Tampere
01 Oct, Sunday
11° C

Proakatemian esseepankki

Mikä ihmeen hallitus?Kirjoittanut: Anna Lundberg - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Hyvä Hallitustyö
Juhani Erma
Tommi Rasila
Olli V.Virtanen
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Monelle Proakatemialaiselle hallitus on vain nimiä paperilla ja nimenkirjoitusoikeus. Mutta mikä on oikeasti yrityksen hallituksen tehtävä? Osallistuin Tulevaisuuden hallitusosaamisen kurssille keväällä ja sain paljon uutta tietoa hallitustyöskentelystä. Minulla ei ole oikeastaan ole ollut juurikaan tietoa siitä, mitä hallituksen tehtäviin kuuluu ja kuinka suuri osa se on yrityksen arkea.

 

Tarvitaanko hallitusta?

 

Aloittelevat yritykset helposti miettivät, että hallitukselle ei ole vielä tarvetta. Yritys saattaa olla alkuun sen verran pieni, että tarvetta ei nähdä. Hallitusta olisi kuitenkin syytä miettiä. Hallitus on suuri apu nuorelle yritykselle. Mikäli päädytään siihen, että alkuun hallitus ei ole tarpeellinen voi miettiä myös advisory boardia.

Mikä on sitten hallituksen ja advisory boardin ero? Hallitus on yrityksestä suuressa vastuussa ja nimenomaan juridisessa vastuussa, on laissa kirjattu, että hallituksen toiminta on järjestettävä. Advisory board ei ole missään juridisessa vastuussa yrityksestä, eikä toiminta ole pakollista, näin ollen tämä vaihtoehto on joustavampi.  Työtehtävät ja tavoitteet ovat hyvin samankaltaiset kummallakin vaihtoehdolla.

Advisory board on hyvä vaihtoehto yritykselle, joka ei ole täysin varma hallituksen tarpeesta. Advisory boardin toiminnan samankaltaisuus hallituksen kanssa helpottaa näkemään mahdollisen hallituksen tuomat hyödyt. Ja näin yritys saa osviittaa siitä, millaista olisi hallituksen kanssa työskentely.

 

Hallituksen tehtävä

 

Hallituksella on yleistoimivalta yhtiön asioissa. Hallitukselle kuuluvat kaikki tehtävät, joita osakeyhtiölaissa tai yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty yhtiön toisten elinten suoritettaviksi. Sama koskee asioita, jotka eivät niiden luonteen vuoksi kuulu muiden elinten tai toimitusjohtajan toimivallan piiriin. Hallituksella, kuten muillakin yhtiön elimillä, on kuitenkin oikeus päättää yhtiön asioista vain yhtiön toimialan ja tarkoituksen puitteissa. 2019, Fondia.

Hallituksella on suuri vastuu yrityksen kehityksestä. Hallitus rakentaa yrityksen strategian ja tekee ratkaisuja tätä strategiaa tukeakseen. Hallitus ei tee töitä yrityksen puolesta vaan huolehtii siitä, että asiat menevät oikeaan suuntaan. Hallituskurssilla Ismo Salminen hyvin kuvasi hallituksen tehtävää hampaiden pesu esimerkillä, se meni jotakuinkin näin;

”vanhempien tehtävänä on opettaa ja näyttää lapselleen, kuinka hampaat tulee pestä huolellisesti ja säännöllisesti. Alkuun vierestä katsotaan, kun lapsi harjaa hampaansa. Jossain kohtaa voidaan antaa lapsen toimia jo itsenäisesti ja kysyä ”pesitkö hampaasi?”. Voidaan käydä koittamassa, onko harja märkä. Mikäli ei ole, seuraa palaute. Ajan kanssa homman toimiessa, ei tarvitse enää käydä koittamassa onko harja märkä vaan tiedetään, että hampaat tulee pestyä.”

Mielestäni tämä esimerkki on todella havainnollistava hallituksen roolista. Vanhemmat eivät pese lasten hampaita, vaan huolehtivat, että hampaat tulee pestyä. Samalla tavoin toimii hallitus.

