Tampere
11 Aug, Thursday
21° C

Proakatemian esseepankki

Mitä on yrityksen sisäinen viestintä?Kirjoittanut: Fanni Sillanpää - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Yrityksen sisäistä viestintää tarvitaan kommunikointiin työyhteisön välillä, jotta yritys toimii 

yhtenäisesti toimintatapojen, arvojen ja tavoitteiden saavuttamisen mukaisesti. Sisäinen viestintä oikein hoidettuna motivoi työntekijöitä, jonka ansiosta työntekijät hoitavat asiakas tilanteet hyvin, josta voi syntyä uusia asiakassuhteita. Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan yrityksen kommunikointia, niin päivittäisissä ja myös pitkän ajan tiedotteissa. Sisäisellä viestinnällä saadaan kiinni koko työyhteisö, tämä on hyvä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun töissä on osa-aikaisia ja he eivät ole koko ajan työpaikalla nähtävissä. Työyhteisön silmin katsottuna sisäinen viestintä on informoiminen ja yrityksen toimintoihin perehtyminen. Oikein tehty sisäinen viestintä toivottaa uudet työntekijät nopeammin tervetulleeksi työyhteisöön. 

 

Onnistuneella viestinnällä saadaan aikaan selkeä linja työyhteisössä. ” Onnistuessaan sisäinen 

viestintä sitouttaa, motivoi ja tuo ihmisistä parhaat kyvyt esille. Tämä näkyy laadukkaimpina 

tuotteina ja palveluina” (Kekäläinen. Recommended). Toimivan viestinnän ansiosta 

yhteishenki paranee ja työyhteisöt tiivistyvät, eikä tule niin paljovaihtuvuutta. Työyhteisön 

välinen hyvä henki näkyy myös ulospäin asiakkaille, jonka johdosta myös asiakaskokemukset 

paranevat. Sisäisellä viestinnällä on helppo antaa nopeat palautteet työntekijöille, mikä helpottaa 

työaikaa esimiehen silmistä katsottuna. Jos on tilanne antaa positiivista palautetta, sen saa heti antaa työntekijälle luettavaksi, mikä motivoi häntä jatkamaan samaan, hyvään malliin. Sekä rakentavan palautteen saa myös nopeasti annettua työntekijälle ja hän pääsee tämän ansiosta nopeasti miettimään asiaa, sekä tarvittaessa tekemään muutoksia. 

 

Tällä hetkellä olen saanut olla todella onnekkaassa tilanteessa, olen töissä yrityksessä, jossa on yli 50 työntekijää ja sisäinen viestintä on todella toiminut. Henkilökohtainen motivaatio on ollut alitajuntaisesti paljon parempi, kun on tiennyt täysin mihinkä tilanteeseen on tänään menossa töihin. Usein sanotaan, että sisäinen viestintä on todella iso haaste suurimmassa osassa yrityksiä. Se varmasti on totta, mutta onneksi olen itse saanut kokea ja nähdä kuinka hyvin tehty sisäinen viestintä on vaikuttanut koko työyhteisöön. Tämä on todella oppi, jota haluan jakaa meidän tiimille. Meidän tiimissä on välillä ollut havaittavissa hyvää sisäistä viestintää ja välillä se on taas kadonnut. Mutta uskon täysin siihen, että kun kaikki näkevät mikä vaikutus viestinnällä on, tulee Apajan sisäinen viestintä olemaan timanttia. Se vaatii paljon harjoittelua ja työtä, mutta me pystymme siihen! 

 

Olen aikaisemmin ollut töissä työpaikassa, jossa sisäinen viestintä on toiminut todella huonosti. Olin siellä osa-aikaisena, joka tarkoittaa sitä, että olen ollut töissä harvemmin kuin kokoaikaiset. Koin todella vaikeaksi, kun sisäisellä viestinnällä ei ilmoitettu asioita, mitkä olisi kuulunut olla kaikkien työntekijöiden tiedossa. Työvuorot oli haastava aloittaa, kun ei osannut toimia uusien tiedotteiden mukaan. On paljon yrityksiä, joissa ei ole yhtä tiettyä johtajaa, vaan on monta johtajaa, jotka johtavat eri osastoja. Heillä on omalla vastuulla hoitaa johdettavansa osaston sisäisen viestinnän kautta tiedottaminen. Mikäli näin ei tapahdu, kaikki ovat tietämättömiä kyseisen osaston asioista, joka voi johtaa tilanteeseen, jos toiseen. Viestinnässä löytyy myös haaste, ja se on eleet. Jutellessasi ihmisen kanssa kasvotusten, pystyt todella nopeasti äänestä ja eleistä päättelemään minkä tason asion kyseessä, mutta viestinnän kautta et voi yhtään aavistaa onko tilanne positiivinen vai negatiivinen. On paljon ihmisiä ketkä kirjoittavat samalla tyylillä asian vakavuudesta riippumatta, mikä tuo ison haasteen ymmärtämisessä. Varsinkin suomalaiset tekevät todella helposti omia johtopäätöksiään ja usein vääriä johtopäätöksiä asioista. 

 

Yrityksen koosta riippuen käytetään eri viestintä kanavia. Jos yritys on pieni, siellä viestinnässä 

käytetään enimmäkseen lähikanavia esimerkiksi perinteistä sähköpostia, intraa ja nykyaikaista 

WhatsApp:ia. Isommat yritykset voivat tehdä edellä mainittujen lisäksi kaukokanavia esimerkiksi oma Slack kanava, heillä varmasti intra on koko työyhteisöllä suuremmalla käytöllä kuin 

pienemmissä yrityksissä. Itse olen kokenut todella hyväksi tiedotusvälineeksi nopeissa asioissa 

WhatsApp:in, mutta asia mikä on pistänyt silmään, iäkkäämpien suhtautuminen tähän on huono, 

sillä he eivät ole ennen tottuneet olemaan niin lähellä työtä koko ajan mitä se nykyään on. 

 

Niin kuin kaikessa, niin myös tässäkin, asioissa on hyvät ja huonot puolensa. Osa pitää 

hyvänä lähikanavien käyttöä viestinässä ja toisten mielestä sen voisi jättää kokonaan pois. 

Lähikanavien tuotosta ovat päivittäisten asioiden informointi, myyntien raportit, asiakkaiden toiveet ja reklamoinnit ja muut tämän kaltaiset nopeasti kaikkien tietoisuuteen tarvittavat asiat. 

Kaukokanavissa yleensä käydään läpi muun muassa yrityksen muutoksia ja totta kai lähikanavien  

asioita. Asia mikä on todella tärkeää muistaa, millaista kieltä käyttää viestinnässä, jotta kaikki 

saavat oikeanlaisen kopin asiasta. 

 

 

Lähteet 

 

Eeva Kekäläinen. Recommended. Sisäinen viestintä sitouttaa, motivoi ja tuo tuloksia. 2016. 

https://www.reco.fi/sisainen-viestinta-sitouttaa-motivoi-ja-tuo-tuloksia/ 

 

Tuula Alanen. Tilaajavastuu. Onnistunut sisäinen viestintä on itseohjautuvan organisaation perusta. 2018. 

https://blogi.tilaajavastuu.fi/itseohjautuvuus-ja-onnistunut-sisainen-viestinta 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close