Tampere
01 Dec, Wednesday
-11° C

Proakatemian esseepankki

Matkani ProakatemiallaKirjoittanut: Jussi Saariaho - tiimistä Motive.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 5 minuuttia.

Paljon on tullut koettua hienoja asioita viimeisen 1,5 vuoden aikana. Osa näistä asioista ovat varmasti sellaisia, joita ei olisi voinut missään muualla, kuin Proakatemialla kokea. Tässä kirjoituksessa käyn läpi hieman omaa matkaani Proakatemialla. Mistä kaikki on alkanut, mitä olen oppinut, toteutuivatko odotukseni ja mitä matka konkreettisesti jätti minulle käteen. Proakatemian opiskelijoista valtaosa koostuu tradenomeista, joista valmistuttuaan tulee yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tradenomeja. On kuitenkin mahdollista opiskella Proakatemialla myös tietojenkäsittely, restonomi, fysioterapia tai sosionomi tutkinnon kautta. Fysioterapiaopintojen ensimmäiset kaksi vuotta ovat kaikille opiskelijoille pääpiirteissään samanlaiset. Tämän jälkeen on kuitenkin mahdollista hakea yrittäjyyslinjalle eli Proakatemialle opiskelemaan. Sosionomilinjalla tämä mahdollisuus on myös avoinna. Yhdessä fysioterapia- ja sosionomiopiskelijat muodostavat tiimin ja pyörittävät yritystä, joka on viime vuodet kulkenut nimellä Motive Osk. Kummaltakin linjalta hakijoista valitaan maksimissaan 10 opiskelijaa mukaan ja he pääsevät kehittämään omaa osaamistaan työelämälähtöisesti yrittäjyysnäkökulmasta. Tosin viime vuosina Motive Osk on koostunut pääasiassa vain fysioterapiaopiskelijoista.

Muistan itse lukeneeni tai kuulleeni Proakatemiasta jo ennen kuin olin edes aloittanut fysioterapiaopinnot. Voi olla, että törmäsin tähän mahdollisuuteen, kun tutkin fysioterapeuttien opinto-ohjelmaa. Tarkalleen en muista, mutta mielikuva minulle tästä mahdollisuudesta oli kuitenkin syntynyt jostain. Muistan, että jo silloin mielenkiintoni heräsi tätä yrittäjyyspolkua kohtaan. Opintojen alkaessa asia kuitenkin vähän unohtui ja vasta toisena vuonna aloin miettimään sitä tarkemmin uudelleen. Tai itse asiassa ei tarvinnut edes hirveästi miettiä, vaan olin varma, että halusin Proakatemialle opiskelemaan. Koin sen enemmän omana juttuna. Hakuaika meille aukesi viimein alkuvuodesta 2020 eikä mennyt kauaa siitä, kun lähetin hakemuksen. Hakijoita oli meidänkin luokaltamme useampia, mutta lopputulemana meistä koostui hieman pienempi tiimi, kuin yleensä. Pari henkilöä peruutti paikkansa ja syksyllä 2020 Proakatemian linjalla aloitti 8 fysioterapiaopiskelijaa, 10 opiskelijan sijaan.

 

Miksi halusin Proakatemialle?

Olin kuullut Proakatemiasta paljon positiivista, mutta toisaalta myös ei niin positiivista palautetta. En oikeastaan antanut kummankaan näistä mielipiteistä vaikuttaa omaan näkemykseeni. Itse näin Proakatemian pelkkänä mahdollisuutena ja ovien avaajana. Suvussani on todella paljon yrittäjyyttä. En tiedä, onko sillä vaikutusta asiaan enkä ole oikeastaan koskaan sitä suuremmin miettinyt, mutta varmasti jonkinlaista mentaliteettia olen sieltä perinyt. Syitä on monia, minkä vuoksi hain Proakatemialle. Ensimmäisenä totta kai, kun yrittäjyyslinjalle hakee, oli itse yrittäjyysnäkökulma. Itseäni on aina jollain tapaa kiehtonut yrittäminen ja kaikki mitä yritystoimintaan kuuluu. Halusin päästä näkemään sitä maailmaa ja vahvistamaan omia ennakkokäsityksiä. Omasta mielestäni yrittäjämäinen asenne ja työskentelytapa ovat arvokkaita asioita tulevaisuuden työnhaussa. Myös tiimiyrittäjyys ja tiimityöskentely ovat nostaneet suosiotaan ja niiden toimintamalleja hyödynnetään monessa yrityksessä. Ajattelin Proakatemialle hakiessani, että vaikka yrittäjyyslinjan myötä olisin todennut, että yrittäjyys ei olisikaan juttuni, saan siitä silti hyvät eväät tulevaisuuteen.

