Tampere
10 Jun, Saturday
5° C

Proakatemian esseepankki

Meillä on ratkaisuKirjoittanut: Jasmiina Servo - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on < 1 minuutti.

Blogiessee on julkaistu Eventan sivuilla osoitteessa http://www.eventa.fi/2019/01/meilla-on-ratkaisu.

 

Meillä on ratkaisu

 

Vuosi 2019 on Eventalle ratkaisujen vuosi. Olemme kiteyttäneet liiketoimintaamme ja meillä on iso halu tehdä yhä enemmän ratkaisuja asiakkaille. Eventassa on 14 tiimiläistä, joilla on monipuolista osaamista, laajat verkostot ja tuoreita näkökulmia.

Ratkaisussa keskustelemme aluksi asiakkaan kanssa, mitä halutaan ratkaista. Tämän jälkeen tiimimme vastaa annettuun haasteeseen 12 tunnin aikana. 12 tunnissa innovoimme yritykselle juuri heidän kaipaamiaan ratkaisuja. Innovaatio on osaamisesta syntynyt kilpailuetu, joka hyödyttää liiketoimintaa. Innovaatio voi olla esimerkiksi uusi liiketoimintamalli, arvoketju tai -verkosto, työtapa, organisaatio- tai johtamismalli. (Kivelä 2017.)

Innovaatioprosessi alkaa divergentillä toiminnalla. Tämä tarkoittaa uuden etsimistä, uusien ajattelutapojen, toiminnan ja olemisen synnyttämistä. Divergenttiä toimintaa pidetäänkin usein innovatiivisena tarkoituksenaan uuden synnyttäminen. Puolestaan konvergentti toiminta on kokoavaa työvaihetta. Tämä tarkoittaa idean hiomista paremmaksi tai selkeämmäksi. Konvergentti toiminta on konservatiivisempi näkökulma. Tällöin pitäydytään vanhassa, jota parannellaan. Uusien, hyvien ideoiden synnyttämiseen tarvitaan sekä divergenttejä että konvergentteja työvaiheita. (Kivelä 2017.) Hyödynnämme sekä divergenttiä että konvergenttia toimintaa ratkaisuissa.

12 tunnin jälkeen esittelemme yritykselle tekemämme ratkaisun, jonka jälkeen asiakas saa ratkaisumme vapaaseen käyttöön. Palvelun hinta perustuu yhdessä sovittuun tyytyväisyysasteikkoon. Ratkaisun jälkeen on mahdollista sopia ratkaisun käytännön toteutuksesta. Eventan asiakkaita ratkaisujen tiimoilta ovat muun muassa PiippuTaito Oy, Taitokaari, Connection House sekä Tampereen steinerkoulun lukio. Ratkaisussa autamme asiakasta löytämään luovia ja kustannustehokkaita ratkaisuja.

Haluaako organisaatiosi olla seuraava innovatiivinen menestystarina? Ota meihin yhteyttä, sillä meillä on ratkaisu. Yksi innovaatio johtaa helposti toiseen (Inno-Vointi).

 

– Jasmiina Servo / Eventa 5.0

 

Lähteet

 

Inno-Vointi. N.d. Mitä ovat innovaatiot ja innovointi. Luettu 30.1.2019.  http://www.inno-vointi.fi/fi/innovoinnin-periaatteet/innovaatio-ja-innovointi-myos-julkisella-sektorilla

Kivelä, M. 2017. Innovointi. Luento. Innovointikurssin luentokerta 24.10.2017. Tampereen ammattikorkeakoulu: Tampere.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close