Tampere
01 Oct, Sunday
11° C

Proakatemian esseepankki

Markkinointiviestintä ravintola-alallaKirjoittanut: Verneri Halttula - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Yrityksen markkinointiviestintä
Palvelumuotoilu
Heli Isohookana
Juha Tuulaniemi
Esseen arvioitu lukuaika on 4 minuuttia.

Johdanto

 

 

Päätin kirjoittaa esseen ravintola-alan markkinointiviestinnästä, koska halusin oppia aiheen tiimoilta itse lisää. Olen itse työskennellyt ravintola-alalla, ja myöhemmin markkinoinnin parissa työskennellessäni olen huomannut, että markkinointiviestintä tulee erottaa muusta aivan omana terminään. Markkinointiviestintä yleisesti on yksi markkinoiden kilpailukeinoista. Kilpailukeinoja voidaan jakaa monella tavalla mallista riippuen. Perinteisin näistä on 4P-malli, joka pitää sisällään tuotteen, jakelun, hinnan ja viestinnän. Tuon esseessäni lähteitä käyttäen lukijalle kuvan, miten ravintola-ala toimii markkinointiviestinnän näkökulmasta.

 

 

 

Balanssissa ravintola ja tuotteet/palvelut

 

 

 

Ravintola-alan markkinointiviestintä on muuttunut vuosien varrella suurissa määrin. Aiemmin markkinointiviestintää ollaan tehty muun muassa sanomalehdillä, radiossa, sekä feissaamalla. Nykyinen markkinoinnin digitalisoituminen on vaikuttanut toimijoihin myös ravintola-alalla. Lukuisat sosiaalisen median palvelut tarjoavat ravintoloille lukuisia eri kanavia tuottaa video, kuva ja äänipohjaista markkinointiviestintää. Se mahdollistaa myös ravintoloiden viestin lähtemään sadoille tuhansille ihmisille samanaikaisesti. Ravintoloiden täytyy kuitenkin pohtia tarkkaan, miten onnistuvat erottumaan joukosta. Nykyinen verkossa toimivan markkinointiviestinnän määrä on nimittäin oikeasti niin iso, että kohderyhmillä on mahdollisuus valita parhaat ja mielenkiintoisimmat päältä.

 

Ravintola-alalla on tärkeää muistaa, että nykyisten lukemattomien monien jakelukanavien kautta yrityksen toimet, jotka tehdään, tai jätetään tekemättä, on helppoa ja nopeaa jakaa ympäri maailman salaman nopeasti. Ennen kaikkea palvelu on kuitenkin parasta markkinointia, sillä asiakkaalle hyvän mielen jättänyt ravintola kyllä kiertää keskusteluissa ja painoarvo tutun kuulemasta mukavasta ravintolasta on paljon suurempi kuin netissä tehtävä mainostus.

 

 

Mihin kiinnitetään huomiota? 

 

 

 

Ravintola-alalla työskenteleminen on poikkeuksetta aina asiakaslähtöistä työtä, ja myös markkinointiviestinnän näkökulmasta ravintoloiden pitää ottaa kohderyhmänsä huomioon tarkasti. Nykypäivänä esimerkiksi isot työryhmät, kouluryhmät ja kokousryhmät saattavat valita toisen ravintolan, jos kasvisruokavaihtoehtoja ei ole tarjolla tarpeeksi. Huomio täytyy siis aina kiinnittää asiakkaaseen. Ruokaa kuitenkin tarvitsevat kaikki. Ja joukosta erottuminen on elintärkeää ravintolan kannattavuudelle.