Toinen asia minkä vuoksi hain opiskelemaan yrittäjyyslinjalle oli työelämälähtöisyys. Halusin kirjaimellisesti päästä näkemään työelämää jo lähempää ja luomaan sinne myös kontakteja. Proakatemialla opiskelu sisältää paljon projektityöskentelyä, jota hyödynnetään paljon oikeassa työelämässä. Tästä asiasta itselläni ei oikeastaan ollut paljoakaan tietoa hakiessani. En tiennyt mitä kaikkea projektit ja projektityöskentely voivat sisältää, mutta ne kuulostivat mielenkiintoisilta. Proakatemian kenties suurin juttu on yhteisöllisyys ja yhdessä tekemisen meininki ja se kyllä myös huokui kaikista siellä opiskelevista. Tämä oli yksi asia mitä mielenkiinnolla lähdin aistimaan. Viimeinen asia, mikä tällä hetkellä tulee mieleen, oli myös Proakatemian houkuttelevat tilat Frenckellillä. Muistan, kun käytiin tutustumassa niihin Motive 5.0 johdolla ja innostukseni nousi vaan entisestään.

 

Toteutuiko odotukseni?

Odotin Proakatemialta paljon. Odotukseni täyttyivät suurimmaksi osaksi, mutta korona-aika toi haasteensa myös siellä opiskeluun ja vaikutti moniin asioihin. Toisaalta koronan takia oppi varmasti asioita, mitä muuten ei välttämättä olisi tullut opetelleeksi. Sanomattakin kuitenkin selvää, että koronapandemia olisi saanut jäädä välistä. Odotukset työelämälähtöisyydestä täyttyi ainakin omalta osaltani. Monessa eri projektissa ja toimeksiannossa pääsimme työskentelemään yhdessä eri yritysten ja ammattilaisten kanssa ja olemme joutuneet olemaan hyvin tiiviissä yhteydessä työelämäkumppaneihin. Koronapandemian vuoksi odotukseni eivät kuitenkaan täyttyneet ainakaan täysin yhteisöllisyyden tunteen ja hienojen tilojen hyödyntämisen osalta. Tiloja emme oikeastaan ole koko 1,5 vuoden aikana päässeet paljoa hyödyntämään pajojen ulkopuolella.

Aloittaessamme Proakatemialla tuli myös koronarajoituksia liittyen akatemian tiloihin ja ryhmäkokoihin. Syksyllä taisi olla pääosin etätyö suositus ja akatemian tiloja pystyi käyttämään vaihtelevasti. Tämä jatkui muistaakseni ainakin pitkälle kevääseen. Toisaalta meillä oli korona aikana etua pienestä tiimistämme, sillä koronarajoitukset koskivat useimmiten yli 10 henkilöä. Pystyimme tämän puitteissa usein olemaan koko tiimillä mukana esimerkiksi pajoissa. Useimmat muut tiimit koostuivat lähemmäs 20 opiskelijasta. Kesällä pääprioriteetti oli vahvasti opinnäytetyön tekemisessä, joten silloinkaan akatemialla ei tullut pyörittyä. Vasta nyt syksyllä, ennen kuin valmistumme, akatemian tilat ovat ainakin suuremmassa mittakaavassa olleet jälleen käytössä. Vielä voi keretä aistimaan vähän yhteisöllisyyden tunnetta ja tutustumaan uusiin ihmisiin. Toivotaan, että tiloja pystytään käyttämään jatkossakin ilman takapakkia koronan suhteen.

Tunne siitä, että ei päässyt nauttimaan täysillä yhteisöllisyydestä ja tutustumaan uusiin ihmisiin johtui ainakin omalla kohdallani myös koronasta. Proakatemia yritti luoda ja osaltaan myös onnistuikin yhteisöllisyyden tunteen luomisessa myös etänä, mutta olisin halunnut itse kokea yhteisöllisyyden livenä, kun kaikki ovat samaan aikaan akatemialla tekemässä hommia ja pitämässä pajoja. Se on asia, jota jäin kaipaamaan ja odotin paljon etukäteen. Toisaalta ymmärrän myös, että tilanteen vuoksi se ei ollut mahdollista. Projektityöskentelystä itselläni ei sen suurempia odotuksia ollutkaan, mutta erilaisissa projekteissa mukana olo kyllä opetti todella paljon. Koimme todella paljon onnistumisia, mutta myös epäonnistumisia. Tällä hetkellä asioita osaisi todennäköisesti kuitenkin suunnitella paremmin ja ottaa asioita huomioon eri tavalla. Kaikesta huolimatta olen erittäin tyytyväinen valintaani ja siihen, että vietin 1,5 vuotta Proakatemialla.

 

Mitä Proakatemia opetti?

