Tampere
25 Sep, Saturday
9° C

Proakatemian esseepankki

Miksi business tiimi on ollut tehoton sekä turhaKirjoittanut: Matilda Tella - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tunteella! Voimaa tekemiseen.
Rantanen Jarkko
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Henkilökohtaiset tavoitteet 2020 syksy:

projektijohtaminen – check

Tiktokin sekä Reels käyttäminen markkinoinnissa – check

Aito läsnäolo pajoissa – check

10 aidon mielenkiinnon kirjaa luettuna – aika ei riittänyt

verkkokaupan ymmärtäminen – aika ei riittänyt

myyntipäivien 2021 toimeksiantaja – aika ei riittänyt paneutumaan asiaan

Restonomi sekä sijoittamis kurssi valittuna vuodelle 2021 – aika ei ole riittänyt paneutumaan asiaan

markkinoinnin pikku tiimin jäsen – ei

 

Revenan tavoitteet:

Myyntipäivien voitto – check

Pajojen laadun kehittäminen – check

tiimiytyminen – check

200 000 euron liikevaihto – tulossa…

 

Alku syksyllä puhuimme yhdessä arvoista, visiosta sekä tavoitteista Revenassa. Avointen keskustelujen jälkeen päädyimme asettamaan Revenalle uuden johtoryhmän, jota tulisi johtamaan Johanna business leaderina, Joni talous-, Miisa oppimis- ja minä business tiimin vastaavana. Jätimme johtoryhmän valitsemisen vasta syksyyn, joka koitui virheeksi. Raskaan sekä työntäyteisen kevään jälkeen, jokaisella tiimiläisellä oli jo selkeä suunnitelma syksyksi, johon ei tällä kertaa kuulunut vastuun kantaminen Revenan joryssä. Täten jokainen meidän joryn jäsen on arvottu sekä tullut sattumalta osaksi Revenan päivittäistä hallintaa. Jokaisen pikku tiimin tehtävänä on viedä Revenaa eteenpäin sekä kohti myyntipäivien voittoa, pajojen laadun parantamista, 200 000 euron liikevaihtoa sekä tiimiytymistä.

 

Revenan business tiimiin syksyllä kuuluu Axel, Mikko, Mari, Juho sekä minä. Business tiimin tarkoitus on seurata 200 000 euron liikevaihdon toteutumista sekä mahdollistaa myyntipäivien voitto. Joryn palavereiden sekä pajassa nousseiden ajatusten pohjalta olemme kehitelleet Revenan voimavarakartan sekä projekti vuosikellon. Voimavarakartan avulla saamme jokaisen meidän verkoston hyödynnettyä sekä laajennettuja omia kontakteja helposti Revenan sisällä. Projekti vuosikello taas mahdollistaa meille projektien kausiluonteista seuraamista sekä auttaa tiimiläisten menojen ymmärtämisessä. 

 

Business tiimin haasteeksi on koitunut syksyllä omien projektien kiireaikataulu sekä oman ajan hahmottaminen. Itselläni oli selkeä suunnitelma panostaa tänä syksynä pajoihin sekä niissä aitoon läsnäoloon. Lisäksi suunnittelin antavani suurimman osan ajasta kirjaesseille, lukemalla aidon kiinnostuksen kirjoja samalla kehittäen suurella energialla projektiamme. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan pysty toteutua, koska business tiimin vetäjänä syksyyn tuli lisäksi myyntipäivä projektin projektipäällikkönä oleminen Nellyn sekä Kukan kanssa. Näiden lisäksi energiaa on paljolti mennyt Heemi Design kehittämiseen sekä pajoihin valmistautumiseen sekä niiden oppien kertaamiseen. 

