Tampere
28 Mar, Tuesday
-4° C

Proakatemian esseepankki

Mikä ihmeen startup-yritys?Kirjoittanut: Ville Leino - tiimistä Empiria.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Tässä esseessä käsittelen startup-yrityksiä. Aihe on kiinnostava mutta mitä ihmettä tämä mystinen sana startup-yritys todella tarkoittaa ja mistä siinä on kyse. Sanana startup on varmasti kaikille tuttu, mutta mikä ihme on mystinen startup-yritys. Moni ymmärtää että, startup-yrityksellä usein tarkoitetaan nopeasti kasvavaa yritystä, mutta sillehän on jo oma sanansa eli kasvuyritys.

Pääni oli niin pyörällä tästä pohdinnasta, että päätin siirtyä internetin ihmeelliseen maailmaan. Lähestulkoon ensimmäisenä vastaan tuli Business Finlandin sivut, joilla tarjotaan palveluita näille mystisille startup yrityksille. Sivuilla puhutaan kansainvälistymisestä ja rahoituksen tarjoamisesta, mutta mikä ihmeen startup-yritys. Jonkin näköinen selitys tälle mystiselle asialle täytyy löytyä! Lopulta kun pääsen sivun alaosaan, löytyy jonkin tasoinen määritelmä tälle mystiselle yritysluokalle. Määritelmässä kerrotaan näin: ” Startupit ovat nuoria, nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtääviä pk-yrityksiä.” Kriteerejä onkin siis 4. Yritys tulee olla nuori, nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä, sekä pk-yritys.

Steve Blankin Kalifornian piilaaksossa vaikuttaneen sarjayrittäjän ja nykyisen Stanfordin professorin on puolestaan kiteyttänyt sen mikä on startup-yritys yhteen lauseeseen. ” “A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model.” -Steve Blank. Eli startup on organisaatio, jonka idea on luoda toistettavissa ja skaalattavissa olevaa liiketoimintaa. Nyt pääsemme jo hieman lähemmäs tätä mystistä käsitettä.

Kielikello on kielihuollon tiedotuslehti, joka vastaa kysymykseen mitä tarkoittaa startup-yritys sekä miten se eroaa kasvuyrityksestä. Startup-yrityksen kerrotaan olevan nuori, sekä uusiin ja innovatiivisiin ideoihin perustuva yritys, joka kehittää ensimmäistä tuotettaan, eikä tuota voittoa. Startup-yrityksen kerrotaan olevan korkeintaan muutaman vuoden ikäinen. Kasvuyritys taas voi olla minkä kokoinen yritys tahansa, kunhan se ylittää kasvullaan tietyn vuotuisen prosentin kolmena tai useampana vuotena peräkkäin. Startup-yritys tulisi siis olla kasvuyritys mutta kasvuyritys harvemmin startup-yritys.

Startup-yrityksen määritelmiä on kuitenkin useita. Kun keskustellaan startupin iästä, on vastauksia useita. Eu-startup monitorin määritelmässä startup-yritys on alle 10-vuotias. Business Finland rajaa startup-yrityksiksi alle 5-vuotta toimineet yritykset, jossain taas kuten kielikellolla startup-yrityksiksi katsotaan korkeintaan muutaman vuoden ikäiset yritykset.

Merkittävin kriteeri startup-yritykselle tuntuu olevan kuitenkin, sen kasvuhakuisuus. Kasvuhakuisuuteen voidaan usein yhdistää riskihalukkuus ja voiton tavoittelu. Mielestäni mikä tahansa toimialaansa uudistava tai uutta toimialaa rakentava yritys voi olla startup-yritys.

Startup-yrittäjyys on kiinnostava aihe osaksi mystisyytensä sekä osaksi oman projektimme kannalta. Koen startup piirien olevan hyvä paikka päästä luomaan kontakteja muihin startup-yrittäjiin sekä mahdollisiin sijoittajiin. Esseen kirjoitusprosessin aikana sainkin parempaa ymmärrystä siitä mikä todella on startup-yritys ja kuinka monitulkintainen käsite se itseasiassa onkaan. Miellän itse startup-yrityksen olevan enemmän ajattelutapa, jossa keskiössä on halu kasvaa, kehittyä ja ottaa riskejä.

Startup ajattelussa on paljon hyvää, jota voisi tuoda Proakatemialle. Olemme tilanteessa, jossa meillä on mahdollisuus kokeilla ja ottaa riskejä, eivätkä riskit pääse konkretisoitumaan samalla tavalla kuin niin sanotussa oikeassa maailmassa. Mieleeni on jäänyt varsinkin startup maailmasta tuttu fail fast-malli. Fail fast mallin ajatuksena on luoda mahdollisimman nopeasti tuotteesta tai palvelusta prototyyppi tai niin sanottu MVP eli minimum viable product. MVP:n tarkoituksena on päästä testaamaan tuotetta asiakkailla mahdollisimman nopeasti. Lähtökohtana on kuitenkin se, että epäonnistutaan mahdollisimman nopeasti, jotta päästään kehittämään yritystä eteenpäin.

Mikä sitten taas tekee startupista menestyksekkään? Usein varsinkin alkupään sijoittajien, kuten enkelisijoittajien kerrotaan tarkastelevan jopa liiketoimintamallia enemmän itse tiimiä. Tiimin merkitys startupin menestyksen kannalta on uskomattoman suuri, eikä sijoittajat lähde herkästi sijoittamaan yhden henkilön ideoihin vaan halutaan sijoittaa tiimiin. Ted talk puheenvuorossaan Bill Gross kertoo tutkineensa sitä mikä tekee startup-yrityksestä menestyksekkään sekä miksi niin moni startup-yritys epäonnistuu. Bill Gross on Idealabin perustajia ja on ollut mukana perustamassa yli 100 yritystä viimeisen 20 vuoden aikana. Tutkimuksen aikana Bill perehtyi Idealab:in perustamiin yrityksiin sekä kansainvälisesti tunnettuihin menestyjiin ja epäonnistujiin. Tutkimuksessa pohdittiin mikä vaikutti menestykseen eniten. Oliko eniten vaikuttava tekijä idea, tiimi, liiketoimintamalli, rahoitus vai ajoitus. Bill Grossin tutkimuksen mukaan ajoitus oli kaikista merkittävin tekijä, siihen menestyykö startup-yritys vai ei.

Tieto siitä, että ajoitus on suurin merkittävä tekijä menestystä ajatellen, tuntuu erikoiselta mutta toisaalta niin itsestään selvältä. Odotan innoissani tulevaisuutta ja toivon pääseväni kokemaan mitä startup-yrityksen pyörittäminen vaatii.

Lähteet:

Business Finland. N.d. Business Finlandin palvelut startup -yrityksille. Verkkosivu. Viitattu 5.5.2022. https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/startup-yritys/startup-yritys

Lindström, S. 2019. Startup -yrityksen määritelmä. Verkkosivu. Viitattu 5.5.2022. https://www.itewiki.fi/blog/2019/03/startup-yrityksen-maaritelma/

Moilanen, R. 2013. Kasvuyritys ja startup -yritys. Verkkosivu. Viitattu 5.5.2022. https://www.kielikello.fi/-/kasvuyritys-ja-startup-yritys

Kommentit
  • Kiitos informatiivisesta postauksesta start up yrityksiin liittyen. Tutun kanssa tästä juuri olikin puhetta. Hän ensin kuitenkin tahtoo aloittaa kevytyrittäjyyden, jotta saa hieman tuntumaa siihen, mitä se itse yrittäjyys on. Ennenkuin lähtee sitten ns. isommille vesille.

    12.9.2022
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close