Tampere
06 Jun, Tuesday
7° C

Proakatemian esseepankki

Mikä ihmeen tiimiäly?Kirjoittanut: Veera Hauta-aho - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Tiimiäly
Ilona Hiila
Maaretta Tukiainen
Ida Hakola
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Mikä ihmeen tiimiäly?

 

Työelämä muuttuu teknologian kehittyessä. Näin ollen tarvitaan uusia työelämätaitoja, eikä yksilön osaaminen riitä. Miten tiimiäly siihen liittyy ja mitä se oikein tarkoittaa? Siihen löytyy vastaus Ida Hakolan, Ilona Hillan ja Maaretta Tukiaisen kirjasta Tiimiäly-nimisestä kirjasta. Nämä naiset ovat yhdistäneet voimansa ja luoneet tiimityöskentelyä käsittelevän teoksen. Kirja avaa salat teknologian kehityksen ja tekoälyn muuttaman työelämään, tiimiälyn harjoittelemiseen ja tiimiälykkään tiimin rakentamiseen.

 

Mitä työelämälle tapahtuu tulevaisuudessa? Elämme teknologian aiheuttamaa työn murroksen aikaa. Nopean teknologian kehityksen pelätään vievän meiltä työt. Näin ei kuitenkaan ole. Työn kuva saattaa muuttua, mutta ei ne työt tältä planeetalta lopu, siihen en usko hetkeäkään. Muutokseen kannattaa suhtautua uteliaasti. Se auttaa pysymään kärryillä siitä, millaista työtä teknologian kehittymisen yhteydessä syntyy. Mitkä ovat tarpeet, toimintamallit ja taidot? Ei ole kannattavaa keskittyä siihen, mitä robotit meiltä vievät. Teknologian kehitys tuo mukanaan paljon uutta. Uusia ammatteja, työpaikkoja ja kokonaisia toimialoja. On pohdittava mitkä ihmisen taidoista ovat korvaamattomia, sillä mikään robotti ei voi täysin korvata ihmistä. Millaisille ihmistaidoille on tekoälyn myötä eniten kysyntää? Entä mitä taitoja yksilö tarvitsee työelämässä pärjäämiseen? Oppimisen halu ja siihen kannustaminen, kyky muuttua, sekä luova ja sosiaalinen älykkyys ovat molemmissa avain asemissa.

 

Tiimiäly astuu voimakkaasti kuvioihin teknologian kehityksen ja tekoälyn myötä. Mitä sana tiimiäly sitten oikein tarkoittaa? Tiimiäly eli älykäs tiimi syntyy oman tai eri tiimin jäsenten yhteistoiminnasta. Silloin jokaisen jäsenen koko kapasiteetin tulee tukea tiimiä ja toimia yhteisen tavoitteen saavuttamisen eteen. Yksinkertaistettuna tiimiäly on tiimin jäsenten älykästä yhteistoimintaa. ”Tiimiäly perustuu positiivisen psykologian käsitykseen ihmisen muutoskyvystä, vahvuuksien hyödyntämisestä ja kasvun mahdollistavien tiimikäytänteiden voimasta”, kertovat kirjan kirjoittajat. Tiimiälytaitoja voi jokainen ihminen itsessään kehittää. Kenestä tahansa voi tulla tiimiälykäs.

 

Itsetuntemus on suuressa roolissa jokaisen älykkään tiimin jäsenen kohdalla. Tiimiläisten on kunkin tunnistettava omat kykynsä. Näin jokainen tiimin jäsen voi toteuttaa työssään sitä, missä on hyvä tai sitä mitä kohti haluaa kasvaa ja kehittyä. Tiimin jäsenten on tuettava toisiaan myös yksilöinä. Jotta tiimi on toimiva, on ajateltava myös toisinaan tiimin jäsenten omaa päämäärää. Yhteinen suunta on kuitenkin oltava. Mitä, miksi ja miten? Yhteinen tavoite ja sille yhdessä laadittu mittari vievät koko tiimiä yhdessä sitä kohti. Kaikkien tulee olla kartalla siitä mitä tehdään ja mitä kohti ollaan menossa. Muutoin tiimi rakoilee eikä yhteistä tiimiälyä synny.

