Tampere
03 Dec, Friday
-6° C

Proakatemian esseepankki

Mikä ihmeen complete finisher?Kirjoittanut: Amanda Hiltunen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
The Teamroles at Work
Meredith Belbin
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tiimikaverini Salla piti tiimillemme Belbin pajan viime tiistaina. (Vahva suositus muuten tälle pajalle Sallan vetämänä!) Meillä on entuudestaan ollut jo pari belbin aiheista pajaa, joten aihe oli tuttu meille kaikille. Kävimme kuitenkin muistinvirkistykseksi läpi eri tiimiroolien ominaisuuksia ja sallittuja heikkouksia. Tässä esseessä käsittelen tiimirooleja ja pajaamme omasta näkökulmastani.

 

Belbinin tiimiroolit on kehittänyt Meredith Belbin. Hän alkoi tutkia erilaisia tiimejä ja sitä miksi, jotkut niistä ovat tehokkaita ja toiset eivät. Näin syntyi tiimiroolit. Tiimiroolit antavat osviittaa siitä, miten kunkin roolin on luontevaa toimia ryhmässä. Tiimiroolit on jaoteltu yhdeksään osaan, ja useimmilla ihmisillä ilmenee näistä rooleista useampiakin. Tiimiroolit voivat muuttua myös ympäristön vaikutuksesta ja tiimin tarpeista.

 

Belbinin tiimiroolit (Meredith Belbin; The Teamroles at Work, 1993)

Toimintaan suuntauneet roolit

 

  • Shaper – energinen, impulsiivinen ja tehokas
  • Implementer – kurinalainen, tehokas ja käytännöllinen
  • Complete finisher – Tunnollinen ja tarkka

 

Sosiaalisuuteen suuntauneet roolit

 

  • Co-ordinator – osaa hyödyntää tiimin vahvuuksia
  • Teamworker – yhteistyökykyinen, vähentää kitkaa tiimissä
  • Resource investigator – yritteliäs, nopea huomaamaan uudet mahdollisuudet

 

Ajatteluun suuntauneet roolit

 

  • Plant – luova, ratkoo ongelmia
  • Specialist – asialleen omistautunut ja ammatillisesti sitoutunut
  • Monitor evaluator – arvostelukykyinen ja objektiivinen

 

 

Mitä hyötyä tiimirooleista sitten on?

 

Toimiva ja tehokas tiimi koostuu mahdollisimman erilaisista tiimiroolityypeistä, joilla on omat vahvuutensa ja heistä on hyötyä projektin eri vaiheissa. Belbinin tiimirooli jaon avulla pystymme ymmärtämään itseämme ja tiimiläisiämme paremmin, kun tiedostamme itsemme ja muiden vahvuudet ja heikkoudet tiimissä. Näiden asioiden ymmärtäminen auttaa tehokkaampaan työskentelyyn ja kommunikointiin tiimissä. Omassa tiimissäni Promisiassa jaottelimme belbin pajassa tiimiläisemme, heidän vahvimpiin tiimirooleihinsa, sen mukaan mitä tiimi oli mieltä ja miten yksilö näki oman roolinsa. Yllätyksekseni tiimi oli hyvin samaa mieltä lähes kaikissa tilanteissa henkilön tiimiroolista kuin mitä yksilö itse ajatteli. Itse en ollut aiemmin ehkä löytänyt itselleni selkeitä tiimirooleja tästä jaottelusta, mutta pajassa sain oivalluksen liittyen asiaan. Olin aiemmin pitänyt itseäni enemmän ajattelu suuntautuneena, ja siksi en ollut löytänyt itselleni sopivaa tiimiroolia. Olin katsonut asiaa ehkä siltä kantilta mitä toivoisin olevani. Eilisen pajan keskusteluissa oivalsin, että olen selkeästi toiminta orientoitunut ja vahvimmat tiimiroolini ovat complete finisher ja implementer. Tiimiläiseni olivat myös hyvin samaa mieltä roolistani. Complete finisheristä näen itsessäni selkeästi kyseisen tiimiroolin sallittuja heikkouksia eli sen, että olen usein huolestunut asioista ja hieman haluton delegoimaan. Olen luonteeltani sellainen, että stressaan helposti työtehtäviä ja sitä, että tulevatko ne hoidetuksi, joten teen asiat mieluummin itse kuin delegoin muille. Implementerin sallituista heikkouksista tunnistan itsestäni sen, että reagoin uusiin mahdollisuuksiin hitaasti, jos ne tulevat joltain muulta kuin minulta itseltäni. Muuten kyseisitä tiimirooleista tunnistan sen, että olen tunnollinen ja käytännöllinen, ja haluan toimia tehokkaasti. Myös resource investigatorin ominaisuuksia minussa sanottiin olevan, mutta ne tulevat ehkä vähän vähemmän esille nykyisessä tiimissäni. Jossain toisessa tiimissä kyseinen rooli taas voisi olla vahvempi minulla, koska belbinin tiimiroolit tuppaavat muuttumaan tilanteen ja tarpeiden mukaan.

 

Tiimirooleissa huomioitavaa

 

On muistettava, että belbinin tiimiroolit ovat vain yksi tapa jaotella ihmisiä. Itse koen tiimiroolit hyväksi ja toimivaksi apuvälineeksi tiimin muodostamiseen, mutta niitä ei pidä pitää absoluuttisena totuutena. On muistettava, että tilanteet ja tiimit muuttuvat, ja niin voivat myös tiimiroolit henkilöiden kohdalla muuttua. Myös ihmisten arvot, asenteet, elämäntilanteet ja niin moni muu asia vaikuttaa heidän rooliinsa tiimissä, että pitää muistaa nähdä myös ihminen tiimiroolin takana. Apuvälineenä tiimijaoille tämä on kuitenkin mielestäni hyvä työkalu, ja se auttaa minua itseäni ymmärtämään omaa ja tiimikaverieni käytöstä paremmin. Kun ymmärrän miksi jonkun tiimikaverini toiminta ärsyttää, minun on helpompi olla ärsyyntymättä. Joskus vastakkaisten tiimiroolien voi olla vaikea ymmärtää toistensa käytöstä. Tulevaa 24h näyttöä ajatellen olisi kiva, jos tiimissämme jakaisimme 12h innovointeja varten pikkutiimit belbinin avulla, ja katsoisimme miten työskentely sujuu.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close