Tampere
06 Jun, Tuesday
7° C

Proakatemian esseepankki

MielipidejohtajaKirjoittanut: Melissa Keränen - tiimistä Samoa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mielipidejohtaja: voittajan resepti toimialasi valloitukseen
Jarkko Kurvinen
Lauri Sipilä
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Mitä on mielipidejohtajuus? Se on nimitys henkilölle tai yritykselle, joka on alansa näkemyksellinen ja vankkumaton asiantuntija. Mielipidejohtaja vie siis näkemyksillään toimialaa eteenpäin, ja yrityksen tai sen edustajien mielipiteitä arvostetaan. Tästä voi siis päätellä, että mielipidejohtajan aseman saavuttaneet henkilöt ovat haettuja ja arvostettuja omalla pelikentällään. He oikeasti tietävät omasta erikoisalastaan huomattavasti ’’normaalia’’ ammatti-ihmistä enemmän vuosien kokemuksien ansiosta. Näkemykset ja mielipiteet ovat koko mielipidejohtajuuden ydin. Tämä ei tyydy seuraamaan vain sivusta, vaan sanoo jämäkästi mielipiteensä. Hän ei hae tyytyväistä joo-muminaa, vaan synnyttää keskustelua ja nostaa tärkeitä asioita esille. Seuraajasta ja tarkkailijasta ei luonnollisesti ole siis mielipidejohtajaksi, vaan yrityksen pitää pystyä olemaan keskustelun etulinjassa näkemyksineen. Mielipidejohtajuus on myös erottautumiskeino markkinoilla. Kun tuotteet ja palvelut muistuttavat päivä päivältä enemmän toisiaan, mielipidejohtajuuden turvin pystytään tuomaan uutta näkökulmaa koko toimialalle.

 

Miksi mielipidejohtajaksi?

 

Mielipidejohtajuuden teema on oikeasti houkutteleva mille tahansa yritykselle, joka haluaa niin sanotusti valloittaa toimialansa. Sen avulla saavuttaa muun muassa seuraavia tavoitteita:

  • Nouset alan keskipisteeseen. Kun toimialastasi puhutaan, yrityksesi nousee mukaan keskusteluun asiantuntijana ja esikuvana.
  • Asemoit yrityksesi. Liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen voi joskus vaatia yrityksen uudelleenasemointia markkinoilla. Matkalla mielipidejohtajaksi saat korostettua yrityksen uudelle suunnalle merkityksellisiä asioita.
  • Teet asiantuntemuksenne tunnistettavaksi. Mielipidejohtajan puoleen käännytään erityisesti silloin, kun ratkaistavat ongelmat ovat erityisen haastavia ja niiden ratkaisu todella palkitsevaa.
  • Laajennat asiakaskuntaa. Muutat ostajien tottumuksia ja avaat uusia asiakkuuksia tarjoamalla vaihtoehtoja.
  • Laajennat liiketoimintaa. Saat nopeutettua uusilla bisnes- ja toimialueille tulemista. Voit ravistaa vallitsevia käytäntöjä tai osoittaa parempia toimintatapoja.
  • Parannat yrityskuvaa. Asemoituminen alan vankkumattomaksi asiantuntijaksi herättää vääjäämättä myös kysyntää. Saat voittamattoman kilpailuedun. Mielipidejohtajuus on erinomainen erilaistumiskeino.

 

Mielipidejohtajuus ansaitaan

 

Mielipidejohtajuus ansaitaan, ja tie on usein pitkä. Mielipidejohtajuuden tavoittelu johtaa alati kasvavaan asiantuntemukseen, urakehitykseen ja uusiin saavutuksiin, kuten palkintoihin ja muuhun kunniaan. Alan äänitorven asemaan kipuaminen vaatii kuitenkin aikansa. Jos tavoittelet mielipidejohtajuutta, ota huomioon nämä seikat:

 

Anna yleisöllesi ajateltavaa. Sisältösi saavat kohdeyleisösi oppimaan, tutkimaan ja muuttumaan. Parhaat sisällöt istuttavat ajatuksia ja tuovat uusia toimintatapoja arkeen.

 

Kokemuksesi on uskottavaa. Mielipidejohtajuus ei voi perustua toisten ajatusten levittämiseen, vaan ajatusten tulee tulla kokemuksistasi.

Lähestyt asiaa omalla kärjelläsi. Saman aihepiirin ympärillä voi olla useitakin eri näkökulmia, joilla lähestyä asiaa.

 

Sisältösi on näkemyksellistä. Kokemus yhdistettynä näkemyksiin tulevaisuudesta raottaa huomisen sumuverhoa. Näkemysten esittäminen kannattaa, vaikka niiden toteutumisesta ei yleensä voikaan olla varma.

 

Ajatuksesi iskee kohderyhmään. Jos et tunnista kohderyhmän arkea etkä ymmärrä sen toiveita, et saa viestiäsi läpi. Saat viestisi parhaiten läpi tuomalla uutta ajateltavaa, uusia toimintamalleja ja ratkaisuja kohderyhmän ongelmiin.

 

Sisältösi on hyödyllistä ja jaettavissa. Voit olla hyödyllinen kohdeyleisöllesi antamalla ajateltavaa, ratkaisemalla ongelmia tai avaamalla mahdollisuuksia.

 

Alan suunnannäyttäjän rooli tuo selkeää kilpailuetua ja luottamus. Se auttaa erottumaan kilpailijoista, vahventaa nykyisiä asiakkuuksia sekä tuo uusia. Mielipidejohtajuuden tavoittelu vaatii koko yrityksen sitoutumisen ja erityisesti johdon mukanaolon. Se on strateginen valinta, joka vaatii resursseja, suunnittelua ja ennen kaikkea tekemistä.  Sisäinen markkinointi on avainasemassa yrityksen työntekijöiden innostamisessa ja siinä johdolla on suuri merkitys.

 

Lähteet:

Jarkko Kurvinen, Lauri Sipilä –  Mielipidejohtaja : voittajan resepti toimialasi valloitukseen

Aihetunnisteet:
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close