Tampere
10 Aug, Wednesday
23° C

Proakatemian esseepankki

Millainen minä olen johtajana?Kirjoittanut: Siiri Hyytinen - tiimistä Evision.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Modernin johtajan käsikirja: Älä ole pomo
Mika D. Rubanovich
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tein aikaisemmin esseen aiheesta millainen johdettava olen. Nyt, kun olen työskennellyt Evisionin Team Leaderina menneen kevään ajan haluan tarkastella millainen minä olen johtajanaTein aiheesta Googlen kautta kyselyn Evisionilaisille sekä valmentajallemme Mikaelille. Kyselyn vastausten perustella lähden ruotimaan itseäni johtajana ja miten pystyisin jatkossa kehittyä yhä paremmaksi johtajaksi. Alkuun kuitenkin mietin, millainen johtaja haluaisin olla sekä, mitä ominaisuuksia pidän tärkeänä hyvällä johtajalla. 

 

Millainen on hyvä johtaja omasta mielestäni?  

Hyvä johtaja on mielestäni tasapuolinen ja reilu. Hän ei nosta itseään parrasvaloihin, vaan ohjailee johdettaviaan pääasiassa kysymysten kautta samalta tasolta muiden kanssa. Tärkeimpänä ominaisuutena hyvällä johtajalla pidän tervettä nöyryyttä. Täytyy olla nöyrä ja osata myöntää virheensä sekä olla halukas oppimaan niistä. Jatkuva oppimisen ja kehittymisen halu on mielestäni elintärkeä ominaisuus hyvällä johtajalla.  

Rubanovitsch (2020) kertoo kirjassaan Modernin johtajan käsikirja: Älä ole pomo erittäin hyviä kysymyksiä, joita jokaisen johtajan tai sellaiseksi haluavan tulisi pohtia. Tässä niistä muutama:  

  1. Mikä on johtajuuden missio ja oma tavoitteeni?  

Mielestäni johtajuuden missio on olla esimerkkinä johdettavilleen sekä johtaa oman esimerkin kautta toisia. Sen takia pyrin itse oman esimerkkini kautta näyttämään muille, miten haluaisin toisten toimivan. Esimerkiksi esseepisteiden teossa haluan näyttää hyvää esimerkkiä muille tekemällä itse esseepisteet määräaikaan mennessä valmiiksi ja näin kannustaa myös muita siihen. Oma tavoitteeni johtajana on saada muut kukoistamaan ja löytämään motivaation lähteensä. Koen onnistuneeni, mikäli pystyn auttamaan jotain toista löytämään oman mielenkiinnon kohteen ja tätä kautta saavuttamaan flow-tilan.  

  1. Miksi haluan olla johtaja?  

Haluan olla johtaja, koska koen pääseväni johtotehtävissä flow-tilaan. Haluan auttaa muita kehittymään oman esimerkin kautta sekä tukemalla muita. Koen johtajana olemisen antoisana niin ylä- ja alamäkineen kuin myrskyineen, että pouta säineen. Johtajuuden mukanaan tuomat haasteet kehittävät minua myös ihmisenä hurjasti eteenpäin.  

  1. Olenko haluttu johtaja viiden vuoden päästä?  

Tämä kysymys on mielestäni erittäin tärkeä pohdittava jokaiselle johtajalle. Erityisesti, kun maailmaa muuttuu niin nopeasti ja kilpailu johtotehtävistä on ajoittain erittäin kovaa. Jokaisen johtajan tulisi miettiä onko haluttu johtaja vielä viiden vuoden päästä? Mitä toimia pitää tehdä nyt, että on haluttu johtaja vielä viiden vuoden päästä? Luomme joka päivä pohjaa tulevaisuutta varten, jonka takia on tärkeä miettiä käyttäytymistään sekä tehtyjä ratkaisuja päivittäisellä tasolla. Sillä niin kuin vanha sanonta kuuluu: minkä taakseen jättää sen edestä löytää. Uskoisin, että olemalla nöyrä ja opin nälkäinen tässä hetkessä, on myös haluttu johtaja tulevaisuudessa. Näillä kahdella ominaisuudella pääsee asiassa kuin asiassa erittäin pitkälle elämässä.  