Hallituksen tehtävän on siis tuottaa lisäarvoa yritykselle. Hallitus toimii strategian mukaisesti, eli varmistaa yrityksen tulevaisuuta. Hallitus on myös suuressa roolissa yrityksen tuloksellisuuden kanssa. Hallituksen tehtävänä on laatia budjetti ja seurata erilaisia mittareita. Kuinka yrityksen johto toimii tehokkaasti ja tukea ja kehittää toimitusjohtajaa. Lait ja säädökset ohjaavat vahvasti hallitusta. Onkin hallituksen vastuulla toimia lain puitteissa oikein. Hallituksen vastuulla ovat tilintarkastukset ja verotarkastukset yms. Myös toimitusjohtajan valinta, valvominen ja erottaminen on hallituksen vastuulla. Niin kuin huomaa hallituksella on suuri vastuu yrityksen toiminnasta. Pähkinänkuoressa; hallituksen tehtävänä on Laillisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen, tuloksellisuuden varmistaminen ja tulevaisuuden varmistaminen.

 

Hallitus EDISTÄÄ yrityksen toimintaa.

Hallitus HUOLEHTII yrityksen toiminnassa, niin, että kaikki tärkeät asiat tulevat hoidettua.

Hallitus PÄÄTTÄÄ yrityksen asioista.

Hallitus VALVOO, että hallituksen strategiset päätökset tulee vietyä loppuun saakka.

Hallitus antaa määräyksiä ja PUUTTUU yrityksen asioihin.

Hallitus EDUSTAA yhtiötä.

 

Päätöksenteko

 

Hallitus tekee jatkuvasti paljon päätöksiä. Jotta päätökset menevät läpi tarvitaan aina yli puolet hallituksen jäseniä hyväksymään päätös, ellei ole säännöissä muuta sovittu. Eli viiden hengen hallituksessa kolmen täytyy hyväksyä päätös, kuuden hengen hallituksessa ei riitä kolme ääntä, vaan tarvitaan neljä. Mutta niin kuin hallituskurssilla todettiin, hyvän hallituksen tarvitsee hyvin harvoin äänestää, mutta toki tilanteita näitäkin tulee.

Strategia luo päätöksenteolle perustan, on siis tärkeää, että jokainen hallituksen jäsen on kartalla. Niin kuin hallituksella, myös hallituksen yksittäisellä jäsenellä on suuri vastuu. Hallitukseen ei tarvita yhtäkään ”joojoo-miestä”. Jokaisella hallituksen jäsenellä tulee olla näkemys ja mielipide asioista. On myös tärkeää olla rohkea ja tuoda mielensä esille. Sillä mikäli hallitus tekee päätöksen, mistä olet täysin eri mieltä, on syytä erimielisyytesi kirjata pöytäkirjaan. Pöytäkirjaan voidaan kirjata päätöksenteon kohdalle, miten äänet jakautuivat kenenkin kohdalta. Tämä on todella tärkeää muistaa, kun olet täysin eri mieltä.

Jotta hallituksessa voidaan tehdä tehokkaita hyviä päätöksiä, on esityslistat ja kokousmateriaalit saatava ajoissa. Vähintään viikkoa aikaisemmin, jotta jokainen kokoukseen osallistuja ehtii perehtyä tulevaan kokoukseen.

 

Ketä hallitukseen?

 

Hallitustyöskentely on haastavaa ja mielekästä parhaillaan, mutta on syytä aina tehdä taustatutkimus tarkkaan ennen kuin hyppää mukaan. On syytä selvittää yrityksen tila ja tutkia hieman syvemmältä, kuinka yritys ja hallitus on toiminut vuosien varrella. Sillä hypätessäsi hallitukseen tulet olemaan juridisessa vastuussa yrityksestä.

Ketä hallitukseen kannattaa ottaa mukaan? Varsinkin perheyrityksissä usein omistajat haluavat hallitukseen ja vaikuttamaan asioihin. Perheyritysten on kuitenkin syytä pohtia, kannattaako ottaa ulkopuolinen jäsen, joka ei ole liian lähellä yrityksen toimintaa. Sama pätee ihan jokaiseen yritykseen. Mielestäni jokaisen yrityksen tulisi ottaa ulkopuolinen hallitukseen. Näin hallitus saa uutta näkökulmaa täysin ulkopuolisin silmin. Hallitus on hyvä koota erilaisilla taustoilla omaavilla henkilöillä. Myös kyky tehdä päätöksiä pitää olla ja jo aiemmin mainittu rohkeus ilmaista eriäviä mielipiteitä on tärkeä.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close