Tampere
04 Dec, Sunday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Mikä on tase?Kirjoittanut: Sanni Turunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrittäjän talousopas
Lasse Karjalainen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tase

Avaan yrityksen tärkeätä talouteen liittyvää käsitettä ja yritän kertoa selkokielellä mitä tämä hikipisaroita otsalle luova tase oikein on. En tosiaan ole itse mikään talousguru, mutta haluan ymmärtää yrityksen taloutta ja kirjanpitoa paremmin. Aikaisemmassa esseessä käsittelin Revanan tuloslaskelmaa ja nyt ajatuksena olisi syventyä tarkemmin taseeseen ja sen ymmärtämiseen. Tuloslaskelmaa käsitellessäni tajusin, että taseen ymmärtäminen on yhtä tärkeää kuin tuloslaskelmankin. Yrittäjän on hyvin tärkeää ymmärtää talouttaan, mistä rahat tulevat ja minne menevät, joten here we go!

Ensinnäkin taseesta selviää yrityksen taloudellinen tilanne tietyllä ajanjaksolla, ja siitä saa selville aina kyseisen päivän varallisuutta koskevan tilanteen. Tase voi muuttua päivittäin, aina kun jotain rahaliikennettä tapahtuu, esimerkiksi yritys maksaa laskun. Velat ja varat muuttuvat yrityksessä koko ajan, kun ostetaan tai myydään, eli tase tänään voi olla täysin eri kuin huomenna.  Tase kertoo miten pääoma, vieras tai oma on sijoitettu ja onko pääomaa kiinni esimerkiksi myyntisaamisissa tai varastossa. Pääoma voi olla siis korottomia lyhytaikaisia velkoja, arvonlisäverovelkoja, viivästyneitä ostovelkoja tai pitkäaikaista lainaa.

Taseessa on kaksi puolta vastaavaa ja vastattavaa. Vastaava on varallisuus osion nimi, mihin kuuluu esimerkiksi mahdolliset arvopaperit, kalusto, myyntisaamiset, sijoitukset, vaihto-omaisuus, varastossa olevat tavarat, kiinteistöt ja rahat. Eli tämä osio kertoo kaikessa yksinkertaisuudessaan yrityksen varallisuuden. Omaisuus jaetaan alle vuoden aikana-, ja yli yhden vuoden aikana tuottoa tuottaviin omaisuuseriin.

Vastattavaa osio kertoo yrityksen rahoituksesta, eli kokonaisuuden, jolla vastaavien varallisuus on rahoitettu.  Varallisuus voidaan rahoittaa kahdella eri tavalla, eli omalla pääomalla tai vieraalla pääomalla.  Oma pääoma on pääomaa, jolle ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta, ja mitä enemmän omaa pääomaa yrityksellä on, sitä vakavaraisempi se on. Se toimii ikään kuin puskurina mahdollisia riskejä vastaan, ja onhan maalaisjärjelläkin ymmärrettävissä, että itse hankkima ja omistama raha on parempi, kuin naapurin Ullalta lainattu raha, mikä tulee maksaa takaisin jossakin kohtaa. Oma pää oma mahdollistaa esimerkiksi mahdollisen voitonjaon (osingonjaon).

Oman pääoman tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Tasetta seuratessa tulee huomioida, jos oma pääoma on negatiivinen, niin yrityksen velat ovat suuremmat kuin saatu raha. Tilikauden tuloksella ei ole mitään merkitystä, jos pääoma on miinusmerkkinen.

Vieras pääoma voi olla joko ostovelkaa, eli maksuaikaa laskuille, pankkilainaa ja verovelkaa eli käytännössä velkarahaa.  Vieras pääoma jaetaan maksuajan mukaan joko pitkä-, tai lyhytaikaiseen. Pitkäaikainen maksuaika oli yli vuosi ja lyhyt aikainen on maksettava takaisin alle vuodessa. Velkarahassa on aina huomioitava korko, ja tämä onkin jutun juoni. On huomioitava millaista velkarahaa maksaa, sillä pitkäaikaiset lainat ovat muun muassa pankkilainat, joilla on pienemmät korot, kun taas lyhytaikaista (ja pirun kallista!) lainaa on maksamattomat verot tai muut pakolliset kustannukset. Koroista muodostuu pitkässä juoksussa ovat yllättävän iso rahameno firmalle.  Yrityksen maksuvalmiutta voi mitata kun lyhytaikaisista varoista vähennetään lyhytaikaiset velat. Jos tästä tulos on positiivinen, se kertoo sen, että yritys pystyy lyhyellä aikavälillä maksaa velkansa ajallaan.

Eli nyt kun tässä kohtaa kaikilla on selvillä, mikä on vastaava ja vastattava niin seuraava opetus on, että ne menevät aina tasan. Loppusumma molemmissa tulee olla aina sama, ja jos ei ole niin tällöin bugi on kirjanpidossa. Vastattavilla rahoitetaan vastaavien varallisuus, joten loppusummat ovat aina täsmäävät molemmin puolin. Muutokset heijastuvat toisiinsa, eli ikinä ei voi olla tilannetta, etteivät vastaava ja vastattava täsmäisi. Eli jos vastattavaa on 10 000€ myös vastaava on 10 000€ ja toisinpäin.

Varmaan ainakin kaikki Revenalaiset muistaa, kun taloudellisen ajattelun tunnilla Kuntokadulla pohdittiin mikä maksu menee minnekkin, ja miksi taseen tulisi täsmätä. Itselleni se oli ainakin aivan täysin uusi juttu, ja asioiden kertaaminen ja muisteleminen nyt uudestaan sai minut ainakin ymmärtämään näitä mitä inhottavampia raportteja enemmän. Minusta olisi ainakin mielenkiintoista tutkia Revenan tasessa paremmin koko tiimin voimin nyt kun asioita on ensin opeteltu Kuntokadulla ja nyt näemme sen konkreettisesti.

Mielestäni tämä on juuri se asia, miten hyödyntäisimme jo oppimaamme oikeassa elämässä. Niin kuin jo aikaisemmin sanoin, en ole mikään talousguru, mutta jo ensimmäinen vuosi Proakatemialla sai minut tajuamaan, miten tärkeässä roolissa talousosaaminen on. Ei minusta mitään kirjanpitäjää tule, mutta voin ainakin jo nyt sanoa osaavani asioita mihin en uskonut koskaan pystyvän.

 

 

Lähdetiedot

Hiidenmaa,S.  2018. Kuinka luen tasetta. Luettu 12.12.20.

https://www.mikkelintilitoimisto.fi/kuinka-luen-tasetta/

Karjalainen, L. 2013. Yrittäjän talousopas. Hakapaino Ou, Helsinki.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close