Tampere
25 Sep, Saturday
8° C

Proakatemian esseepankki

Mitä Motive 5.0 teki 24 h innovoinnissa?Kirjoittanut: Olli-Pekka Korhonen - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Toimeksiannon esittely

 

Toimeksiantajanamme toimi Tampereen Tilapalvelut Oy. Toimeksiantomme kuului näin: ”Tampereen tilapalveluiden työnantajamielikuvan kehittäminen. Miten voimme vahvistaa omaa työnantajaidentiteettiämme ja mielikuvaamme?”. Toimeksianto oli jaettu vielä kahteen pääkysymykseen, joita olivat: ”Miten erottaudumme muista työantajista?” sekä ”Miten tavoitamme eri kohderyhmät?”. Pääkysymysten lisäksi työskentelyä ohjattiin kahdellatoista tarkentavilla kysymyksellä, joissa pyydettiin ratkaisuja mm. uusien sukupolvien arvoihin vastaamiseen, houkuttelevampaan viestintään, yhtiön vahvuuksien korostamiseen, työuriin sitouttamiseen sekä oikeiden markkinointikanavien valintaan.

 

Tampereen Tilapalvelut on rakennushanke- ja ylläpitopalveluita tarjoava yhtiö, jonka suurin asiakas on Tampereen kaupunki. Yritys huolehtii rakennuksista niiden koko elinkaaren ajan, suunnittelusta ylläpitoon. Toimintaan kuuluu tilojen rakennus, huolto, isännöinti ja erikoisosaaminen, kuten esimerkiksi sisäilmaosaaminen. Tampereen Tilapalvelut työllistää moniammatillisesti työntekijöitä rakentamisen ja ylläpidon eri osa-alueilta. Yritys kuvaa verkkosivuilla tarjoamiaan palveluja seuraavalla tavalla:

 

”Me huolehdimme, että julkiskiinteistöissä elo on sujuvaa kiinteistöjen koko elinkaaren ajan. Olemme kiinteistöjen rakennuttamisen ja ylläpidon kovia ammattilaisia. Tarjoamme kattavan valikoiman palveluita, joilla syntyy sujuvasti tilojen käyttäjien arvostamia pitkäikäisiä tiloja. Meille kaikille.”

 

 

Innovointi ja sen menetelmät

 

Innovoinnin alussa virittäydyimme ensin tunnelmaan muutaman minuutin tehtävällä, jossa keksimme mahdollisimman paljon eri keinoja siirtää jäätä etelänavalta pohjoisnavalle. Tämän jälkeen siirryimme hiljaisen aivomyrskyämisen vaiheeseen. Aloitimme kirjoittamaan ratkaisua ja kehitysideoita omalle paperille, jonka jälkeen paperit vaihtoivat kirjoittaa. Tätä toistettiin muutaman kerran, jolloin omaa ajattelua pystyttiin laajentamaan kaverin ideoilla ja hiljaisempien innovoijien ideat ja mielipiteet eivät jääneet äänekkäiden jalkoihin. Tämä on yksi keino saada parviälystä irti kaikki sen potentiaali.

Innovoinnissa jouduttiin kuitenkin etenemään haluttua nopeammin, koska toimeksiantajamme operoivat normaalin työajan puitteissa vain klo 16.30 asti. Halusimme siis saada vahvistuksen, olimmeko oikeilla raiteilla asiakkaan toiveiden kanssa. Innovoinnin edetessä esille nousi kaksi selkeää kohderyhmää, joiden silmissä työnantajamielikuvaa tulisi parantaa: useamman vuoden työkokemuksen omaavat kokeneet tekijät sekä opiskelijat ja vastavalmistuneet.

Aivomyrsky jatkui niin raivoisana, että maan sisäosiin julistettiin myrskyvaroitus. Lopputuloksena oli useita konkreettisia, jopa vähän villejäkin ideoita esiteltäväksi toimeksiantajalle. Näitä ideoita olivat mm. mentorointiohjelma, markkinointisuunnitelma ja sen toteuttaminen eri kanavien kautta, kilpailija-analyysi ja jopa rohkea kuuden tunnin työpäivä.

