Tampere
22 Feb, Thursday
-0° C

Proakatemian esseepankki

Matti Alahuhta – JohtajuusKirjoittanut: Esseepankin arkisto - tiimistä Ei tiimiä.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Tämä syksyn kirjoitusurakka alkaa varsin mielenkiintoisella kirjalla. Matti Alahuhdan kirja johtajuus, kertoo Alahuhdan johtamisuraa aina Nokian ajoista viimeisiin päiviin Koneen johdossa. Alahuhdan tarina kiinnostaa pelkästään jo siksikin, että hänen aikanaan Koneen menestys on vain jatkunut. Hän varmasti onkin Suomen arvostetuin yritysjohtaja.

Kirjan teksti sisältää paljon yritysjohtamisen strategioita sekä sen käsitteitä. Jos kaiken olisi listannut, olisi lista mukavan pitkä. Itselle juolahti mieleen, että tätä kirjaa voisi hyvinkin käyttää yrityksessä jonkinlaisena opuksena yrityksen kehittämistä ajatellen. Kirjan maailmaa on tavallaan vaikea verrata Proakatemiassa tapahtuvaan yritystoimintaan, mutta kirjasta pystyy poimimaan helmiä yritystoiminnan kehittämiseen.

Esimerkiksi vision luonti akatemiassa on mielestäni aika läpihuutojuttu, eikä vision tärkeyttä välttämättä ymmärretä. Tosin Proakatemian yritysten elinaika on itsessään jo niin lyhyt, että visio ei todennäköisesti tule siinä ajassa toteutumaan. Kirjassa visiota on käsitelty siltä näkökulmalta, mikä on yritykselle tärkeimpiä asioita. Noista asioista keskitytään siihen, mihin yrityksellä on selkein fokus. Koneella tärkeintä oli megatrendit, joka piti sisällään maailmassa tapahtuvan kaupungistumisen ja sen myötä tapahtuvan hissien sekä ihmisten liikuttelulaitteiden menekin kasvaminen. Näistä pointeista syntyi Koneen nykyinen tunnuslause: ”Dedicated to People flow”, joka kiteyttää yrityksen tavoitteen. Akatemiassa tämä tavoite jää usein jonnekin leijumaan. Harvempi edes tietää oman yrityksensä visiota. Jos ei tiedosta visiota, on sen saavuttaminen vaikeaa.

Kirjassa käytiin paljon läpi sitä, mitä muutoksia Alahuhdan aikana on Koneessa tapahtunut. Strategioiden muuttaminen oli kirjassa yksi isoimpia aiheita. Itselle jäi kirjasta mieleen eri maiden myyntistrategioiden muuttaminen ja siitä tapahtunut muutos. Esimerkiksi havaittiin, että tietyssä maassa oleva tuoteportfolio ei toiminut niin sanotusti, maan tavalla. Tehtiin muutos strategiaan ja muutos parempaan tapahtui. Akatemiassa strategioiden muutoksia harvemmin tehdään, kun ei ole juurikaan sellaista selkeää tuotetta, mitä myydä. Toki erilaisia strategioita, miten tehdään rahaa ja markkinoidaan, löytyy varmasti.

Kirjassa kiteytyy myös Alahuhdan ajatus ihmisten johtamisesta. Viestintä on yksi kirjan tärkeimmistä viesteistä. Kirjassa pulpahti hyvin usein esiin kirje, nimeltään toimitusjohtajan kirje. On vaikuttavaa lukea, kuinka Koneen kokoisessa yrityksessä toimitusjohtaja lähettelee kuukausittain kirjeitä sähköpostilla kaikille yrityksen työntekijöille. Kirjeessä käytiin läpi yrityksen kehittymistä markkinoilla, strategioiden toimivuutta sekä erilaisten ohjelmien tuloksia. Kirje varmastikin edesauttaa henkilöstön puhaltamista yhteen hiileen. Alahuhta onkin todennut, että kun henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyys on hyvällä tasolla, on yritys hyvällä raiteella parempaan. Konelainen tapa toimia on ristitty Konewayksi.

Tekstissä nousi myös vahvasti esille työntekijöiden eli yksilöiden kehittäminen. Työntekijöiden kouluttaminen ja motivoiminen ovat tärkeitä tekijöitä. Työntekijöitä on monella eri tittelillä, mutta tärkein lienee myyjän työ. Ilman heidän työpanostaan ei olisi töitä missään muuallakaan yrityksessä. Yrityksen pitää ja kannattaakin tarjota mahdollisuuksia työntekijöiden kehittymiselle. Vastuun antaminen on tärkeää yksilön kasvun kannalta. Proakatemiassa motivaatio lähtee jokaisesta yksilöstä itsestään. Kaikki ovat itse halunneet koulutukseen. Joten voi olettaa motivaation olemassaoloon. Alahuhta myös kehottaa ottamaan vaikeat tilanteet mahdollisuuksina, joista syntyy jotain vieläkin parempaa.

Kirjassa käytiin myös läpi Koneen Kiinan toimintoja. Siellä suurimmaksi menestyksen tekijäksi on osoittautunut yhteistyö kiinalaisen hissiyhtiön kanssa. Yhteistyökumppanin kanssa Kone pystyi kartoittamaan Kiinan markkinoita ja selvittämään, kuinka markkinat toimivat sekä mitä kiinalaiset tarvitsevat. Nämä kaikki tekijät selvisivät Koneen yhteistyöyrityksen Giant Koneen kautta. Molemmat pystyivät auttamaan toisiaan ja näin viemään kumpaakin yritystä eteenpäin. Lopulta Kone osti itsensä yrityksen enemmistö-osakkaaksi. Kirjassa avataan myös Nokia-aikoja, jolloin tehtiin myös yhteistyökuvio ranskalaisen Alcatelin kanssa. Yhteistyömahdollisuudet tarjoavatkin hyviä mahdollisuuksia yrityksen kehittämiseen, mutta mahdollisuuksia käytetään kuitenkin aivan liian vähän.

Kirja porautuu syvälle yritysjohtamisen saloihin. Vaikka olettaisi, että kirja sisältäisi huomattavasti enemmän tietoa Alahuhdan persoonasta johtajana. Kirja sisältää kuitenkin paljon nykypäivän johtamiseen liittyvää tietoa. Johtajuus onkin nykyään enemmän muutoksen johtamista. Maaliin päästäkseen täytyy muutoksen suuntaa avata ja saada ihmiset mukaan muutoksen toteuttamiseen.

Kommentit
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close