 

Kesällä lupasin, että viikkoni ei tule olemaan niin täynnä, ettei sinne mahtuisi edes kahvitaukoa. Keväällä opin, että innostun kaikesta todella helposti. Ennen kun sanon kyllä, on minun hyvä reflektoida ja miettiä onko minulla aidosti aikaa sekä voisinko tuoda lisäarvoa tälle projektille. Kuitenkin akatemialla arki pyörii muutoksen keskellä sekä tiimiltä ja tiimiläisiltä tarvitaan paljolti joustavuutta. Tänä syksynä olen joustanut omista mielenkiinnon kohteista sekä tavoitteista, jotta voin antaa enemmän tiimilleni sekä yhteisölle. Tein tarkan suunnitelman sekä asetin konkreettisia tavoitteita ensimmäistä kertaa itselleni, koska ajattelin sen tuovan helpotusta arkeen sekä antavan rytmiä ja säännöllisyyttä. Valmiin työsuunnitelman suhteuttaminen uusiin yllätys haasteisiin kuten business tiimin vetäjän töihin sekä myyntipäivien projektiryhmässä olemiseen oli usein haastavaa. Tämä tarkoittaa sitä, että tiimin oli mentävä omien askareiden edelle. En täten oppinut verkkokaupasta, majatalo asioista, projektimme askareista tai kirjoista, koska tiimin oli mentävä edelle.

 

Luonteeltani en ole joustava, enkä pidä äkillisistä muutoksista. Kuitenkin nyt marraskuussa, tajuan joustaneeni todella paljon tietämättäni sekä samalla olen saanut paljon enemmän mitä aikataulutin syksyyn. Suurin oppi mitä syksyn arki on antanut minulle on ollut tietoisuus omasta ajankäytöstä sekä omasta oppimisesta. Pystyn nyt sitoutumaan alla ohjeistettuun arkirytmiin sekä samalla joustamaan ja auttamaan muita, joka ennen oli todella haastavaa. Ymmärrys siitä, mikäli autan toisia viikossa 5h, on tämä aika pois omasta arki työviikosta. Kun tämän tajuaa, pystyy omaa viikkoa jaksottamaan niin, ettei se pursua jo valmiiksi.

 

 1. Määritä työviikkosi kesto –  itselläni se on noin 35 – 40 h, tätä enemmän en itse pysty tekemään tehokkaasti töitä. Muuten työn laatu kärsii merkittävästi
 2. Tee todo lista – kirjaa kaikki asiat, joita sinun pitää hoitaa nyt / tällä viikolla. Priorisoi!
 3. Huolehdi riittävä määrä taukoja –  työ tehokkuus kasvaa sekä arki rytmittyy kotonakin!
 4. Urheile, maalaa, liiku – tee sitä mikä poistaa stressiä ainakin 5 h viikossa
 5. Näe ystäviä ja perhettä – muitakin kuin akatemialaisia. Tämä on tärkeää, ettei pää lahoa! 

 

Nyt kun syksyn lukukausi on loppumaisillaan on hyvä reflektoida omia sekä Revenan päätöksiä. Syksyllä meidän pikku tiimeistä tehottomin sekä hyödyttömin on ehdottomasti ollut bisnestiimi. Yksi merkittävin tekijä on business tiimille asetut tavoitteet – myyntipäivien voitto sekä 200 000 euron liikevaihdon seuraaminen. Myyntipäivien vetäminen delegoitiin erilliselle projektitiimille, jolloin business tiimillä ei ollut mitään tekemistä voittamisen kannalta. 200 000 euron liikevaihdon seuraaminen kuului syksyllä enemmän taloustiimille, koska Revenasta ainoastaan Kaisa sekä Jarkko voi käydä tarkistamassa reaaliaikaisen tilanteen. Olisi meiltä ajanhukkaa, mikäli Kaisa talous tiimistä kertoisi minulle lukeman, jonka jälkeen kirjoittaisin sen business tiimin kohdalle viikkopalaverissa. Teimme alkusyksystä kyselyn, mitä bisnestiimi voisi tehdä syksyn aikana. Kyselyssä oli vain muutama ehdotelma, jotka päädyimme toteuttamaan. Revenan joryn palavereissa ei lainkaan tullut huomioita tai tehtäviä mitä meidän olisi hyvä tehdä, joten business tiimillä ei ole ollut hirveästi suuntaa tai järkeä toiminnassa. 