 

Työvaihe

 

Yhteisen innovoinnin jälkeen tiimi jakautui ennalta määrättyihin toimintarooleihin omissa pikkutiimeissään. Itse olin osana tiedonhankintatiimiä, joka teki kilpailija-analyysia some-markkinoista sekä hankki teoria- ja tutkimustietoa työskentelymme ja raporttimme tueksi. Samaan aikaan työskentelytiimit jatkoivat innovoitujen ideoiden jatkojalostusta ja niiden konkretisoimista. Konkretisointi keskittyi somemarkkinoinnin ja muun markkinoinnin toteuttamiseen, jonka kautta työnantajakuvaa saadaan parannettua. Raporttia tehtiin samalla koko 24 h:n ajan. Illan mittaa myös aloitettiin myös pitchauksen suunnittelu ja esittämisen harjoittelu. Lopulta toimeksiannon raportti lähetettiin tiistai aamuna 7.30 mennessä arvioitavaksi toimeksiantajalle ja pitchaus sekä arviointi toteutettiin myöhemmin iltapäivällä Tampere-talossa.

 

Missä onnistuttiin?

 

Tiimin toiminta pysyi asiallisena koko toimeksiannon ajan siitä huolimatta, että näyttö oli stressaava ja kuluttava. Kukaan ei antanut piiruakaan periksi tavoitteista vaan jokainen oli sitoutunut hyvin toimintaan ja teki sen mitä oli saatujen ohjeistusten perusteella nähty oikeaksi tehdä. Työskentely usean ihmisen tiimissä, jossa näkemykset ovat erilaisia eivät haitanneet lopputuloksen syntymistä. Kaikki vetivät yhtä köyttä työskentelyn ajan.

Toimeksiantomme oli varsin laaja ja monisyinen. Jokaiseen kysymykseen vastaaminen oli hieman kaksipiippuinen juttu. Saamamme tiedon ja alkupalautteen pohjalta toimimme mielestäni oikein hyvin. Raporttimme vastasi jokaiseen kysymykseen, mitä laajempi toimeksianto sisälsi.

Kaikille etukäteen mietityt selkeät roolit helpottivat työskentelyä paljon. Yhtä aikaa toteutettiin tiedonhaku, suunnitelman laatiminen, raportin kirjoitus sekä pitchauksen suunnittelu ja harjoittelu. Ilman selkeää tehtävänjakoa tämä tuskin olisi ollut mahdollista. Harjoituksena toteutettu 12 h innovointi näkyi toiminnassamme ja se kannatti ehdottomasti toteuttaa.

 

Missä oli kehitettävää?

 

Toimeksiannon laajuuden ja toimeksiantajien heikon tavoitettavuuden takia emme ehkä saaneet tarpeeksi konkreettista kuvaa toimeksiannosta. Alun aikataulupaineiden takia innovointi olisi lopulta voinut olla pidempi. Pääsimme kyselytunnin jälkeen toteuttamaan innovointia vasta n. klo 13.00 aikaan. Toimeksiantajayrityksestä ilmoitettiin, että heidän yhteyshenkilöistään kukaan ei pystyisi olemaan yhteydessä meihin työajan loppumisen jälkeen. Jouduimme tekemään innovoinnin melko pikaisesti, jotta saisimme hahmotettua suuntaa, johon lähdemme toteutusta viemään. Tämän takia toteutukset, joihin lähdimme työskentelyä viemään, oli määriteltävä jo aikaisessa vaiheessa.

Loppuvaiheessa oli havaittavissa työskentelyn suhteen pientä paikallaan polkemista. Tätä olisi mahdollisesti voinut välttää vaihtamalla tiettyjen osa-alueiden työstäjiä päikseen, jolloin uudesta orientoitumisesta huolimatta työstämiseen olisi saatu erilainen näkökulma. Samalla kommunikoinnissa oli pieniä katkoksia. Välillä useampi henkilö teki samaa asiaa, mutta eri suuntaan. Isossa projektissa on toki haasteena välttää päällekkäistä työtä ja se vaatii tarkkaa koordinointia. Ehkä jonkun vastuulla olisi pitänyt olla vielä tarkemmin pysyä koko ajan selvillä mitä kukin tekee ja viestiä muiden tiimien tekemisestä muille.