 

Millainen olen johtajana Evisionilaisten mielestä?  

Sain tekemääni kyselyyn hyviä ja monipuolisia vastauksia siitä, millainen olen johtajana. Näitä vastauksia analysoimalla pystyn vahvistamaan jo hyväksi todettuja piirteitä sekä kehittämään heikkouksiani. Lopputuloksena saan kehitettyä itseäni taas askeleen verran paremmaksi johtajaksi.  

 

“Kiltti. Aina ei tarvitsisi olla niin kiltti! Arvostat aikatauluja ja haluat pitää niistä kiinni, lisäksi haluat, että johdettavat pitää niistä kiinni. Voisit kertoa mielipiteesi asioihin useammin, välillä ne jäävät vähän epäselviksi. Mutta hyvää duunia keväältä.”  

Aikataulut ovat aina olleet minulle tärkeitä ja tulevat varmasti myös jatkossa olemaan. Olen täsmällinen ihminen aikataulujen suhteen ja se näkyy totta kai myös johtamisessani. Olen tästä piirteestäni ylpeä ja aion pitää siitä kiinni myös tulevaisuudessa. Kiltteys on ollut osittain vitsaus elämäni aikana. Olen sahannut omaa jalkaani usein poikki olemalla liian kiltti muille. Olen työstänyt kiltteyttäni jo monta vuotta ja tulen varmasti työstämään sitä vielä monen monta vuotta lisää. Kehitystä on tapahtunut todella paljon, mutta tunnistan, että kehitystä on vielä tapahduttava paljon lisää.  

Tykkään pohdiskella asioita ja olen melko hidas reagoimaan tilanteisiin nopeasti omalla mielipiteelläni. Tämä johtuu siitä, että haluan ottaa asioiden monet näkökulmat, lähestymistavat sekä olemassa olevat faktat huomioon ennen kuin ilmaisen oman mielipiteeni. Tämä siksi, että haluan pystyä perustelemaan oman mielipiteeni muille muillakin tavoilla, kuin pelkällä omalla tuntemuksellani. Kyseinen piirre on varmasti tuskastuttavaa kanssa kommunikoijille, sillä en välttämättä kerro mielipidettäni asioihin saman tien vaan tarvitsen aikaa pohdiskeluun. Tiedostan myös tämän ominaisuuteni ja olen pohdiskellut sitä paljon menneen kevään aikana. On tilanteita, joissa minun tulisi kertoa mielipiteeni selkeämmin ja nopeammin. Tämä vaatii itseltäni rohkeutta tuoda julki keskeneräinen ajatus, jolla ei välttämättä ole valmiiksi täysin perusteltua pohjaa.  

 

“Rauhallinen ja rationaalinen ehkä joissakin tilanteissa haluaisin nähdä enemmän tunteita esimerkiksi väsymystä, jos jonkin asian kanssa on painittu pitkään yms. Se voi olla myös tehokeinona. Johtajienkin on tärkeää olla inhimillinen. En tarkoita, että pitäisi hallitsemattomasti tunteita ilmaista.”  

Olen pohdiskellut paljon laajempaa tunteiden näyttämistä muille ihmisille niin johtajana kuin tiimikaverinakin. Se on erittäin haasteellinen pähkinä purtavaksi itselleni, sillä olen melko pidättäytyväinen ihminen erityisesti negatiivisten tunteiden näyttämisessä. Olen ollut koko elämäni ajan samanlainen siinä asiassa, vaikka olen viime vuosien aikana kehittynyt jo pieniä askeleita eteenpäin. Tarvitsen jostain syystä erittäin syvän luottamuksen pystyäkseni ilmaisemaan tunteitani, jonka johdosta oikeastaan vain lähipiirini on päässyt kokemaan raivoni, kiukkuni sekä väsymykseni. Tätä asiaa minun tulee työstää toden teolla tulevaisuudessa, sillä tunteiden näyttäminen on minulle aika-ajoin erittäin haastavaa. Mahdotonta tämä ei tule kuitenkaan olemaan ja olen palautteenantajan kanssa samaa mieltä siitä, että johtajien tulee olla inhimillisiä. Tältä kantilta katsottaessa en toimi omien arvojeni ja hyvän johtajan tavalla, kun omalla esimerkilläni en näytä inhimillisyyttä toiminnassani tarpeeksi. Tästä syystä on ensisijaisen tärkeää, että työstän asiaa parempaan suuntaan.  

