Tampere
29 Nov, Tuesday
-1° C

Proakatemian esseepankki

Markkinoinnoin 4PeetäKirjoittanut: Aliisa Räsänen - tiimistä Eventa.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Mitä olisin halunnut tietää liike-elämästä
Peter Lindberg
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty myös markkinoinnissa.

Markkinoinnissa pohditaan yrityksen brändiä, asiakasryhmiä, hinnoittelua, kampanjoita, viestintää ryhmille, tapahtumia ja sitä kuinka erottua kilpailijoista viestimällä. Maailma on muuttunut merkittävästi digitalisaation myötä: kuluttajiin on hankala vaikuttaa perinteisin keinoin ja usein ostopäätös tehdäänkin etänä netin välityksellä. Kaikki informaatio on kuluttajilla muutaman klikkauksen päässä, tuotteiden ja palveluiden vertailu on helppoa eikä palveluntarjoaja tai myyjä kykene enää vaikuttamaan kuten aikaisemmin. Tietoa tulvii kuluttajille niin paljon, että suuri osa informaatiosta menee täysin ohi: huomatuksi tuleminen vaatiikin aivan uudenlaista ajattelua. Yhä useammin asiakas pyritäänkin ottamaan osaksi markkinointia.

Tiedostavat kuluttajat luottavat yhä enenevissä määrin omiin verkostoihinsa ja niitä kautta saataviin suositteluihin palveluista. Näin ollen myös suhde asiakkaisiin on muuttumassa. Ei ole tavatonta, että  osa yrityksen markkinointiin varatusta budjetista menee nykyisin bloggareille, joilla on paljon lukijoita ja täten vaikutusvaltaa.

Markkinoinnin suunnittelu tapahtuu kahdella tasolla:

  1. Strategisesti, pitkällä aikavälillä, esimerkiksi vuodessa
  • Strategisesti: Mitä, miksi, kenelle, milloin, miten. Asetetaan tavoitteet, mitataan tulokset. Vertaillaan tuloksia tavoitteisiin, selvitetään ja suunnitellaan korjaavat toimenpiteet.
  1. Operatiivisesti, kampanjat esimerkiksi kevät, syksy
  • Operatiivisesti: Kuka tekee, milloin tekee, miten tekee.

 

Menestynyt mainos

”Mainoksen tehtävä on herättää katsojan kiinnostus siten, että hän katsoo mainosta ja alkaa lukea sitä. Sen tulisi herättää kiinnostus siten, että hän jatkaa lukemista ja vakuuttuu. Kun hän on lukenut koko viestin, hän uskoo sen.

LÄHDE Lindberg. Mitä olisin halunnut tietää liike-elämästä 2016 s115.

 

Neljä peetä

4P = eli toisin sanoen Marketing mix termin juuret ulottuvat aina vuoteen 1948 kun Neil Borden ja James Culliton olivat 4P:n ajatuksen iseinä. Ajatuksena oli siis yhdistää markkinoinnin eri ainekset soljuvaksi kokonaisuudeksi.

Myöhemmin liike-elämän teoreetikko Philip Kotler on tehnyt kirjassaan Marketing Management 4P termin ehkäpä kaikkein tunnetuimmaksi. Markkinoinnin professori Edmund Jerome McCarthy nimesi tärkeimmät ainekset eli markkinoinnin työkalut nimillä Product, Price, Promotion ja Place

Product tarkoittaa tuotetta laajassa mittakaavassa jotain täyttää kuluttajan tarpeen fyysinen tuote tai palvelu. Markkinoinnissa pyritään tuomaan esille korostamaan lisäarvoa jonka asiakas/kuluttaja saa ostaessaan tuotteen tai palvelun. Tuote on siis markkinoinnin ytimessä.

Price eli hinta on tärkeä tuotteen tai palvelun ominaisuus. Hinnan on oltava tarpeeksi, että se kattaa kaikki kulut ja tuottaa yritykseen myyntiä. Hinnoittelu on yksi olennaisimmista asioista yrityksessä ilman myyntiä ei ole yritystä. Jossain tapauksessa hinta voidaan ”ampua” liian korkeaksi asiakkaan mielestä ja tuote/palvelu ei mene kaupaksi, siksi asiakkaat on saatava vakuutettua hinta – laatu suhteeseen. Edullisella hinnalla voi saada asiakkaat kilpailijoilta, uniikilla tuotteella hinnan saa taas hilattua korkeammaksi kun kilpailijoita ei ole, silloin tuotteelle pitää vain olla kysyntää.

Hinnoittelu menestyvä yritys myy tehden voittoa ja kohderyhmään kuuluva asiakas saa lisäarvoa. Yrityksen hinnoittelumenetelmä kertoo, mihin tekijöihin valitut hinnat perustuvat.