 

Tunteet vaikuttavat myös ajattelun nopeuteen tai hitauteen: innostuneena tai vihaisena ajattelumme nopeutuu ja masentuneena ajattelu hidastuu. Tämä ajattelun nopeus tai hitaus näkyy tekemisen määrässä.” ( Rantanen, 2011)

Toivon, että business tiimi puretaan ensi kevääksi, jotta jokainen meistä voi kertoa mitä haluasi Revenan eteen tehdä. Minulla vastaus tänä syksynä olisi ollut myyntipäivien projektitiimi, Herkän tuotannossa sekä markkinoinnissa auttaminen sekä projektorin järjestäminen. Uskon, että Revenan tiimin tuesta olisi ollut miljoona kertaa enemmän apua, mikäli jokainen meistä olisi saanut tehdä oman mielenkiinnon askareita, eikä keksimällä keksittyjä. Business tiimin toiminta on saattanut näiden kaikkien asioiden takia näyttää muille Revenalaisille olemattomalla tai turhalta. Mielestäni sitä se onkin ollut. Business tiimi koostui kuitenkin yhdestä herkän pojasta, yhdestä pihurista, kahdesta projektipäälliköstä sekä kaksoistutkintoa suorittavasta. Näin ollen jokaisella on mielenkiinto johonkin muuhun asiaan, eikä business tiimin askareet olleet sydämen asialla tai niitä ei ollut.

 

“Tunteet vaikuttavat suorituksemme laatun sitä kautta, laajentaako tunne ajattelukykyämme vai kapeuttaako se sitä? Tässä yksi testi ajattelun laajuuden/kapeuden arvoimiseksi. Katso seuraavaa kuvaa hetki.

Lähde: B.Fredrickson, Positivity

Näetkö kuvassa yhden kolmion vai kolme neliötä? Kun kuvaa on näytetty henkilöille, jotka on ensin saatu kokemaan positiivista tai negatiivista tunnetta, positiivista tunnetta kokevat näkevät useammin yhden kolmion ja negatiivista tunnetta kokevat näkevät kolme neliötä. Eli yleisesti ottaen positiiviset tunteet saavat meidät katsomaan suuria kokonaisuuksia, negatiiviset tunteet kapeuttavat ajattelua ja saavat meidät keskittymään yksityiskohtiin.” ( Rantanen, 2011)

 

 Meidän pitää puhua enemmän siitä mitä minä voisin tehdä tiimin eteen – eikä siitä, kuinka paljon kukakin tekee juuri nyt oman pikku tiiminsä kanssa. Itse ainakin haluan päästä omiin asettamiin tavoitteisiin sekä antaa aikaa tiimille, jos olisin tänä syksynä tehnyt molemmat olisin nyt varmasti aivan saakelin loppu. 

 

Jarkko Rantanen Tunteella! kirjan lopussa on toimivaksi todettu työkalu strategian vauhdittamiseen tunteiden kautta. Ajattelin jakaa sen tähän esseeseen, jotta muutkin tiimit voisivat saada apua omiin myrsky vaiheisiin sekä tiimiytymiseen.

 