 

“Hoidat hommat ja luotat myös muiden tekevän niin. Täsmällinen ja tarpeen mukaan vaativa. Luottavainen ja hyvä ihmisten kanssa. Tiimipelaaja, kysyt muiden mielipiteitä ja kartoitat tiimin tilannetta ja reagoit siihen.” 

“Rauhallinen, jämäkkä ja kuitenkin ymmärtäväinen. Ymmärrät asioiden mittasuhteet, et tee kärpäsestä härkästä. Olet mielestäni kehittynyt kokonaisuuden hahmottamisessa edelleen ja uskon, että se taito auttaa sinua jatkossa – sitähän tiiminvetäjältä erityisesti vaaditaan. Uskallat yhä enemmän näyttää myös tunteesi – tulee tilanteita, jossa tarvitaan painokasta puuttumista asioihin ja omien tunteidenkin julkituomista. Kuitenkin tiimiliideri johtaa myös vahvojen kysymysten ja taustalla vaikuttamisen kautta suoran puheen lisäksi. Hyvä, että ymmärrät, että hyvään johtajuuteen kuuluu myös itsestään (kunto, uni, yms.) huolen pitäminen!” 

“Tiukka, avoin, oikeudenhaluinen ja –mukainen” 

Keskeinen luottamus on minulle tärkeää ja mukavaa, että se on näkynyt myös tekemisessäni. Olen kevään aikana kehittynyt kysymysten kautta johtamisessa osittain jopa tiedostamattani, mikä on mielestäni yksi onnistuminen johtamisen saralla tältä keväältä. Tunnistan itseni yllä olevista palautteista ja on erittäin mukava kuulla, että olen onnistunut näissä asioissa menneen kevään varrella. Kuten jälkimmäisen palautteen lopussa todetaan, minulle on todella tärkeää pitää itsestäni huolta ja hyvinvointi on erittäin merkittävä arvo itselleni, mikä ohjaa vahvasti toimintaani sekä päätöksiäni. Tässäkin asiassa haluan toimia esimerkkinä muille ja koenkin, että olen saanut muita innostettua huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaanMielestäni omasta hyvinvoinnista huolehtiminen tulisi olla jokaisella ihmisellä tärkeänä prioriteettina.   

Tasapuolinen kohtelu sekä oikeudenmukaisuus ovat mielestäni erittäin tärkeitä asioita ja pyrin itse toimimaan näillä tavoin muita kohtaan. Tämä on ominaisuus, jonka olen vahvasti oppinut omassa lapsuuden kodissani. Meitä on kolme sisarusta, joista itse olen nuorin. Perheessämme on aina ollut tärkeää, että kaikille on samat tasapuoliset säännöt ja kohtelu asiassa kuin asiassa. Tämä ajatusmaailma on iskostunut vahvasti takaraivooni, jonka takia pidän sitä tärkeänä arkipäiväisessä elämässäni sekä päätöksenteossa.   

 

Pohdinta 

Kun tarkastelen itseäni ja ajatusmaailmaani viimeisen kymmenen vuoden ajalta, voin olla itsestäni ylpeä. Olen kehittynyt valtavia askeleita eteenpäin henkisellä tasolla. Paljon on vielä opittavaa ja kehitettävää, mutta siitä olen varma, että olen oikealla tiellä kohti menestystä – mitä ikinä haluankaan saavuttaa elämässäni 

 

 

Lähteet:  

Google forms-kysely. Luotu 16.4.2020. Luettu 17.4.2020. 

Rubanovitsch, M. D. 2020. Modernin johtajan käsikirja. Älä ole pomo. Espoo: OY Imperial Sales AB (Äänikirja). 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close