Tampere
26 Jan, Tuesday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Mietteitä etätyöskentelystäKirjoittanut: Sanni Turunen - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
-
-
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Pohdinta

Etätyöskentely on lähes kaikille yrityksille nyt ajankohtaista ja sen hyödyt ja haitat ovat olleet nyt paljon ihmisten huulilla sekä otsikoissa. Etätyöskentely jakaa selkeästi mielipiteitä, mikä on havaittavissa esimerkiksi Proakatemian tasolla, mutta myös muissa työpaikoissa. Koronan luoma etätyöskentelyyn siirtyminen oli niin nopea, joten on täysin normaalia, että se tuottaa aluksi hankaluuksia monella tasolla. Koska tilanteeseen ei valitettavasti voi vaikuttaa, on vain sopeuduttava ja luotava keinoja, millä tehdä siitä mahdollisimman mutkatonta.

Etätyöskentelyyn tarvittava teknologia on kehittynyt hurjaa tahtia, ja uudet parannetut ohjelmat tarjoavat mitä parhaimmat puitteet etäilyyn. Suosituimmat kanavat ovat Zoom, Teams ja Skype Business.

Teknologian kehitys

Teamsin kehityskaari aikavälillä huhti-kesäkuu 2020 on mahtava. Taustakuvan asettamisen itselle, ettei takana olevat tavarat tai ihmiset näy on mielestäni yksi parhaimmista uudistuksista. Etätyöhön siirtyminen tapahtui niin rytinällä, ettei monetkaan pystynyt valmistautumaan siihen lainkaan. Monilla työtilat kotona tuotti ongelmia, sillä asunnot ovat nykyään usein pieniä ja kompakteja, ja harvalla on erillistä työhuonetta. Palaverien aikana taustalla vilisevät alastomat lapset, ja jopa puolisot ovat tuoneet paljon huumoria maailman laajuisesti etäilyn aikana.

Lisäksi muita uudistuksia Teamsillä on ”end meeting”-painike, jolloin kokouksen voi lopettaa kaikille samanaikaisesti, eikä jokaisen enää tarvitse poistua yksitellen palavereista. Video galleria, viittaustoiminto ja osallistujaluettelo on myös uusia ominaisuuksia.

Teknologia mahdollistaa tänä päivänä joustavamman työskentelyn, sillä etänä voit tehdä töitä monesti ajasta tai paikasta riippumatta. Digilisaatio on synnyttänyt hurjasti uusia työtehtäviä, ja myös kääntöpuolena herättänyt keskustelua vanhoista toimintamalleista ja niiden tarpeellisuudesta. Asiatuntijatyön merkitys on kasvanut nopeasti, ja innovatiivista ajattelutapaa, luovuutta ja ongelmanratkaisua tullaan tarvitsemaan yhä enemmän.

Mitä hyötyä ja haittoja etätyöskentelystä on?

Merkittävämpänä asiana on noussut vapaus. Vapaus tehdä töitä silloin kuin haluat, missä haluat, minkä näköisenä haluat. Aikaa ei kulu työmatkoihin, ja täten perheelle ja ystäville on jäänyt enemmän aikaa. Monet ovat myös säästäneet koronan aikana, sillä rahaa ei kulu työmatkoihin tai yhteisiin lounas hetkiin ravintoloissa.

Esille on noussut esimerkiksi parempi keskittymisrauha kotona, koska monesti työtilat saattavat olla jaettuja ja meluisia. Monet kokevat olevansa tehokkaampia kotona, sillä turha jaarittelu kollegoiden kanssa on jäänyt pois. Uusien asioiden oppiminen on nostettu myös jalustalle, sillä on joutunut väkisin opettelemaan uusia työtapoja-, ja välineitä tehdä töitä. Kuinka moni tiesi, saatikka hyödynsi Zoomia tai Teamsiä, palveluita, jotka ovat tänä päivänä lähes kaikkien päivittäisessä käytössä?

Etätyöskentelyn hyvät puolet, voivat olla joillekin käänteisesti juurikin se huono asia. Vapaus tehdä töitä milloin vain, voi joillekin olla kuormittava tekijä. Työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy helposti, jos ei osaa erottaa niitä keskenään. Työnteolle tulisi asettaa selkeät rajat, ja itsensä johtamisen taidot ovatkin tässä tilanteessa erityisen tärkeää. Työuupumus ja väsymys, yksinäisyyden tunne ja masennus ovat olleet nousevia puheenaiheita viimeisen vuoden aikana. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen koettiin hankalaksi jossain tapauksissa, kun koko perhe siirtyi etätyöskentelyyn.

Rentous ja psykologinen turvallisuus on ollut isona haasteena etätyöskentelyssä. Kuinka tilanne saadaan mahdollisimman luonnolliseksi ja estettyä mahdolliset väärinymmärrykset? Normaalissa kohtaamisessa luemme toistemme kehonkieltä, ilmeitä ja eleitä, ja tämän puuttuminen on aiheuttanut väärinkäsityksiä ja erikoisia tilanteita. Myös monesti aito läsnäolon tunne puuttuu, varsinkin jos osa ihmisistä on ilman kameraa ja pääsääntöisesti ovat hiljaa.

Tekniset haasteet olivat varsinkin aluksi hyvin läsnä varmasti jokaisella tiimillä Prokatemiassa, että muualla. Milloin keneltäkin hävisi ääni, osa tipahti pois keskustelusta tai ääni oli robottimainen. Näen, että tämä on asia mikä on selkeästi parantunut kuukausien saatossa ainakin meillä Revenassa. Myös spontaanit jutustelut ja kahvihetket kollegoiden kanssa loppuivat, sillä varsinkaan alkuun tällaisiin ei osattu varata aikaa etätyön aikana. Uskon, että juuri tämä seikka on vaikuttanut lisääntyneeseen yksinäisyyden tunteeseen.

Työkalu etätyöskentelyyn

Innovoimme Revanan kanssa tämän viikon pajassa työkalun, millä kukin tiimi voisi parantaa etätyöskentelyn tuomaa kuilua ja miettiä kuinka päästä mahdollisimman lähelle normaalia tilannetta. Haastattelimme muita tiimejä ja huomasimme, että kaikki tiimit ovat kokeneet etätyöskentelyn hyvin eritavoin, ja siksi päädyimme tällaiseen ratkaisuun. Alla olevasta kuvasta voit tarkastella nopean (kahden ja puolen tunnin) innovointimme tuloksia ja hyödyntää sitä oman tiimisi kanssa parhaalla tavalla.

 

 

Lähteet:

Rajanto, J.2019. 17 vinkkiä fasilisointiin. Luettu 7.12.20. https://grapepeople.fi/blogikirjoitus/17-vinkkia-fasilitointiin/

Rajanto, J. 2020. Microsoft Teamsin uudet ominaisuudet (huhti-kesä 2020). Luettu 7.12.20. https://grapepeople.fi/blogikirjoitus/microsoft-teamsin-uudet-ominaisuudet-huhtikuu-2020/

Rajanto, J. 2019. Etäkokousten top 5 haasteet. Luettu 7.12.20 https://grapepeople.fi/blogikirjoitus/etakokousten-top-5-haasteet-ja-ratkaisut/

Työterveyslaitos. Joustava työaika. Luettu 9.12.2020.

Joustava työaika

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close