 

Tiimin sisällä on vallittava salliva ja luottamuksellinen ilmapiiri. Voidaan rohkeasti kokeilla ja epäonnistua ja näin oppia. Voidaan myös kohdata konflikteja, mutta ne ratkotaan tuloksellisesti. Tämä mahdollistaa sen, että tiimi pääsee kömmähdyksien kautta etenemään yhdessä kohti tavoitetta. Epäonnistumisia ja riitoja tulee ja menee. Älykäs tiimi pääsee niistä yhdessä yli. Ilman sallivaa ilmapiiriä, ei tiimissä voi tapahtua sille suotuisia muutoksia. Muutokset ovat välillä välttämättömiä tiimin toiminnan kannalta. Jokaisella tiimin jäsenellä on tiimissä oma paikkansa. Selkeät roolit helpottavat tiimin toimintaa. Tiedetään kuka hoitaa mitäkin ja tiimin toiminta on näin sujuvampaa. On kuitenkin tärkeää antaa jokaiselle tiimiläiselle lupa toteuttaa tekemäänsä omalla tavallaan ja näin tehdä omia päätöksiä. Näin tiimi ei niin sanotusti kuihduta kenenkään luovuutta ja näin ollen huononna tiimin yhteispanosta kohti yhteistä tavoitetta. Tiimin sisäinen vuorovaikutuksen tulisi olla jokaista jäsentä rikastavaa. Avoin, vapaa ja tarkoituksenmukainen vuorovaikutus luo tiimille jaettua tietoisuutta. Tämän mukaan tiimi etenee luonnollisesti kohti yhteistä määränpäätä eri vaiheiden kautta. Kaikki ovat perillä tiimin sisäisistä asioista ja hommat etenevät omalla painollaan tehokkaasti.

 

Tiimiälyn voi rakentaa jo voimassaolevaan tiimiin. Kukaan ei pärjää yksin teknologian kehityksen tuomia koneita ja vastaan. Tiimiälykäs tiimi sen sijaan tekoälyn kanssa voi rakentaa organisaatioille merkittävää etua. Tällainen tiimi on muita edellä, kun digitaaliset ratkaisut ovat muiden toimijoiden kanssa samalla viivalla. Tällöin kilpailu syntyy ihmisistä. Siitä, kuinka organisaation tiimit toimivat yhdessä. Miten he jakavat yhteisen suunnan kehityksessä ja kuinka he hyödyntävät parhaiten toistensa osaamista. Eteenkin nopeasti muuttuvilla markkinoilla tiimiäly on valttikortti.  Tiimityöllä päästään nopeammin ja tehokkaammin tavoitteeseen. Tiimissä ongelmat tunnistetaan ja ratkaistaan nopeammin kuin yksin. Tämä kaikki johtuu siitä, että ihmiset katsovat asioita eri tavalla. Myös luovempi ja monipuolisempi toiminta yrityksen eteen on mahdollista älykkään tiimin voimalla. Tiimillä on siis enemmän vahvuuksia kuin yksilöllä. ”Tiimiäly on työelämän voittava algoritmi!”, kiteyttävät kirjan kirjoittajat.

 

En lainkaan ihmettele enää miksi tiimiäly lisää työmotivaatiota ja parantaa työilmapiiriä. Toimisitko itse luovimmalla ja motivoituneimmalla tavalla tiimissä, jossa saa tuntea itsensä osaavaksi ja tärkeäksi. Tiimissä, jossa saa kulkea omaa polkua toisten tukemana, eikä tarvitse pelätä epäonnistumisia ja konfliktejä. Tiimissä, jossa kaikki kulkevat yhdessä kohti yhteistä tavoitetta. Itse ainakin toimisin!

 

Hiila, I., Tukiainen, M. & Hakola, I. 2019. Tiimiäly. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close