Promotion tarkoittaa kaikkea tuotteeseen liittyvää viestintää sisältäen mainostamisen ja kampanjat. Mainonta kattaa kaiken näkyvyyden, mistä maksetaan suoraan, kuten TV- tai lehtimainoksen. Sosiaalisenmedian aikakautena rajat ovat kuitenkin häilyviä. Ihmiset luottavat enemmän vertaisryhmien mielipiteisiin ja kokemuksiin kuin mainontaan, ja tämän takia markkinoinnissa pyritään vaikuttamaan yhä enenevissä määrin epäsuorasti kuluttajien verkostoihin.

Place kuvasi aikaisemmin sijaintia fyysisesti, nykyisin saatavuus on osuvampi ilmaisu, kun tuotteita ja palveluluita on saatavilla myös verkon välityksellä. Maailmanlaajuinen kilpailu on ”pakottanut” yrityksen siirtymään siihen, että tuotteita on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelun tulee olla nykyisin nopeaa ja joustavaa – missä ikinä oletkin. Tästä hyvä esimerkki on äänikirja- palvelut, maksat vain palvelun verkossa ja kirjat latautuvat laitteeltasi luettavaksi – missä ja milloin vain.

 

Päivitetyt 4Peetä

Kotler on päivittänyt vuonna 2012 4Peetä mielestään nykyiseen maailmaan paremmin osuvammaksi. Uudet neljä peetä ovat: people, processes, programs ja performance.

People kuvaa asiakaslähtöistä ajattelua – ihmisten tärkeyttä. Asiakkaiden tärkeyden arvostamista – asiakkaita tulisi kohdella ihmisinä.

Processes pitkäkestoinen menestys vaatii luovuuden ja hyvän tuotteen lisäksi selkeitä toimintatapoja ja toimivia, pysyviä rakenteita. Yhdellä menestyneellä tuotteella ei pääse pitkälle hektisessä maailmassa.

Programs hankalammin määriteltäviä rajoja yritysten, politiikan, asiakkaiden ja yhteiskunnan välillä – eli kaikkea mikä (voi) vaikuttaa asiakkaisiin ja asiakassuhteisiin.

Performance kuvaa yrityksen suoritusta ja sen mittaamista laaja-alaisesti – ei ainoastaan taloudellisesta näkökulmasta tarkkailtuna, vaan myös asiakasarvon kehittymistä, eettisyyttä ja yhteisölle tuotettu arvo huomioon ottaen. Nämä ovat Kotlerin mukaan ne eväät joilla saadaan yritykselle oikea suunta.

 

AIDA

AIDA-kaava

Sana AIDA syntyy neljästä sanasta: Attention, Interest, Desire ja Action.

AIDA-kaavan avulla voidaan määritellä, miten valmiit markkinat ovat ostamaan tuotetta. Ostaminen varmistetaan neljän vaiheen kautta, joiden tulee tapahtua tässä järjestyksessä:

Attention tavoita asiakkaan huomio! – Havaitseminen eli asiakas huomaa, että tuote on olemassa.

Interest Herätä asiakkaiden kiinnostus. Asiakasta ei lähtökohtaisesti kiinnosta tuote vaan siitä saatava hyöty. –Kiinnostuminen asiakkaan puolelta (asiakasta ei lähtökohtaisesti kiinnosta niinkään itse tuote vaan siitä saatava hyöty)

Desire Vakuuta asiakkaat siitä, että “Sä tarviit tälläsen”  ja että se tulee täyttämään siihen kohdistuvat odotukset. – Haluaminen eli asiakas haluaa ostaa tuotteen.

Action Kun halu tuotetta kohtaan on synnytetty, mahdollista ostaminen helpoksi – tuotetta on saatavilla silloin kun asiakas sen haluaa. – Toimiminen eli asiakas ostaa tuotteen.

Liian usein uusien tuotteiden markkinoinnissa keskitytään kahteen viimeiseen eikä selitetä ostajalle, miten oma tuote on parempi verrattuna muihin markkinoilla oleviin, jolloin hän hämmentyy. Jos viestin selittämiseen käytetään liikaa aikaa, näppärä kilpailija voi käyttää yrityksen perusteluja hyväkseen ja viedä asiakkaan.

 

Kuluttajakeskeinen 4C malli

Customer solution (asiakas ratkaisu)

Customer cost (kulut)

Convenience (helppous)

Communication (kommunikaatio)

Varsinkin palvelualan yrityksissä nykyinen trendi on siirtyä yhä enemmän asiakaslähtöisyyteen eli 4C malliin. 4P malli on enemmän tuotteisiin keskittyvä ja perustuu yksittäisiin myyntitapahtumiin myyjän ja asiakkaan välillä. 4C mallissa puolestaan pyritään ratkaisemaan asiakkaiden aitoja tarpeita ja kehittää tuotteet ja palvelut ratkaisemaan asiakkaiden tarpeita.

 

LÄHTEET

https://amt.fi/static/tietovarasto/42.pdf

Kaikki mitä olisin halunnut tietää  Peter Lindberg

Hyvä liiketoimintasuunnitelma Johannes Hesso

http://www.cladonia.co.uk/psd/finnish/commreal/d03b4.htm

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close