Tampere
29 Jun, Wednesday
23° C

Proakatemian esseepankki

LTSKirjoittanut: Esa Ekholm - tiimistä Apaja.

Esseen tyyppi: Yksilöessee / 2 esseepistettä.

KIRJALÄHTEET
KIRJA KIRJAILIJA
Hyvä liiketoimintasuunnitelma
Juha Hesso
Esseen arvioitu lukuaika on 3 minuuttia.

LTS

Lähteet:

Hyvä liiketoimintasuunnitelma – Juha Hesso

Omayritys liiketoimintasuunnitelma pohja

 

Liiketoimintasuunnitelma eli LTS tulee jokaiselle yrittäjälle vastaan ennemmin tai myöhemmin. Se on erittäin hyvä väline selkeyttää ja kiteyttää oman tulevan yrityksen idea. Lts seuraamalla löytää asiat, joita ei olisi välttämättä osannut ottaa huomioon. Se auttaa löytämään vastaukset kysymyksiin; kenelle miksi, miten tai missä tehdään? Kun aloitin projektini olin kuullut liiketoimintasuunnitelmasta, mutta en tarkalleen tiennyt mitä se pitää sisällään. Netissä olevien erilaisten pohjien kautta aloin hahmottamaan mitä liiketoimintasuunnitelmalla haetaan. En kuitenkaan tuntenut vielä tietävänäni tarpeeksi aiheesta, jonka takia käännyinkin Juha Hesson – Hyvä liiketoimintasuunnitelman kirjan puoleen.

 

Netissä on paljon erilaisia pohjia, jotka eroavat toisistaan hieman. Mikään ei kuitenkaan estä oman lts rakentamista alusta loppuun. Perus idea näissä kaikissa on sama. Jos ei ole koskaan lts nähnyt tai kuullut kannattaa valmista pohjaa käyttää apunaan. Kysymykset saattavat tuntua helpoilta, mutta jotta voit vastata kysymyksiin on sinulla oltava aitoja perustelu ja todisteita tukemassa näkemystäsi. Mitä enemmän pohjatyötä teet lts:an eteen sitä varmemmin yrityksesi tulee onnistumaan. Jokaisen kohdan tarkka läpi käyminen pitää huolen, että olet miettinyt jokaista eri aspektia.

Käytin tätä kirjaa sekä liiketoimintasuunnitelmaa projektissani heti alku metreiltä asti. Projektin alussa tein kuitenkin virheen heti jakamalla tehtävät suoraan liiketoimintasuunnitelmasta ilman miettimistä mitkä tehtävät pitäisi käydä koko porukalla ja kuinka paljon aikaa ne vaatisivat. Ongelma huomattiin kuitenkin erittäin nopeasti. