Tampere
04 Mar, Monday
1° C

Proakatemian esseepankki

MegatrenditKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Tällä hetkellä teknologia kehittyy nopeampaa kuin koskaan aiemmin ja jatkuvasti tulee uusia valtavia harppauksia usealla eri tieteenalalla. Teknologia yritykset kasvaa, patenttihakemusten määrä lisääntyy, mikä muiden idikaattoreiden tukemana viittaa siihen, että menossa on nopea teknologinen murroskausi. Maailma muuttuu niin nopeasti, että muutoksessa on pakko pysyä mukana ja uuden oppiminen muuttuu hyveestä välttämättömyydeksi. Työelämä ja ansainta tulee muuttumaan, talous muuttuu, kiertotalouden merkitys kasvaa, kestävää kehitystä on lisättävä, teknologisen kehityksen mullistavia tieteenaloja tulee olemaan esimerkiksi; robotisaatio, analytiikka, digitalisaatio, keinoäly, Internet of things, energiateknologia, blockchain, nanomateriaalit, hyperkonnektiivisuus, 3D-tulostus, bioteknologia ja farmakologia. Tulevaisuuden suunnasta käydään paljon keskustelua, mutta kun kyse on tulevaisuudesta, niin kellään ei ole tietoa siitä mitä tulee tapahtumaan ja millä aikavälillä, spekulaatioita on kuitenkin erittäin mielenkiintoista seurata ja niiden avulla saa käsitystä suurista globaaleista tapahtumasuuntauksista, megatrendeistä. Esittelen muutamia isompia ja tärkeimpiä megatrendejä, mitkä on itselläni herättäneet eniten ajatuksia aiheeseen perehtyessäni.

Robotisaatio ja keinoäly

Robotisaatio yleistyy valtavaa vauhtia ja harva tietää mihin kaikkeen robotit jo pystyvät ja mitä teknologia jo mahdollistaisi. Robotisaatio mahdollistaa työn tekemisen halvemmalla ja turvallisemmin, roboteilla ollaan jo kauan korvattu työvoimaa ja tullaan kehityksen ansiosta korvaamaan jatkossa kokoajan kasvavissa määrin. Robotisaation ja keinoälyn avulla robootit selvytyvät kokoajan haastavemmista tehtävistä joissa ei tarvita luovuutta. Tulevaisuutta voi olla älykäs liikenne, jossa autot liikkuu teillä ilman kuljettajia ohjelmiston avulla. Voi olla, että onnettomuus tilastot romahtaisivat, mutta kuljetusalan ammattilaiset jäisivät työttömiksi. Eikä lääkäritkään välttämättä olisivat kokonaan turvassa, nimittäin Watson-tekoäly on jo nyt pystynyt tekemään lääkäreitä ihmetyttäviä diagnooseja vain minuuteissa etsimällä isoista tietomassoista sairauden oireisiin täsmäävät verrokkitapaukset. On tehty myös arvioita, että noin puolet maailman työtehtävistä voidaan jo osittain automatisoida nykyteknologian avulla. Keinoäly tuo myös mukanaan valtavia mahdollisuuksia, joilla voidaan esimerkiksi ratkaista älykkyyden kasvaessa ihmiskunnan pahimpia haasteita. Samalla ei kuitenkaan tiedetä millaisia eettisiä ongelmia tulee vastaan tai mitä uhkia on luvassa jos keinoäly kehittyy liian paljon. Keinoälyn ja robotisaation kehittymisen yhteisvaikutukset voivat tuoda mukanaan myös isoja yhteiskunnallisia haasteita, kun tuotannon rakenteet muuttuu, ihmistyövoiman määrä laskee rajusti ja palkkatyö vähenee merkittävästi.

Kestävä kehitys

Kestävyyskriisi on ajankohtainen ja kokoajan mietitään uusia ratkaisuja ongelmiin liittyen luonnovarojen niukkenemiseen ja ilmastonmuutokseen. Haasteena on luonnonresurssien käytön ja päästöjen irtikytkeminen talouskasvusta. Tulevaisuuden taloutta tulisi mitata onnistumisen kautta, eikä koon tai kasvuvauhdin perusteella ja jos tavoitteena on hyvinvoiva yhteiskunta maapallon kantokyky huomioonottaen, on yhä enemmän ajateltava veden, ruoan ja resurssien riittävyyttä, ilmastonmuutosta, terveyttä ja demokratiaa. On myös mahdollista, ettemme pääse vanhoista tottumuksista helposti irti ja haemme talouskasvua hinnalla millä hyvänsä, mikä vaikuttaa kaikkien hyvinvointiin aikanaan maapallon resurssien niukkenemisen takia.

“Vuonna 2015 maailman väestö tuotti 40 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Nykyisellä tuotannolla kasvihuonekaasujen määrä tuplaantuisi 50 seuraavan vuoden aikana – lähinnä hiili-intensiivisten teollisuudenalojen toimesta. Ilmansaasteet aiheuttavat yli 7 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Samaan aikaan kamppailemme kriittisten luonnonresurssien riittävyydestä. Vesi, viljelykelpoinen maa, puhdas ilma sekä erilaiset mineraalit ja muut luonnonvarat ovat vakavassa vaarassa ehtyä johtuen niiden kestämättömästä käytöstä. Tällä hetkellä globaalisti väestö kuluttaa 1,5 maapallon resurssit vuodessa, mutta jos kaikki eläisivät kuten suomalaiset, tarvitsisimme 3,5 maapalloa vuodessa.”

Hyvä olisi jos saataisiin kasvatettua taloutta sekä hyvinvointia ja samaan aikaan laskemaan päästöjä. Onneksi näitä asioita pohditaan paljon ja uusia tuulia puhaltaa jatkuvasti. Jakamistalous ja -alustat nostaa kokoajan päätään ja ovat kokoajan enemmän näkyvillä yhteiskunnassa. Kokoajan tulee muutoksia ihmisten kulutustottumuksiin ja uusia toimintatapoja liittyen asioiden, kuten kyytien, työkalujen, harrastusten, asuntojen ja ruoan jakamiseen. Kiertotalous kasvaa ja jatkuvasti tuotantoa ja käyttöä suunnitellaan niin, ettei jätettä synny niin paljon kuin aikaisemmin vaan materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa. Talouden alojen ja kulutustottumusten muuttuminen tuo myös jatkuvasti uusia liiketaloudellisia mahdollisuuksia meille kaikille.

Internet of things (IoT)

Esineiden internetillä tarkoitetaan internetin laajentamista laitteisiin ja koneisiin. Fiksut tavarat ja palvelut yleistyvät valtavaa vauhtia ja kokoajan pyritään tuomaan ihmistä ja laitetta lähemmäs toisiaan Internetin avulla. Tavarat, palvelut, toiminnot ja ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Vain mielikuvitus on rajana kun miettii missä kaikissa arkipäiväisissä laitteissa jatkossa tarvitaan nettiä, jotta niistä saa täyden hyödyn irti. Televisiot, kellot, jääkaapit, sängyt ja peitot, vaatteet, autot, valot, lämmityslaitteet yms. Netti on joka paikassa ja tämä on yksi iso megatrendi joka yleistyy kokoajan.

“Teollisen internetin on ennustettu tavoittavan globaalisti 1,9 biljoonan dollarin markkinat vuonna 2020. On myös ennustettu, että mikäli suomalaiset yritykset lähtevät aktiivisesti rakentamaan roolia teollisen internetin alustojen ja ekosysteemien avaintoimijoina, voidaan Suomeen saavuttaa jopa 12 miljardin euron suuruiset investointien ja 48 000 työpaikan kasvunäkymät.”

“Teollista internetiä voidaan hyödyntää monilla eri aloilla. Terveydenhuollossa teollisen internetin sovelluksia ovat esimerkiksi älykkäät lääkepakkaukset, terveyden etäseuranta sekä lääkärin etädiagnosointi.Logistiikassa teollista internetiä voidaan hyödyntää jäljittäessä pakettitoimituksia, älypakkauksissa, älykuljetuksissa sekä varastojen älylogistiikassa.Asiakaspalvelun sovelluksia ovat esimerkiksi parkkisensorit, jotka kertovat lähistöllä ajaville autoille vapaista parkkipaikoista.” 

Terveys

Oikeanlaisesta ravitsemuksesta on tullut monelle kuin uskonto ja uskonlahkoja on pilvinpimein niin kuin ravinto-oppejakin. Teknologia on vahvasti mukana tässäkin ja kokoajan tulee uusia innovaatioita terveyden tarkkailuun ja mittaamiseen. Ravitsemuksen hienosäätämisellä päästään parempaan elämänhallintaan ja elämänlaatuun. Entisaikojen väärät ravintosuositukset ja käsitykset alkavat pikkuhiljaa jäädä taka-alalle kun tieto ravitsemustieto lisääntyy. Ihmiset joilla on varaa sijoittavat terveyteensä yhä enenevissä määrin ja trendi vahvistuu entisestään. Tutkimuksia tehdään kokoajan esim. tällä hetkellä mielenkiintoisia aiheta on esimerkiksi suoliston vaikutus ihmisen kykyihin, persoonaan, mielialaan ja aivotoimintaan, miten sokeri vaikuttaa aivoihin ja mikä on sen kytkös yleisimpiin lisääntyneisiin kansantauteihin. Terveystrendiin on kuulunut voimakkaasti treenaaminen ja kunnon kohottaminen kovatehoisilla treeneillä, mutta nyt päätään on nostamassa myös lepo, uni ja laiskempi palautuminen. Stressaava aikataulutettu elämä syö voimavaroja ja palautuminen on tällöin haastavempaa. Mindfulnessia, rentoutumistunteja, joogaa ja kaikkea rentouttavaa harjoittelua tehdään nykyään enemmän kuin koskaan, maailmalla jopa nukutaan yhdessä. On jo olemassa kuntosaleja jotka pitää ohjattuja tunteja tehonokosia varten. Suomessakin on hoitoloita joissa tarjotaan rentoutuskelluntaa suolavedellä täytetyssä tankissa.

Bioteknologia ja Farmakologia

Bioteknologia ja farmakologia on uusia tieteen aloja jotka tulevat jollain tapaa myöskin muuttamaan maailmaa ajan ja kehityksen kulkiessa kovaa vauhtia eteenpäin. bioteknologiaa voidaan hyödyntää esimerkiksi ravinnontuotannossa, tekstiileissä ja lääketeollisuudessa. Bioteknologia kehittyy hurjaa vauhtia ja sillä pystytään tekemään jatkossa ties mitä. Bioteknologia tuo mukanaan isoja globaaleja mahdollisuuksia kuten halvan vedyn tuottaminen energian lähteeksi, vahvojen lääkkeiden tuottaminen ja syöpähoidot.

 

Loppusanat

Trendit ovat voimakkaasti mukana kaikkien meidän arjessa ja niitä kannattaa seurata aktiivisesti ja olla mukana kehityksessä. On mielestäni viisasta yrittää olla uusissa asioissa mukana ensimmäisen aallon harjalla. Itselläni nämä megatrendit kiinnostaa monessakin mielessä, esimerkiksi sijoittamisesta kiinnostuneena on hyvä olla perillä globaaleista tapahtumasuuntauksista, näin voi parantaa todennäköisyyttä saada markkinoilta parempaa tuottoa kun sijoittaa kasvaville markkinoille. Aionkin heti huomenna sijoittaa robotics & artificial intelligence ETF:ään, koska tekoäly ja robotiikka on isosti tuloillaan ja tämä ETF rahasto sijoittaa sellaisiin yhtiöihin jotka hyötyvät robotiikan ja tekoälyn lisääntymisestä. Toinen mielenkiintoinen kasvava markkina on ei välttämättömät kulutushyödykkeet ja iso markkina niille on Kiina. Ei välttämättömiä kulutushyödykkeitä tullaan jatkossa hankkimaan enemmän, koska niitä on kiva hankkia ja omistaa. Tulotasojen noustessa esim. Kiinassa ihmiset kuluttavat rahaa jatkossa yhä enemmän näihin tuotteisiin ja pelkästään Kiinassa on kuitenkin 1,4 miljardia ihmistä, joten potentiaalia on hurjasti.

 

 

 

 

Läteet: https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2017

https://www.youtube.com/watch?v=7Jqsj6qYAYE

https://www.youtube.com/watch?v=xPuj_MV6Kls

https://media.sitra.fi/2017/02/23211717/Megatrendit_2016.pdf

https://fi.wikipedia.org/wiki/Esineiden_internet

Kommentit
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close