Olen mielestäni kehittynyt ja kasvanut Proakatemialla opiskelun myötä valtavasti. Käytännön taitojen lisäksi se on opettanut myös paljon sellaisia taitoja, joita ei edes tiedosta oppivansa. Näillä tarkoitan esimerkiksi itsensä ja tiimin toiminnan jatkuvaa reflektoimista ja siinä kehittymistä, verkostoitumista, esiintymistä sekä itsevarmuutta. Tätä listaa voisi jatkaa pidempäänkin ja en edes osaa tuoda tähän kaikkea esille, mutta ajatuksesta varmasti saa kiinni. Ennen Proakatemialle tuloa itseäni ainakin jännitti, että mitenhän itse ”fysioterapian” opiskelun nyt käy, kun kaikki on periaatteessa itsemme varassa. Voin sanoa, että tuota asiaa ei ole tullut mietittyä kyllä viime syksyn jälkeen hirveästi. Tuntuu siltä, että Proakatemialla opiskelu on valmistanut erittäin hyvin kohti työelämää ja sinne on mukava muutaman kuukauden päästä siirtyä. Fysioterapian opiskelu on kulkenut muun tekemisen rinnalla koko ajan jollain tapaa. Olemme käyttäneet aikaa yhdessä opiskeluun ja tiedon jakamiseen mm. pitämällä soluja ja pajoja. Olemme käyneet koulutuksia ja pitäneet myös itse koulutuksen. Paria alaan liittyvää koulutusta olemme olleet mukana myös järjestämässä. Näiden lisäksi myös osa projekteistamme oli vahvasti suoraan fysioterapiaan liittyviä. Ehkä kuitenkin omasta mielestä tärkein kaikista on itseopiskelu, mistä ainakin omalla kohdallani koen olleen todella paljon hyötyä asioiden ymmärtämisessä ja ammatillisessa kehittymisessä.

Yksi tärkeimmistä asioista, mitä on oppinut Proakatemian aikana on mielestäni verkostoituminen ja sen tärkeys. Yhteistyötaidot ovat myös kehittyneet huomattavasti, kun eri projektien yhteydessä on työelämäkumppanien kanssa toiminut ja sopinut erilaisista asioista. Proakatemialla opiskelu on opettanut myös aikatauluttamaan ja priorisoimaan asioita. Olen mm. käyttänyt ensimmäistä kertaa elämässäni paperikalenteria ja todennut sen erittäin käyttökelpoiseksi. Priorisointia on täytynyt myös tehdä paljon eri asioiden välillä, että asiat saa hoidettua ajallaan. Myös vapaa-aikaa on joutunut välillä aikatauluttamaan kalenteriin, koska muuten se todennäköisesti täyttyy muista asioista. Erilaisia sovelluksia kuten teamsia, zoomia, excelia, canvaa ja laskutusohjelmia yms. on joutunut opettelemaan viimeisen 1,5 vuoden aikana aika reilusti. Tästä on kuitenkin ollut todella paljon hyötyä. Etenkin excelin ja canvan käytön yhteydessä olen huomannut olevani myös todella järjestelmällinen ja visuaalinen ihminen.

 

Missä olen nyt? 

Opinnäytetyö on palautettu ja olen juuri suorittanut viimeisen virallisen harjoittelujaksoni. Olen onnellinen siitä, että sain tuon harjoittelupaikan juuri ennen valmistumistani. Se vain vahvisti omia näkemyksiäni siitä, minkälaista fysioterapiaa haluan tehdä ja minkälaisessa ympäristössä haluan sitä tehdä. Toisaalta se avasi myös silmiä uusia asioita kohtaan. Tällä hetkellä, kun kirjoitan tätä portfoliota, minulla on jäljellä enää kaksi pajaa, muutama essee, kansainvälisyyspisteet 24H -innovointihaaste ja opinnäytetyön esittäminen. Käytännössä opintopisteiden näkökulmasta kaikki muu on jo suoritettu. Vähän yli kuukauden päästä myös nämä ovat tehtyjen asioiden listalla. Olen syksyn aikana saanut myös uuden työpaikan ja työllistymiseni myös valmistumisen jälkeen näyttää erittäin valoisalta. Tämä mahdollisuus tuli itselleni täysin sattumalta, mutta päätin antaa sille mahdollisuuden ja se kannatti. Ilman Proakatemiaa tätä mahdollisuutta ei olisi koskaan todennäköisesti edes tullut.

Kuluva vuosi on painettu hullunlailla hommia ja siltä se on toisinaan myös tuntunut. Tällä hetkellä tuntuu kuitenkin erittäin hyvältä ja siltä, että se on palkinnut. Proakatemia-aika tulee kohta päätökseen, mutta seuraava tarina alkaa sen jälkeen. Toivotaan, että siitä tarinasta tulee hieno. Odotan tällä hetkellä todella paljon joulua, koska tiedän, että silloin saan hetken hengähtää. Painetaan kuitenkin tämä loppusuora vielä täysillä loppuun ja nautitaan sen jälkeen.

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close