Tampere
30 Jun, Thursday
28° C

Proakatemian esseepankki

Millaista johtajuutta minä tarvitsen?Kirjoittanut: Marianna Käpynen - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Otsikon mukaisesti aihe on selkeä ja helposti rajattava, mutta sen laajuus tekee siitä haastavan. Johtamistyyliin, jota minä tarvitsen, vaikuttaa monen asian summa. Valehtelisin, jos väittäisin, että näkisin jokaisen ihmisen johtajana. Itse koen, että johtamistyyliin vaikuttaa huomattavasti se, minkälainen persoona johtajan tittelillä seisoo. Minun kohdallani tietynlainen auktoriteetti tulee ansaita tekojen kautta. Siihen, että joku saa minun silmissäni johtajan auktoriteetin, vaatii uudenlaisia ratkaisuja sekä ihmisläheisyyttä, itsevarmuutta unohtamatta.

Työelämä, jossa olen ollut mukana jo lähes kymmenen vuotta, on tuonut eteeni hyvin erilaisia johtajia ja johtamistyylejä. Näihin vuosiin ja hyvin erilaisiin työympäristöihin on mahtunut paljon hyviä esimerkkejä siitä, minkälainen johtaminen sopii minulle ja mikä taas ei. Koska työvuosia on useampi, työpaikkojakin on enemmän kuin yksi takana. Esimerkkeinä käyn läpi tilanteita niin keittiön, vaate- ja ruokakaupan sekä yökerhon puolelta, promootiotöitä unohtamatta.

Tiedän, että selkeä piirre, jota minä tarvitsen johtavalta taholta, on vastuun antaminen minulle. Koen, että vastuu lisää minulla sekä suorituspaineita tehdä koko ajan parhaani, että lisää omaa motivaatiotani tehdä. Selkeä vastuualue tukee tarvettani kokea oloni jokapäiväisessä työnteossa tärkeäksi. Esimerkkinä käytän tässä asiayhteydessä yökerhoa, jossa vastuullani oli hoitaa blokkaus eli lasien keräys sekä tiskaus. Mikäli en olisi hoitanut työtäni tehokkaasti ja nopeasti, baarimikoilla olisi loppunut puhtaat lasit alta aikayksikön. Vastuu lisää myös omaa haluani kehittyä oma-aloitteisesti, joten koen, että se on minulle yksi merkittävimmistä seikoista liittyen johtajuuteen minua kohtaan.

Vastuun lisäksi olen työntekijä, joka haluaa saada palautetta työstään. Olen valmis vastaanottamaan palautetta vaikka joka päivä, mikäli palaute on rakentavaa. Koen ja tiedostan sen, kuinka omalle tekemiselleen sokaistuu melko nopeasti. Tämän vuoksi odotan palautetta osana työntekoa. En myöskään oleta, että palaute annetaan aina oma-aloitteisesti, vaan uskallan sitä myös pyytää. Tämän takia minulle on tärkeää, että johtaja on perillä asioista, jotta hän voi antaa kattavan palautteen, josta on apua sekä minulle että yritykselle tekemiseni kautta.

Olen kohdannut tilanteita edellisissä työpaikoissani, joissa esille nostettiin ainoastaan epäkohtia ja parannettavia asioita. Mikäli jokin asia oli tehty hyvin, tiesit sen vallitsevasta hiljaisuudesta. Tämä oli ja on edelleen asia, joka saa minut työntekijänä turhautumaan alta aikayksikön. Mielestäni rakentava palaute kuten myös kehut hyvin tehdystä työstä ovat molemmat yhtä tärkeitä. Tarvitsen siis johtajalta myös aitoja kehuja hyvin tehdystä työstä, koska silloin tiedän paremmin mikä työssäni sujuu hyvin. Itse tykkään saada kehut työstäni melko arkisissa tilanteissa, esimerkiksi mikäli myyntitapahtuma on sujunut hyvin, haluan palautteen välittömästi. Toki arvostan myös jälkikäteen saadut positiiviset palautteet, mutta koen, että saan enemmän irti siinä hetkessä, kun se on mennyt hyvin ja oikein.

Koska itse olen työntekijänä toisinaan asioista toiseen kimpoileva, kaipaan selkeyttä johtajalta. Selkeys tulee näkyä esimerkiksi viestinnässä ja tekemisessä. Tekemiseen selkeyttä luo yksinkertaisesti se, että minulle kerrotaan mitä seuraavaksi tehdään ja miksi. En tarkoita, että jokainen asia täytyy vääntää rautalangasta, koska se taas saa oloni tuntemaan tyhmäksi. Tarkoitan sillä sitä, että tekojen perimmäinen syy avataan selkeästi, koska tämä auttaa minua hahmottamaan kokonaiskuvan eikä kysymyksille tai turhautumiselle jää niinkään tilaa tai aikaa.

Valitettavasti vielä näin 2000- luvulla olen törmännyt työyhteisöihin ja johtajiin, joiden toiminta ei ole ollut tasa-arvoista. Työtä on silloin ohjannut ajatus siitä, kuinka miehet ja naiset ovat eri arvoisia ja tämä näkyi kyseisen henkilön tekemisissä sekä sanoissa. Tämä on ehdoton punainen vaate minulle, jos mietin hyvää johtajaa. Mielipiteelleni luo vahvaa pohjaa oma arvomaailmani, josta tasa-arvo usein kumpuaa. Koenkin, että kaipaan johtajuudessa tietynlaista tasapuolisuutta, jotta turhilta erimielisyyksiltä sekä väännöiltä vältytään.

Johtajuus, johon olen törmännyt sekä ennen Proakatemiaa että myös työelämässä, on ohjaava johtajuus. Koen, että se on johtamistyylinä yksi tehokkaimmista ja siksi kaipaan sitä myös itse. Ideologia, joka siitä aukeaa minulle on se, ettei kysyttyihin kysymyksiin annetakkaan valmiita vastauksia, vaan työntekijää ohjataan ratkaisemaan ongelma itse. Tämä keino ohjaa työntekijää sekä itse ratkaisemaan ongelmaa, mutta myös turvautumaan muihin työntekijöihin sekä heidän tieto -taitoihinsa. Tämä luo sekä luottamusta työntekijänä omiin taitoihin että muiden työkavereiden osaamiseen.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close