 

Kun ravintoloissa tehdään markkinointiviestintää, niin houkuttelevilla ruoka/juomakuvilla saa aiheutettua asiakkaassa hyvän ensivaikutelman. Tämän jälkeen asiakas päättää itse, onko hänen tarkoituksensa tulla istumaan iltaa hyvältä näyttävään edullisimpaan paikkaan, vai onko valmis maksamaan enemmän toisen ravintolan tarjoamien kuvien houkuttelun alaisena. Ravintolat hyödyntävät ruoka ja juoma kuvissaan somen tarjoamia mahdollisuuksia päivittäin todella paljon. Reelssit, tarinat ja julkaisut mahdollistavat kohderyhmän viestin saamisen reaaliaikaisesti. Sama pätee myös ravintoloiden tarjouksiin ja teemapäiviin. Jos ravintoloiden tarjoama sisältö, mitä netissä tulee päivittäin vastaan, voi sen kiteyttää neljään sanomaan: Palvelu, hyvä ruoka, ruokailutilat, tarjoukset/teemapäivät. Näiden asioiden hyvässä suhteessa viestiminen mahdollistaa asiakkaalle realistisen ja parhaan mahdollisen ensivaikutelman ravintolasta.

 

”Strategi ja N2 Social Media Hubin vetäjä Riku Vassinen toteaa, että tulevaisuuden markkinointiviestintä on keskeyttämisen sijaan palvelua. Palvelu helpottaa ostamista tai tarjoaa viihdettä ja vuorovaikutusmahdollisuuksia brändin kanssa. Ensin mainittua voidaan tarkastella myynnin kautta: kuinka paljon myyntiä markkinointiaktiviteetista tulee? Viihdettä ja vuorovaikutusta voidaan mitata sillä, kuinka paljon markkinointiaktiviteettia on jaettu eteenpäin verkossa ja mihin toimintaan vuorovaikutus on johtanut.” (Tuulaniemi 2011, 50)

 

 

Kilpailu vaikuttaa 

 

 

 

Ravintola-alan markkinointiviestinnän onnistumista on helppo mitata ravintolan kävijämäärillä, mutta on selvää, että ravintola-alan suuri kilpailu aiheuttaa tiettyjä haasteita asiakkaan valitsemaan juurikin tietty ravintola. Ravintolaan saapuvat ihmiset kuitenkin odottavat palvelun ja ruoan/juoman laadun vastaavan ravintolan viestintää. Kilpailijavertailun kautta ravintolat kuitenkin pystyvät hyvin saamaan realiteetit itselleen selväksi, miten he pystyvät erottumaan muiden tarjoajien tuotteista/palveluista. Kilpailijavertailu antaa ravintolalle arvokasta dataa siitä, millä tavalla omaa markkinointiviestintää kannattaa jatkossa tehdä, että kohderyhmälle jää viestinnästä paras mahdollinen kuva.

 

Kilpailija-analyysi ja markkina-analyysi ovat tärkeitä kilpailijoiden kartoituksessa ravintola-alalla. Kilpailu ja sen analysoimisen ansiossa Suomessa on laadukas ruokakulttuuri ja ravintola-ala kehittyy jatkuvasti. Olemalla muita toimijoita ja kilpailijoita parempi, aiheuttaa reaktion kilpailijoissa tehdä saman.

 

Markkinointiviestinnän näkökulmasta katsottuna oikeaoppisella ja aikaansaavalla sisällöntuottamisella, sekä erinäisten arjesta poikkeavien tarjouksien, teemojen ja kilpailujen järjestäminen mahdollistaa ravintolan parhaan mahdollisen ja innostavan markkinointiviestinnän kohderyhmille. Tällaisia tempauksia voivat olla esimerkiksi kokkausvideot parhaan mahdollisen joulukinkun aikaansaamiseksi tai ravintolan tarjoama taco/tequila torstait. Näin perinteiset lounasasiakkaat, drinkkien ystävät ja meksikolaisen ruoan ystävät saadaan houkuteltua ravintolaan markkinointiviestinnän keinoin.

 

 

 

Brändin tuominen esille omakohtaisella tavalla 

 

 

 

Oman brändin säilyttäminen on tärkeää ravintolassa, jotta tavoitteet, strategia ja arvot johtavat yritystoimintaa. Markkinointiviestinnässä pyritäänkin luomaan yritykselle oma brändi ja imago, jonka mielenkiinnon seurauksena saadaan lisää asiakkaita valitsemaan juuri kyseinen ravintola. Brändin ylläpitäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö brändi voisi elää ja soveltua, vaan päinvastoin mahdollistaa asiakasryhmille kuvia siitä, millaisia asioita ravintola pitää tärkeänä ja kohtaa asiakkaiden kanssa.

