Tampere
02 Dec, Friday
-2° C

Proakatemian esseepankki

Majakkana uskomuksetKirjoittanut: Tommi Hämäläinen - tiimistä Promisia.

Esseen tyyppi: / esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Kuten aiemmassa blogissani kirjoitin tieto yhdistää meitä, se sovittelee ja liittää yhteen ollen yksi rauhan merkittävimmistä edistäjistä. Tieto tarjoaa meille yhteistä pohjaa, jotain universaalisti jaettavaa. Tieto tekee meistä globaalisesti yhteneväisempiä. Merkittäviä meistä tekee kuitenkin uskomukset. Uskomusten tehtävänä on osoittaa meille suuntaa, jonne voimme tiedon kanssa kulkea. Uskominen ja uskonnot sekoittuvat helposti keskenään, toki ymmärrettäväsi. Etenkin uskominen ja yliluonnollisuus assosioidaan toisiinsa niin vahvasti että uskomuksista puhuminen aiheuttaa monissa vastarintaa. Uskomukset voivat olla kuitenkin hyvinkin luonnollisia ja voimme uskoa hyvinkin arkisiin asioihin, kuten kovaan työhön tai siihen ettei Suomessa voi rehellisellä työllä rikastua.

Uskomuksen ja tiedon välinen raja on veteen piirretty. Näen kuitenkin omalta kohdaltani uskomusten primääriseksi funktioksi tarkoituksen tulla aikanaan todistetuksi tiedoksi tai vaihtoehtoisesti osoitetuksi virheellisiksi. Uskomisen tarkoitus on näin ollen toimia tiedon hypoteesina. Näin ollen uskomus jota ei tosissaan olla aikeissa todistaa todeksi ei ole relevantti uskomus, ainakaan tiedollisen kokonaiskuvan kannalta. Uskomus on siis toisin sanoen joidenkin kahden tai useamman asioiden välinen korrelaatio, jota ei olla vielä todistettu validoiduksi tiedoksi mutta jonka olemassa oloon uskotaan ja tämä olemassaolo pyritään osoittamaan todeksi toimimalla uskomuksen mukaan. Myytinmurtajat televisio sarja on erinomainen esimerkki tällaisesta uskomus tulkinnasta, ja hyvin sarjan nimi voisikin olla esimerkiksi uskomustenvahvistajat.

Kuten jo tosiaan sanoin niin tieto tekee meistä yhteneväisiä, mutta uskomukset melko uniikkeja. En usko, että täydellisesti keskenään sinfonioivia kokonaisia uskomusjärjestelmiä löytyy maailmasta kovinkaan monilta, ja jos löytyy niin heistä voisi käyttää sanaa sielunkumppani. Uskomusjärjestelmällä tarkoitan kaikkia niitä uskomuksiasi joiden totuusarvoa et kykenen aukottomasti perustelemaan. Helpommin sanottuna asioita joiden totuttaa et tiedä mutta joihin kuitenkin uskot. Tähän liittyy tietenkin myös uskomuksesi tiedosta. Tämän esseen tarkoitus ei ole kuitenkaan määritellä tietoa käsitteenä, joten ei siitä sen tarkemmin.

Merkityksellisiä uskomukset ovat siksi että ne luovat pohjan mahdollisuudelle mieltää tulevaisuus nykyisyyttä parempana, asia jota emme voi varmuudella tietää. Ilman tätä mahdollisuutta, onnellisuuden tunteen kokeminen osoittautuu tilastollisesti haasteelliseksi. Ja vielä suhteessa onnellisuuteen uskomukset luovat yksilöllisen merkityksen siten, että niiden kautta ihminen yksilönä kykenee toimimaan merkittävästi suhteessa kokonaisvaltaisen onnellisuuden kasvuun, eli kokemaan itsenä ja oman toimintansa merkitykselliseksi suhteessa itseensä ja myös mahdollisesti laajempaan kokonaisuuteen.

Haastankin jokaisen pohtimaan omia uskomuksiaan etenkin elämää kohtaan. Omien uskomusten löytäminen ja objektiivinen tarkastelu tarjoaa avaimet hyvinkin persoonalliseen elämään. Tämä tosin edellyttää kykyä objektiiviseen tarkkailuun siitä, kuinka hyvin elämässäsi tällä hetkellä toteutat omia uskomuksiasi, ja miten ne peilautuvat maailmaan tai lähimmäisiisi ympärilläsi. Jos haluat elää merkityksellisen elämän elä uskomustesi mukaan ja pyri kaikkesi todistamaan ne oikeiksi.

 

 

 

 

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close