Tampere
26 Feb, Friday
2° C

Proakatemian esseepankki

Mitä yhteisöllisyys tarkoittaa?Kirjoittanut: Veli-Matti Kolari - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Aika haastava kysymys. Sama asia voi tarkoittaa eri ihmisille, niin eri asioita ja merkityksiä. Kaikki riippuu niin paljon kokijan taustasta ja kokemuksista. Ajatukset yhteisöllisyydestä voivat myös muuttua ajan myötä tai ainakin itse näin koen. Voi myös olla, että ehkä ajatukseni ovatkin vain syventyneet? Onko se kolikon toinen puoli vai eri kolikko?

Koen, että yhteisöllisyydessä pääpainona on turvallinen, ystävällinen ja kaikki mielipiteet hyväksyvä yhteisö. Reetta Kekkonen kertoo blogissaan, että ilmapiiri rakentuu, kun kaikilla on yhteinen ymmärrys ryhmän sopimuksista, vastuunjaosta, vastuullisuuden merkityksestä ja perustehtävien toteuttamisesta. Tämän kautta luodaan yhteinen ymmärrys ja yhteinen suunta, johon yhdessä lähdetään. (Kekkonen 2018.) Syntyy yhteisöllisyyttä.

Sitra nostaa esille, että yhteisöllisyys pitää yhteiskunnat koossa (Sitra). Kuulostaa aika vaikuttavalta. Jos sitä peilaa Kekkosen edellisen kappaleen ajatuksiin, niin sopii hyvin niihin. Yhteiskunnat vaativat yhteistä ymmärrystä. Jos 5 miljoonaa suomalaista eivät koe yhteistä ymmärrystä tosiaan ja Suomea kohtaan, niin olisiko Suomea?

Esimerkiksi yhteisen harrastuksen, ajattelutavan tai toiminnan ympärille syntyy nykyajan heimoja netin virtuaaliyhteisöissä. Yhteisöllisyys voi siis liittyä paikkaan tai aiheeseen. Usein näiden heimojen suurin haaste on yhteinen päätöksenteko. Tämä koskee etenkin päätöksiä, joiden seurauksena syntyy monenlaisia vaikutuksia ympäristölliseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen pääomaan. (Sitra.)

Yhteisöllisyys sanan merkitys on oikeastaan avautunut minulle vasta Proakatemialle tultua. En ole sitä ennen yhteisöllisyyttä juuri miettinyt, vaikka ehkä alitajuntaisesti monia yhteisöllisyyden ilmenemismuotoja olen pitänyt tärkeänä. Yhteisöllisyys tulee usein ihmisillä vastaan elämässä, mutta sitä ei yleensä hoksata ajatella. Yuval Hararin ajatuksissakin ihmiset on luotu elämään yhdessä, koska kukaan ei pärjää yksin vaikka siltä saattaisi joskus tuntua (Harari 2018).

Yhteisöllisyyden keskeinen tekijä näyttää olevan ihmiset. Ilman ihmisiä ei ole ole yhteisöjä. Proakatemiaa ei olisi ilman proakatemialaisia. Jos yhteisöllisyyttä ei olisi olemassa, voisi meillä olla aika tylsä ja haastava elämä. Ainakin minulla olisi.

On mahtava ajatus, että ihmiset voivat olla toistensa tukena ja apuna. Jos ihan kuka tahansa tarvitsee apua, on surullinen jostain tai ihan mitä tahansa, niin ollaan auttavaisia ja voimaannuttavia toisia kohtaan. Omalla tavallaan yhteisöissä yhteisöllisyys on kuin perhe elämää. Tutustutaan uusiin ihmisiin ja koetaan kaikkea uutta ja hauskaa yhdessä.

Proakatemian vahva ja näkyvä yhteisöllisyys saa monissa kohdissa ihokarvatkin väreilemään. Monet Proakatemin yhteisöä leimaavat tapahtumat on merkityksellisiä itse tapahtumana, mutta vahvemmat siteet syntynee laajemmassa merkityksessä jopa vuosikymmenien läpi. Yhtenä näkyvänä osoituksena tästä mielestäni Proakatemian 20 v synttäreillä, kun alumneja varten noin 100 euron hintaisten lippujen määrä täytyi rajata noin 500 kappaleeseen suuren kysynnän vuoksi.

Meidän omassa tiimissä on paljon yhteisöllisiä elementtejä. Ehkä yksittäisten jäsenten keskittyminen omiin tulevaisuuden suunnitelmiin on näkynyt poissaoloina tiimin yhteisistä tapahtumista. Yksittäiset poissaolot eivät itsessään yksittäisenä muuta mitään, mutta pitkällä aikavälillä ja toistuvana ilmiönä sillä on varmasti vaikutuksia. Yksilöiden silmin tällä ei varmasti ole vaikutusta lyhyellä tähtäimellä, ehkä siinä ei ymmärretä ja osata nähdä yhteisöllisyyden pitkän aikavälin hyötyjä sekä vaikutuksia.

Koen kaipaavani ja hakevani yhteisöllisiä elementtejä, kun olen huomannut sen vaikutuksia. Ehkä myös olen nykyisin olen valmis tekemään asioita omatoimisesti yhteisöllisyyden eteen.

 

“Kaikki todella suuret ajatukset oivalletaan kävellessä.” – Friedrich Nietzsche

 

 

Harari, Y. 2018. Sapiens: Ihmisen lyhyt historia. Äänikirja. Bazar.

Kekkonen, R. 2018. Kohti Parviyhteisöä. Blogi. Luettu 3.2.2021. https://huippuyhteisot.fi/kohti-parviyhteisoa/

Sitra. Luettu 3.2.2021. https://www.sitra.fi/aiheet/yhteisollisyys/#ajankohtaista

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close