 

Oman brändin vaikutus ravintolan markkinointiviestintään on erittäin suuri ja brändi suunnitellaankin jo ravintolan perustamisvaiheessa. Tulee kuitenkin muistaa, että oman brändin takana täytyy seistä ylpeänä, eikä muuttaa sitä esimerkiksi eri asiakasryhmien, kuin oman kohderyhmän tavoittelemiseen. Harhaanjohtava viestintä, sekä brändin huijaaminen on yksi pahimmista asioista, mitä ravintola voi omalle markkinointiviestinnälleen aiheuttaa. Niin kuin edellä mainittiin, on asiakkaiden kiirivä sana toiselta toiselle sekä hyvässä ja pahassa tehokkain tapa saada ravintolan asiakasmääriin muutosta.

 

Brändin kehittäminen ja jatkojalostaminen mahdollistaa ravintoloiden erilaisten teemapäivien ja ruoka/juomalista muutosten tekemisen. Tällaisien asioiden näkyminen ravintolan markkinointiviestinnässä mahdollistaa asiakkaille laajemman perspektiivin ravintolan toiminnasta ja madaltaa kynnystä tulla kokeilemaan viestinnän seurauksena, kun ravintolan perspektiivi on kasvanut asiakkaan päässä. Esimerkiksi vohvelikahvila, joka muokkaa omaa brändiänsä siten, että tarjolle tulee esimerkiksi keksejä ja jäätelöä mahdollistaa uusia ulottuvuuksia kävijämäärissä, kun mukaan porukkaan voi tulla henkilöt, jotka eivät vohveleista pidä tai noudattavat erityisruokavaliota, joka estää jonkun edellä mainittujen valmisteiden käytön. Näin ollen kahvila voi edelleen säilyttää oman vohvelikahvila imagonsa, mutta saa laajennettua omaa kävijäkuntaansa merkittävällä tavalla.

 

 

Pohdinta

 

 

Esseetä aloittaessani en olisi osannut vielä sisäistää, kuinka paljon markkinointiviestintä pitää sisällään ja kuinka moneen pieneen alalohkoon pystytään jakamaan yksittäiset toimenpiteet ravintoloissa sen parantamiseksi. Jos lukijana olet perustamassa omaa ravintola-alan toimijaa, niin toivoisin, että tämän esseen kautta sinulle jäisi mieleen ainakin kilpailijavertailu ja sen tärkeys, sekä brändin ylläpito/kehittyminen. Vaikka todella monet ravintola-alan toimijat ulkoistavat täysin oman markkinointinsa, niin täytyy myöntää, että somemarkkinointi ja eri kanavien hallitseminen tulee ajan myötä ja taito kehittyy. Ei kukaan ole seppä syntyessään, mutta kun takoo sata miekkaa, niin uskon että harjoituksen jälki alkaa näkyä. Itse suosin yritysten oman väen sisällöntuotantoon ja markkinointiin, sillä se on paras tapa tuoda omaa brändiä esille henkilökohtaisella tavalla.

Lähteet:

 

Isohookkana, H. 2007. Yrityksen markkinointiviestintä. WSOY

 

Tuulaniemi, J. 2011. Palvelumuotoilu 

 

Resq.Club.Blogi. Viitattu 17.4.2023 

https://www.resq-club.com/fi/partner-blog/ravintolan-markkinointi 

Kommentit
  • Helena Tahlo

    Esseessä on paljon asiasisältöä ja jakautuu loogisesti. Helppoa luoettavaa ja teksti on pääösissa sujuvaa. Kehitettävää on lainauksissa, lähteissä mainitaa 3 lähdettä, mutta tekstistä löytyy vain 1. Tämäkin lainaus on suoralainaus, koska suoralainaus on pitkä, tulisi se sisentään. Jos lainaus on lainauksesta, tulisi tarkistaa alkuperäinen lähde ja muokata tämä sen mukaan. Myöskin kappalejaossa on parannetavaa, pituuksissa ja asiasisöllön loogisuudessa.

    Vertaisarvio Kipinä kevät 2023

    19.4.2023
Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close