Tampere
01 Dec, Wednesday
-10° C

Proakatemian esseepankki

Markkinoinnin tulevaisuusKirjoittanut: Jeena Kantosalo - tiimistä Kipinä.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Kestävä markkinointi
Petteri Lillberg
Riku Mattila
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

JOHDANTO

 

 

Maailma on muuttunut paljon viimeisien vuosien aikana ja muuttuu jatkuvasti koko ajan. Elämme tälläkin hetkellä aika tuntematonta ja suurta muutoksen aikaa keskellä korona pandemiaa, ja kukaan ei voi olla täysin varma, miten tämä kaikki vaikuttaa tulevaisuuteemme. Tällä hetkellä korona on aiheuttanut niin paljon kaikkea huonoa, niin taloudellisesti kuin yksilötasolla, että alkaa itse kunkin voimat ja kärsivällisyys hiipumaan. Mutta jos jotain positiivista pandemiasta etsitään, on se jokseenkin vaikuttanut positiivisesti ilmastoomme. Esimerkiksi Kiinassa ilma ja Venetsiassa kanaalien vedet ovat puhdistuneet korona-aikana. Ilmastonmuutos ei ole silti kadonnut tai poistunut ajatuksistamme. Ilmastonmuutokseen liittyvät seikat ja ajatukset näkyvät paljon jokapäiväisessä elämässämme. ”Tutkimusyhtiö Ipsoksen mukaan globaalisti 65 prosenttia kuluttajista haluaa, että ilmastonmuutoksen torjunta on pandemian jälkeisen elpymisen ytimessä.” (Lillberg, Mattila, 5) Kuluttajat toivovat ratkaisuja ja toimintaa yrityksiltä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Miten markkinoinnin avulla voidaan vaikuttaa? Onko markkinoinnilla edes merkitystä, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta? Luettuani kirjan Kestävä markkinointi: ilmastonmuutosopas brändeille, pääsin itsekin pohtimaan näitä kyseisiä asioita ja koen aiheen hyvin mielenkiintoiseksi.

 

MARKKINOINTI

 

 

Markkinoinnilla vaikutetaan ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen yleisesti. Se luo kuvia siitä millaisena haluamme itsemme tai maailman nähdä. Eli vaikka emme sitä haluaisikaan, niin markkinointi luo merkityksen sille mitä me pidämme tavoittelemisen arvoisena. Markkinoinnin tarkoituksena on herättää asiakkaan kiinnostus, vaikka hän ei välttämättä edes tiennyt tarvitsevansa tuotetta. Nykyään markkinointi on enemmän asiakaslähtöistä kuin ennen. Yritykset ottavat entistä enemmän asiakkaiden toiveita huomioon. ”Markkinointi ei ole pelkkää mainontaa ja myyntiä, vaan asiakaslähtöisesti tarkkaan suunniteltu eri toimintojen kokonaisuus. Markkinointi perustuu siihen, että asiakkaan tarpeet tunnetaan ja niihin vastataan kilpailijoita paremmin”. (Yritystoiminta n.d.)

 

 

KESTÄVÄ MARKKINOINTI JA MUUTOS SIIHEN

 

 

Koska markkinointi on suoraan ihmisiin ja heidän asenteisiinsa ja käyttäytymiseen vaikuttamista, on sillä suuri merkitys tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kirjassa Kestävä markkinointi: Ilmastonmuutosopas brändeille tiivistettiin hyvin:

 

Kestävässä markkinoinnissa brändit ottavat vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnassa, edistävät luonnonvarojen suojelua, resurssiviisasta taloutta sekä ovat mukana rakentamassa yhteiskunnallista ilmapiiriä, joka perustuu vähemmän vastakkainasettelulle, mutta enemmän yhteisille tavoitteille ja ratkaisuille. (Lillberg, Mattila, 79)

 

Ilmastonmuutos pakottaa yritykset ja markkinoinnin ammattilaiset reagoimaan tulevaisuuteen. Monet yritykset joutuvat tekemään suuren suunnanvaihdoksen toiminnassaan, jotta mukautuvat tulevaisuuden tarpeisiin ja ovat mukana luomassa kestävämpää kulutusta. Lukemassani kirjassa kerrottiin esimerkkejä monista yrityksistä, jotka ovat tekemässä tai ovat jo tehneet suuren muutoksen koko toiminnassaan edistääkseen parempaa tulevaisuutta. Esimerkiksi Neste on onnistunut markkinoinnillaan tuomaan ilmastonmuutoksen brändinsä ytimeen öljyn sijasta. Tähän ovat vaikuttaneet Nesteen markkinointiteot kuten Nolla-mökki, zerobnb ja NBA:ssa pelaavan Lauri Markkasen kanssa toteutettu yhteistyö. Neste on menestynyt eri vastuullisuusmittauksissa ja myös Nesteen osakekurssi viestii vahvasta tulevaisuuden uskosta sijoittajien osalta. Kirjassa kerrottiin mielestäni hyvin myös siitä, kuinka koko markkinoiden tulee jatkossa muuttua:

 

Transformatiivinen strategia-ajattelu ei aseta tavoitteekseen pelkästään yrityksen tai brändin muutosta, vaan koko markkinan muuttamista uudenlaiseksi. Kestävän markkinoinnin tulenkantajina toimivat brändinrakentajat eivät pelkästään rakenna yrityksensä ja työnantajansa keskeistä pääomaa uusiksi, vaan heillä on kunnianhimo, halu ja kyky laittaa koko markkinoinnin toimiala, käytännöt ja rooli uusiksi. (Lillberg, Mattila, 152)

 

Uskon että tulevaisuudessa ne yritykset tulevat pärjäämään ovat ne ketkä ymmärtävät ilmastonmuutoksen merkityksen ja kantavat kortensa kekoon yhteisen hyvän vuoksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kuluttajat ovat jo nykyään kirjassa esitettyjen tutkimusten mukaan valmiita maksamaan enemmän, jos brändit nostaisivat hintojaan ollakseen ilmastokestävämpiä.

 

 

LOPPUKOONTI

 

 

Aiheena markkinointi, kestävä markkinointi ja ilmastonmuutos ovat niin suuria, että niiden merkitystä ja suuruutta on vaikea yhden kirjan pohjalta täysin hahmottaa ja ymmärtää, mutta oli mahtavaa oppia lisää tästä tärkeästä aiheesta. Aion jatkossa varmasti lukea vielä enemmän kyseisistä aiheista ja lisätä oppieni määrää. Seuraavaksi aion lukea kirjan, joka keskittyy vielä enemmän itse markkinointiin ja sen perusteisiin koska tässä kirjassa niihin ei niin paljoa ja syvällisesti paneuduttu.

 

 

LÄHTEET:

 

Lillberg, P. & Mattila, R. 2020. Kestävä markkinointi. Alma Talent, Helsinki.

 

Yritystoiminta. n.d. Mitä markkinointi on? Luettu 01.03.2021. http://www.tieto.osaavayrittaja.fi/mitae-markkinointi-on

 

 

 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close