eturintamassa ja saaneet näin etua muihin kilpailijoihinsa nähden.

Tässä esseessä pureudun muutosjohtamiseen. Asioihin, jotka johtajan täytyy tehdä, että yritys pysyy hektisen maailman kyydissä. Luin Matti Alahuhdasta kertovan kirjan Johtajuus – Kirkas suunta ja ihmisten voima. Kirjassa käsiteltiin ja avattiin hienosti Matti Alahuhdan upeaa uraa Nokialla ja Koneen toimitusjohtajana. Erityisesti kirjassa kiehtoi Matti Alahuhdan määrätietoinen kehittämisen halu ja taito, jonka vuoksi erityisesti Kone eteni upeasti Alahuhdan johdossa.

Ongelman määrittäminen

Kun organisaatio paiskii kovasti töitä, on johtajan tajuttava välillä pysähtyä. Hänen täytyy ymmärtää prosessia ja työntekijöitään. Hänen täytyy nähdä, toimiiko organisaatio tehokkaasti, vai olisiko jossakin parantamisen varaa.

Kun johtaja ymmärtää kokonaisuuden ja työntekijät ovat hänen suuntaansa avoimia, hänellä on mahdollisuus nähdä organisaatiossa piileviä ongelmia. Tämä on oleellinen osa muutoksen johtamisessa. Johtajan täytyy nähdä ongelma, ymmärtää mistä se johtuu ja olla valmis tekemään töitä ongelman korjaamisen eteen. Ongelmat eivät vain häviä, niiden eteen täytyy tehdä paljon töitä ja näin ollen ratkaista ne. Johtajan täytyy myös nähdä ongelman juurisyy. Vaikka ongelma olisikin näkyvä, hänen täytyy ymmärtää mikä asiassa on todellinen ongelma.

Koko organisaatio osa kehitystyötä

Matti Alahuhta kertoo kirjassaan, kuinka tärkeää on saada koko organisaatio puhaltamaan yhteen hiileen yhteisen tavoitteen eteen. Koneella tässä onnistuttiin hienosti. Kun Kone teki yrityskaupat ja ostivat aasialaisen kilpailijansa, Matti oli erityisen ihastunut heidän määrätietoiseen kehitystyöhönsä. Matti ymmärsi sen, että maailma muuttuu, mutta kaikki vaikutukset eivät koske kaikkia. Hän ymmärsi, mitkä asiat vaikuttavat Euroopan markkinoihin ja mitkä taas Aasian. Koneella tehtiin yhdessä töitä ja opittiin toinen toisiltaan ymmärtäen kuitenkin omaa markkinaa koskevat muutokset.

Kun organisaatio haluaa kehittyä, ei heillä ole varaa jättää ketään ulos kehitystyöstä. Yritys on silloin vahvimmillaan, kun he saavat koko organisaation innostumaan kehitystyöstä. Kuka olisi parempi kehittämään työtehtäviään kuin työtä tekevä työntekijä itse? Niinpä, ei kukaan. Johtajan täytyy ymmärtää työtä, jota organisaatio tekee, mutta ei hänen tarvitse osata kaikkea. Johtajan tulee valjastaa yrityksen osaajien hiljaista tietoa, jota yhdessä kehittämällä saadaan hyviä asioita aikaan. Johtajan rooli on innostaa, käynnistää, seurata ja viedä muutokset käytäntöön. Parhaaseen tulokseen he pääsevät yhdessä.

 

Älä yritä liikaa kerralla

Jotta muutoksia voidaan saada aikaan, on ymmärrettävä, ettei kaikkea voi muuttaa kerralla. Parhaisiin tuloksiin päästään keskittymällä yhteen asiaan kerrallaan. Jos liikaa tapahtuu yhtä aikaa, todennäköisesti kehitys vie väärään suuntaan. Organisaation täytyy ymmärtää, miksi jokin asia muuttuu ja miten se käytännössä tapahtuu.

Kun muutosta johdetaan, on huolehdittava siitä, että muutos tulee todella käytäntöön. Jos muutos ei näy käytännössä ja yrityksen työntekijät tajuavat, että muutokset jäävän vain puheentasolle, se syö kaiken motivaation kehitystyöstä. Yrityksen johdon täytyykin määrätietoisesti viedä muutokset käytäntöön.

Aina muutokset eivät onnistu, jonka seurauksena Matti Alahuhta varoittaakin, että muutokset tulee tehdä aina terveelle pohjalle. Jos yrityksen tekemä muutos on huono, ei muutosta tulisi korjata muutoksella. Ensin on purettava edellä tehty virheellinen muutos, jonka jälkeen voidaan miettiä kuinka yritystä voisi kehittää lisää. Näin toimiessa ongelmista ei pääse syntymään suurta vyyhtiä. Aina voi palata vanhaan hyväksi todettuun.

Keskity olennaiseen

Yrityksen johdon tulee nähdä yritys kokonaiskuvana. Mikäli yritys keskittyy epäolennaiseen, yritys ei todellisuudessa kehity, vaikka he tekisivätkin kovasti töitä kehityksen eteen. Johtajan täytyykin jättää itselleen tarvittava määrä aikaa kehitystyölle ja ison kuvan ymmärtämiselle.

Johtajan täytyykin valvoa, että työntekijät keskittyvät siihen tekemiseen mikä todella vie yritystä eteenpäin. Valvomisella tarkoitetaan dataa. Kuinka tehty tulos näkyy luvuissa. Kirjassa Matti Alahuhta painottaakin sitä, että yrityksen tulee seurata tarkasti tekemistään. Jos seuraaminen unohtuu, ei tiedetä todellisuudessa, onko tehty työ ollut hyvää vai huonoa. Näin ollen kehitys hidastuu, koska seurannan puutteen vuoksi tulokset eivät ole näkyvillä.

 

Loppu yhteenveto

Kuten aikaisemmin jo mainitsin, johtajan tärkeimmät tehtävät ovat ymmärtää kokonaisuus, innostaa työntekijät, laittaa työ alkuun, seurata työn tuloksia ja viedä toimivat muutosehdotukset käytäntöön. Muutoksen johtaminen onkin suurien kokonaisuuksien hallintaa ja siksi se voikin tuntua todella haasteelliselta. Suuret kokonaisuudet täytyy ymmärtää ja hahmottaa, kuinka ne vaikuttavat toisiinsa. Hyvä johtaja ei oikaise näiden kokonaisuuksien välillä, sillä oikominen näkyy lopullisessa tuloksessa. Hyvä johtaja myös tiedostaa, että hyviin tuloksiin ei päästä yksin, eikä muutaman työntekijän voimin. Parhaaseen lopputulokseen pääsee, kun kaikki kyseiseen muutokseen vaikuttavat tekijät tekevät yhdessä työtä parhaansa mukaan ongelman korjaamisen eteen.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close