Tampere
31 Jan, Tuesday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Moderni johtaminenKirjoittanut: Anna Peltola - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mikä meitä liikuttaa: Motivaatiopsykologian perusteet
Moderni johtaminen. Mitä nuoret toivovat johtamiselta?
Salmela-Aro
Nurmi
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Moderni johtaminen -nuoret työntekijät

 

Nuori työntekijä nykypäivänä haluaa yritykseen, jonka arvot kohtaavat omien arvojen kanssa. Arvoista puhutaan paljon avoimemmin, niitä vaalitaan ja halutaan työnantaja, joka jakaa samat arvot. Johtaminen, erityisesti nuorten johtaminen, on muuttunut modernimmaksi ja enemmän kahden henkilön väliseksi tasavertaiseksi työsuhteeksi. Nuoret työntekijät haastavat esimiehiään ja uskaltavat vaatia esimerkiksi työhön lisää menestystekijöitä ja vastuuta. Vaikka työsuhde on muuttunut enemmän tasavertaiseksi, ei se tarkoita, etteikö johtamisella olisi silti merkitystä, koska sillä on. Johtajalta vaaditaan vain erityyppistä, modernia, johtamista ja hyvää ihmisten kanssa toimimisen taitoja. (Duunitori Podcast 2019.)

 

Nuoret työntekijät haluavat saada johtajalta kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista, mentorointia ja avointa keskustelua. Enää tiimeissä ei hyväksytä, että esimies istuu yksin omassa toimistossaan, eikä ole tavattavissa, vaan häneen halutaan saada kontaktia. Nuoret toivovat, että työntekijän kanssa käydään läpi säännöllisesti esimerkiksi mitkä ovat työntekijää motivoivat tekijät työtä kohtaan, asetetaan tavoitteita, toiveita ja käydään läpi vahvuuksia. Tähän ei riitä vain yksi kerta vaan esimieheltä odotetaan panostusta säännöllisiin tavoitteiden ja muiden läpikäynteihin ja niitä tulee kehittää ja päivittää säännöllisin väliajoin. (Duunitori Podcast 2019.)

 

Motivaatio saa meidät aloittamaan jotain ja jatkamaan sitä. Motivaation ylläpito on tärkeä elementti monessa elämän eri osa-alueella kuten urheilussa ja työelämässä. Työelämässä on tärkeää, että esimies ja työntekijä käyvät yhdessä keskustelua siitä, mikä motivoi työssä työntekijää. Kun löydetään yhdessä motivaation oikeat tekijät, näkyy se positiivisesti työn tuloksissa. Se mikä motivoi työntekijää suorittamaan kyseinen työtehtävä esimerkiksi projektitiimissä on tärkeää työn onnistumisen kannalta sekä työntekijän oman hyvinvoinnin, mutta siihen tulee liittää myös miten työ pyritään toteuttamaan, jotta tavoitteisiin päästään. (Salmela-Aro & Nurmi 2017.) Tavoitteet tulee heijastaa henkilökohtaisten vahvuuksien ja työtä kohtaan koskien motivaatiotekijöiden kautta. (Salmela-Aro & Nurmi 2017.; Duunitori Podcast 2019.)

 

Olin yhdessä toisen tiimiläiseni kanssa projektipäällikkönä pitkäaikaiselle projektille, Final Campille. Tätä projektia oli miellyttävä johtaa, sillä kaikilla tiimiläisillä oli yhteinen motivaatiotekijä ja asetimme tavoitteita ja toiveita yhdessä kaikkien henkilökohtaisten motivaatioiden kautta ja kävimme näitä säännöllisesti läpi. Meidän johtamisen voi linkittää moderniin johtamiseen, sillä olimme kaikki ryhmässä tasavertaisia; päätökset ja tavoitteet tehtiin kaikki yhdessä. Olimme projektissa päälliköt, jotka pitivät langat kasassa, jaoimme työtehtäviä tiimiläisten kiinnostusten kautta sekä toinen projektipäälliköistä oli kontaktihenkilö sopivan paikan löydyttyä.

 

Johtamisessa pidän tärkeimpinä asioina etsiä yksilöä motivoivat tekijät, asettaa selkeät tavoitteet, joita päivitetään aktiivisesti sekä avoimen ja aktiivisen palautteen antaminen. Projektia oli miellyttävä johtaa edellisten mainitsemieni asioiden johdosta, mutta se oli minulle myös luonnollinen ja sellainen tyyli, jolla haluaisin jatkossakin johtaa muita työelämässä. Johtajana haluan jakaa tiimiläisten kanssa samat motivaatio tekijät ja arvot, jotta työskentely olisi sujuvaa. Haluan olla tasavertainen, mutta myös henkilö, josta muut saavat tukea ja sparrausta sitä tarvitessaan. Fysioterapiassa tämän voisi linkittää asiakkaan ja minun väliseen suhteeseen; teemme tavoitteet ja päätökset fysioterapiassa yhdessä asiakkaan kanssa, mutta pääasiassa minä olen vastuussa toteutuksesta ja edistymisestä. Kaikkia esseessä edellä mainittuja asioita voi soveltaa ja linkittää yksilöfysioterapiaan. Kirjaa ja podcastia kuunnellessani oivalsin, että olen toiminut huomaamattani näin jo pidemmän aikaa. Tämän oivaltaminen on vahvistanut käsitystäni siitä, millainen ”johtaja” fysioterapeuttina haluan olla asiakkaitteni kanssa ja ne ovat vahvistaneet omia arvostamiani arvoja kuten tasavertaisuutta.

 

Lähteet:

Duunitori Podcast. Moderni johtaminen. Mitä nuoret toivovat johtamiselta?

Salmela-Aro, K., Nurmi, J. 2017. Teoksessa: Salmela-Aro, K., Nurmi, J. & Feldt, T. 2017. Mikä meitä liikuttaa: Motivaatiopsykologian perusteet. 3., täysin uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close