 • “1) Valitkaa organisaationne 2-5 tärkeintä strategista teemaa. Jakaantukaa muutaman hengen ryhmiin tai muodostakaa pareja strategisten teemojen mukaisesti. Miettikää, mitä tunteita ryhmänne strateginen teema tällä hetkellä organisaatiossanne herättää. Käyttäkää apuna tunteiden listaa luvussa “Mitä tunteet ovat?”. Varmasti kaikki tunteet ovat läsnä jossain määrin, mutta mitkä ovat kaikista tyypillisimmät? Mitä näistä tunteista näette tai koette usein? Jokainen ryhmä esittää 3-5 tunnetta. Kertokaa jokaisesta tunteesta lyhyt esimerkki, miten olette nähneet tunteen käytännössä ilmenevän.
 • 2) Kun kaikki ryhmät ovat esittäneet näkemyksensä, kerätkää yhteen viisi tunnetta, jotka on mainittu useimmiten. Keskustelkaa vielä yhdessä, millaisia vaikutuksia noilla viidellä tunteella on tekemisen määrän, suunnan, laadun, päätöksenteon ja sosiaalisen toiminnan näkökulmista. Mitkä noista tunteista ovat sellaisia, joita pitäisi lisätä/vähentää/säilyttää?
 • 3) Jakaantukaa taas ryhmiin strategisten teemojen mukaisesti. Miettikää ryhmissä, mitä tunteita strategisen teeman toteutuminen edellyttää, hyödyntäen taas tunteiden listaa. Mitä nykyisistä tunteista pitäisi vahvistaa? Mitä uusia tunteita pitäisi saada herätettyä? Priorisoikaa 3-5 tärkeintä tunnetta. Perustelkaa valintanne – miksi juuri nämä tunteet? Miten ne edistävät strategisen teemanne toteutumista? Käyttäkää apuna 26 kohdan listaa (luvussa “Mitä tunteet ovat”), ja poimikaa sieltä tärkeimmät näkökulmat.
 • 4) Ryhmät esittelevät tuloksensa ja perustelevat, miksi juuri nämä tunteet edistäisivät valittua strategista teemaa parhaiten. Muut kommentoivat.
 • 5) Yhdistelkää eri ryhmien listoista tärkeimmät tunteet – mitä tunteita teidän on onnistuttava herättelemään?
 • 6) Jakautukaa ryhmiin suunnittelemaan keinot, millä noita haluttuja tunteita voidaan edistää. Tämän tehtävän voi jättää välitehtäväksi ja antaa siihen riittävästi aikaa. Hyödyntäkää tässä kirjassa esiteltyjä tietoja yksittäisten tunteiden herättämisen keinoista. Suunnitellessanne käyttäkää tunteita herättäviä työskentelymuotoja: kertokaa keinot tarinan muodossa, hyödyntäkää kuvia, musiikkia; tehkää suunnittelusta kilpailu (paras ehdotus palkitaan); hyödyntäkää mitä tahansa tunteita herättävää esittämistapaa. Irrotelkaa, herättäkää elefantti, älkää vedotko vain rationaaliseen ratsastajaan! Tunteita herättävät esitykset myös muistetaan paremmin.
 • 7) Kun kokoonnutte seuraavan kerran, ryhmät esittelevät tuloksensa. Äänestäkää paras esitys ja palkitkaa sen laatinut ryhmä. Miettikää yhdessä, miten viette eteenpäin tuossa esityksessä olleita teemoja ja ideoita.
 • 8) Varmistakaa vielä oman johtoryhmänne tunneilmasto: Onko teidän oma tunneilmastonne sellainen, joka toimii mallina koko organisaatiolle? Mitä tunteita johtoryhmässänne ilmaistaan usein? Millä tavoin? Edistävätkö johtoryhmässä tyypillisesti ilmaistut tunteet luomanne suunnitelman toimeenpanoa? Mitä tunteita johtoryhmäänne tarvittaisiin lisää? Miksi juuri niitä? Miten noita tunteita voitte lisätä?” ( Rantanen, 2011)
Aihetunnisteet:
Kommentit
 • Kaisa Ojaniemi

  Ihan mahtavaa reflektointia ja pohdintaa meidän tiimin rakenteesta ja tavoitteista! Et varmasti oo ainut jolla on ollut samanlaisia fiiliksiä 🙂

  3.12.2020
 • Miisa Hiltunen

  Komppaan täysin Kaisaa, todella hyvää reflektointia ja selkeästi myös omien tunteiden purkua! Nostit esiin, että Revenalla olisi pitänyt olla myyntipäivien projektitiimi, projektorin järjestäjätiimi sekä Herkän tuotannossa sekä markkinoinnissa auttava tiimi, ja oon näistä samaa mieltä. Miksiköhän ei lähdetty koostamaan alkusyksystä pikkutiimejä tulevan puolen vuoden tapahtumien mukaan..? Ehkä toimitaan eri tavalla ensi vuonna, nyt kun kaikki ovat huomattavasti tietoisempia myös omista resursseistaan.

  Kiitos tästä esseestä Matilda! Uskon, että tällainen avoin pohdinta auttaa meitä myös tulevassa roolipajassa.

  7.12.2020
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close