Tampere
24 Mar, Friday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Mitä tiimityöskentely on opettanut?Kirjoittanut: Roosa Kaakinen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

 

Tiimi on ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja. Tiimin jäsenet ovat sitoutuneet yhtenäiseen päämäärään, yhteisiin tavoitteisiin, toimintamalliin sekä pitävät itseään yhteisvastuussa suorituksiin liittyen.

 

Yllä mainitulla tavalla voidaan määritellä, mikä tiimi on. Tiimi ja tiimityöskentely ovat olleet keskiössä Proakatemialla vietettyjen lukukausien aikana. Erityisesti viimeinen opintovuosi on opettanut todella paljon tiimin merkityksestä sekä työskentelystä tiimioppimisympäristössä.

 

Tiimityöskentelytaidot ovat arvostettu piirre yleisesti elämässä, ja erityisesti työ- ja opiskelumaailmassa. Proakatemialla suoritettujen opintojen aikana tiimityöskentelystä on oppinut todella paljon lisää, ja tiimityön varsinaista merkitystä on oppinut tarkastelemaan uusin silmin. Tiimi voi toimia voimavarana, mutta matkan varrella on varmasti myös monenlaisia haasteita kohdattavana. Parhaimmassa tapauksessa nämä haasteet voivat olla loppujen lopuksi niitä tekijöitä, jotka tuovat tiimin jäseniä lähemmäs toisiaan ja joista voidaan mahdollisesti oppia eniten.

 

Olen oppinut, että tiimi todella voi toimia suurena voimavarana ja saada aikaan yhteenkuuluvuuden tunteen, joka on myös yksi ihmisen perustarpeista. Olen oppinut, että kaiken ei tarvitse kuitenkaan aina olla helppoa ja kivaa. Vastoinkäymisiä ja konflikteja ei ole syytä pelätä, vaan ne voivat mahdollistaa uusien ja parempien toimintatapojen kehittymisen tiimissä. Olen oppinut, että yhdessä voi saavuttaa huikeitakin asioita rohkaisemalla ja kannustamalla toinen toisiaan. Olen oppinut, että avoimuudella on kauaskantoisia myönteisiä vaikutuksia. Kääntöpuolena olen oppinut myös sen, että puhumattomuudellakin voi olla kauaskantoisia vaikutuksia. Olen oppinut, että onnistumisen ja ilon tunteet tuntuvat miljoona kertaa paremmilta jaettuna, kuin yksin.

 

Valmistumisen kynnyksellä pääsääntöisesti mielessä kuitenkin on se, kuinka mukavaa yhdessä oppiminen on ollut. Koen, että tiimityöskentely on ollut monella tavalla antoisa sekä mielekäs tapa oppia. Apua on aina saanut, kun sitä on osannut pyytää. Yhdessä pähkäileminen ja keskustelut ovat mahdollistaneet asian tarkastelemisen monesta eri näkökulmasta, mikä on rikastuttanut omaa ajattelua todella paljon. Tästä matkasta on tarttunut mukaan monenlaisia oppeja, jotka ovat varmasti hyödyllisiä tulevaisuudessa niin työelämässä, kuin yleisesti elämän eri osa-alueilla. Parasta kaiken kaikkiaan on ollut se, että oppiminen on tapahtunut hyvässä ja turvallisessa tiimissä hyvien ihmisten ympäröimänä.

 

LÄHTEET

Tietoakseli. n.d. Parhaan mahdollisen tiimin määritelmä, ja sen saavuttaminen. Luettu 4.11.2022. https://www.tietoakseli.fi/blogi/vieraskyna/parhaan-mahdollisen-tiimin-maaritelma-ja-sen-saavuttaminen/

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close