Tauot ja uni nousivat myös ongelmakohdaksi. Päädyimme työn tarmossa työstämään toimeksiantoa pitkälle aamuyöhön asti ja tauottaminenkin jäi alun jälkeen hieman taka-alalle. Vireystilaa olisi vielä enemmän voinut nostattaa poistumalla työskentelytiloista kokonaan ulos. Työtehon laskiessa ja väsymyksen iskiessä olisi ehkä voinut harkita unille siirtymistä. Etukäteistä nukkuma-aikataulua olisi voinut myös harkita.

Toteutuksen esillepano ja esilletuonti olisi voinut olla parempaa. Raporttimme oli pitkä ja monipuolinen, myös konkreettinen. Konkretia kuitenkin hukkui tekstin sekaan ja se ei välttämättä välittynyt parhaalla mahdollisella tavalla toimeksiannon arvioijille. Tässä vaiheessa on hyvä kysyä mikä jäi työstämme kirkkaimpana mieleen? Tähän on vaikea antaa yhtä selkeää vastausta. Tätä olisi pitänyt terävöittää vielä enemmän konkretialla ja visuaalisuudella, kuten kaavioilla. Tällöin toimeksiannossamme olisi ollut ns. keihäänkärki, joka uppoaa arvioitsijan sydämeen kuin Amorin nuoli ja vakuuttaa hänet työmme laadusta.

 

Fiilikset

 

Tapahtumasta jäi omalta osalta kaksijakoiset fiilikset. Tiimi oli hyvin fokusoitunut näyttöä varten ja jokainen osallistuja oli suurella panoksella mukana. Viimeinen yhteinen näyttämisen mahdollisuus antoi lisäpontta tekemiseen. Uskoisin, että jokainen halusi hyvän lopetuksen yhteiselle taipaleelle Proakatemialla. Ennen kaikkea jokainen osallistunut oli halukas pärjäämään ja näyttämään tiikerinsilmänsä tämän viimeisen mahdollisuuden koittaessa.

Arvosanan julkistuksessa tunnelmat olivat jännittyneet, mutta hyvällä tavalla toiveikkaat. Odotukset olivat korkealla ja alusta asti jokainen oli tähdännyt parhaaseen mahdolliseen arvosanaan. Kuullessamme palautteen ja arvosanan, joka oli kolmonen, päällimmäinen tunne oli jotakin syvän vaivaantumisen ja pettymyksen väliltä. Tämä kuvastaa tiimin kovia odotuksia ja uskoa siihen, että olimme tehneet erinomaista työtä. Lopussa olisi ollut mahtavaa kuulla Jorma Uotisen sanoin annan VITOSEEEN! (ei annan kakkoseeeen).

 

Mitä opin ja vien käytäntöön?

 

Oman työn kriittinen arviointi säännöllisin väliajoin nousi usean tiimiläisen mielestä tärkeäksi seikaksi. Jatkossa näen tämän tyylisissä projekteissa, että täytyy vielä enemmän asettua asiakkaan tai jonkun ulkopuolisen rooliin ja arvioida missä nyt mennään ja vastaako projektin tuotos haluttua lopputulosta. Tulevaisuudessa käytäntöön menee palvelun tai tuotteen helppouden ja ymmärrettävyyden lisääminen lopputuloksessa. Asiakkaan täytyy ymmärtää täysin mitä he saavat.

Työn merkityksellisyyden terävöittäminen nousi yhteisissä keskusteluissa esille. Jatkossa on tärkeää muistaa, että jokaisen tulisi tietää mitä ja miksi on tekemässä, jolloin työn motivaatio lisääntyy ja suvantovaiheilta vältytään.

Uskon, että erityisesti innovoinnin hyödyntämisestä ja ymmärtämisestä on jatkossa hyötyä. Minulla on paljon käytännön työkaluja, joita voin hyödyntää ryhmän tuottoisuuden lisäämiseksi.

Olen ylpeä tiimistämme ja siitä mitä teimme. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille!

 

Lähteet:

Tampereen Tilapalvelut. Luettu 24.11.2020. https://tampereentilapalvelut.fi/

Mindtools. Luettu 24.11.2020. Brainstorming. https://www.mindtools.com/brainstm.html

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close