Tampere
25 Oct, Monday
8° C

Proakatemian esseepankki

Millainen on huipputiimi?Kirjoittanut: Niko Kalliolepo - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Millainen on huipputiimi?

 

Huipputiimi, se voi tarkoittaa montaa eri asiaa ja jokaisella on oma mielipiteensä siitä, millainen se on. Tässä esseessä haluan tuoda oman näkemykseni huipputiimin tarkoitusta ilman mitään yksittäistä lähdettä. Oman mielipiteen ja näkemyksen pohjalta on mielenkiintoista kirjoittaa ja lukea aiheesta, sillä tiimimme sisällä se on tarkoittanut eri asioita eri ihmisille. Tammikuun alussa tiimissämme sanottiin: haluamme olla huipputiimi. Mutta moni kysyi, mitä se tarkoittaa ja milloin olemme huipputiimi? Itse olen sitä mieltä, ettei huipputiimin tarvitse olla koskaan valmis ja se kehittyy jatkuvasti. On jokaisen tiimin tai ryhmän oma asia mikä on heille huipputiimi, mutta itse kirjoitan ja pohdin sitä yrittäjyyden ja tiimijohtamisen opintojen kautta.

 

Mistä huipputiimi koostuu?

Huipputiimihän koostuu monista eri asioista, ja itse haluaisin että tiimillämme olisi yhteinen ajatus ja tieto siitä, mihin haluamme pyrkiä ja millaisena koemme huipputiimin. Huipputiimi koostuu mielestäni vahvasta tiimistä, eikä hyvistä yksilöistä. Toki hyvien ja osaavien yksilöiden kautta tiimi pääsee todennäköisesti lopputulemaan helpommin. Vahva tiimi taas koostuu eri osaajista, jotka pystyvät yhdistämään eri osa-alueensa, jotta tiimi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän tapauksessamme huipputiimin tarkoitus on tehdä bisnestä ja tuottaa arvoa asiakkaille. Haluaisin itse, että meillä olisi tiimi, joka pystyy luomaan uutta ja tuomaan energiaa jokaisen tiimin jäsenelle. Huipputiimi koostuu hyvästä yhteistyöstä, motivaatiosta, innosta tai intohimosta tekemistä kohtaan, kehittävästä toiminnasta sekä tuottamisesta. Monesti sanotaan, että iso tiimi ei voi olla huipputiimi koska mitä enemmän ihmisiä, sitä vaikeampi hallita. Olen eri mieltä. On totta, että se muuttuu vaikeammaksi, mutta ei mahdottomaksi. Mielestäni tiimiä ja sen suoriutumista mitataan vasta kun sen on täydessä koossa, ja silloin kun kaikki tekevät parhaansa. Se ei välttämättä vielä riitä huipputiimiksi, mutta sitä pystytään arvioimaan. Huipputiimi kuitenkin on jokaisen tiimin oma ajatus siitä millaisia haluamme olla ja miten haluamme olla. Uskon vahvasti että me pystymme olemaan huipputiimi.

 

Mikä on huipputiimin merkitys työnteon kannalta?

Tehokas työnteko isossa tiimissä voi olla hankala toteuttaa. Tästä syystä oikea tiimihenki ja työnjako on elinehto Proakatemian kaltaisissa tiimeissä. Meidän tiimissämme on ollut alusta asti selkeä halu luoda tiimin näköinen työympäristö ja toimiva sellainen. Huipputiimillä on työympäristössä todella suuri merkitys, sillä niin kuin aiemmin mainitsin, on sen tehokkuus ja toimivuus iso asia. Mikäli jokainen tiimin jäsen ei tee työtä kohti yhteistä tavoitetta, ei voida päästä haluttuun lopputulokseen. Pienet asiat kuten teamsin käyttö edistää tiimityöskentelyä, vaikka se kuulostaa hölmöltä. Korona aikaan tiimityöskentelyn merkitys ja tehokkuus on ollut puheenaiheena ja siihen on saatu loistavia keinoja. Meidän tiimissämme tiimityöskentelyä on jo testattu eri tilanteissa, ja olemme huomanneet sen olevan yksi tiimimme vahvuuksista. Jos tiimi ei pysty suoriutumaan työtilanteissa ryhmässä, ei silloin ole kyse tiimistä, tai varsinkaan huipputiimistä. Jokainen tajuaa kuinka tärkeää on että teemme työt ryhmässä ja jokaisen yhteistä hyvää ajatellen. Tiimi koostuu yksilöistä, huipputiimit huippuyksilöistä.

 

Mitä huipputiimi tarkoittaa itselleni?

Huipputiimi sanana tuo mieleen jääkiekko joukkueen, josta minulla on tiimityöskentelystä eniten kokemusta. Tiimityöskentely on hyvin tuttua ja haluaisin tehostaa sitä vielä enemmän monissa tilanteissa. Tiimissämme sen hyödyntäminen ja käyttäminen on ollut alusta asti selvää. Itse haluan että huipputiimi käsitteenä tarkoittaa tiimiä, joka haluaa ja pystyy aina suoriutumaan parhaalla tasollansa. Haluan myös että kaikilla tiimin jäsenillä on sama tunne ja halu tiimiä kohtaan, tällöin sen jokainen yksilö on täysillä mukana. Tiedän miten huonosti tiimi, jossa henkilökemiat eivät kohtaa voi toimia, enkä haluaisi kokea sitä tunnetta tiimimme kohdalla. Aina tulee konflikteja ja erimielisyyksiä, mutta huipputiimissä myös ristiriidat ja kiistatilanteet on aina sovittavissa. Lyhyesti sanottuna siis omasta mielestäni tiimillä pitää olla yhteinen asia ja tavoite, jota kohti päivittäin tehdään töitä. Meidän tiimillämme on kaikki edellytykset tiimistä huipputiimiksi kolmen vuoden matkalla. Huipputiimiksi siis tullaan ja kasvetaan, koska mikään tiimi ei ole huipputiimi syntyessään.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close