Tampere
27 Feb, Saturday
-0° C

Proakatemian esseepankki

Mitä hyötyä datan keräämisestä on?Kirjoittanut: Inka Tikkanen - tiimistä Pinkut 3.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Analytiikkamatka datasta tietoon ja tiedolla johtamiseen
Tuulikki Markkula
Antti Syväniemi
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Luin 2015 vuonna julkaistun Tuulikki Markkulan ja Antti Syväniemen kirjan Analytiikkamatka datasta tietoon ja tiedolla johtamiseen. Heidän mukaansa digitalisaatio on lisännyt asiakkaan valtaa. Nykyään asiakkaat saavat rajattomasti tietoa internetin välityksellä. Myös liiketoimijat saavat lisää tietoa muun muassa kilpailutilanteista, taloudesta tai teknologiasta. Heidän mukaansa ”Dynaamisen strategian keskiössä on tieto ja tiedolla johtaminen”. Tietoa tukee teknologia ja johtaminen, joiden tulee olla lähellä toisiaan, jotta puhutaan yhteistä kieltä.

 

Kun kerätään dataa, saadaan informaatiota, josta voidaan jalostaa tietoa ja lopulta ymmärtää asioita. Ei riitä, että dataa on, vaan sitä pitää jalostaa analysoimalla ja tehdä siitä tietoa. Datan keräämisessä kannattaa kiinnittää huomio laatuun, kuten oleellisuuteen, oikeellisuuteen ja monipuolisuuteen. Datan kerääminen voi asettaa itsensä etulyöntiasemaan kilpailijoihin nähden, jos kykenee käyttämään sitä kehitysapuna liikeidealleen. Sen avulla voidaan pysyä aallon harjalla ja kyetä muuttumaan maailman mukana.

 

Myös johdolla on merkittävä rooli laadukkaan datan ohella. Johdon tulee ymmärtää arvoketju ja erilaiset megatrendit kuten ympäristötietoisuuden kasvu, digitalisoituminen ja kaupungistuminen ja ymmärtää niiden mahdollinen vaikutus liiketoimintaan. Heidän tulee kyetä riskienottoon ja muutoksiin sekä viedä asioita käytäntöön. ” Mittaamisen ei pidä olla takapeiliin tuijottamista vaan tulevaisuuden näkymän hahmottamista.”

 

Digitalisoituminen aiheuttaa sen, että asiakas saa tietoa reaaliajassa rajattomasti suurimmaksi osin internetin välityksellä. Asiakas löytää itse tietoa kunkin yrityksen eettisistä arvoista tai esimerkiksi ympäristöystävällisyydestä. Mikäli jonkun yrityksen toiminta ei miellytä asiakasta hän voi laittaa sen boikottiin. Näihin vaikuttaa muun muassa megatrendit. Jos jokin ympäristöasia esimerkiksi on pinnalla, moni voi tehdä ostopäätöksensä pelkästään sen takia, että kokee tekevänsä juuri sillä ostopäätöksellä jotain hyvää maailmalle. Myös markkinoinnin kannalta on tärkeää seurata esimerkiksi mitä sivustoja oma asiakassegmentti käyttää ja missä markkinointiin kannattaa panostaa. Asiakkaan polusta kivijalkakauppaan 2/3 on tapahtunut etukäteen verkossa kirjan mukaan.

 

Yritystä perustettaessa tulee päättää kuka ottaa vastuun informaation tuottamisesta liiketoiminnan tarpeisiin. On myös tärkeää miettiä yrityksen visio, missio ja arvot huolella, jotka tulevat tukemaan päätöksentekoja. Strategian tulee olla kytköksessä arjen työhön. Muuten johtamisen visio voi hämärtyä. Asiakkuuksien arvoa pitää seurata ja mitata, jotta niitä voidaan johtaa.

 

On siis tärkeää miettiä mikä on juuri omalle liiketoiminnalle oleellista dataa, olla lähdekriittinen ja hankkia sitä monipuolisesti. Reaaliaikainen data on arvokasta ja voi aiheuttaa etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. Sisäinen viestintä tulee olemaan oleellisessa asemassa, jotta johdon ja työntekijöiden väliset tavoitteet ovat samoja.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close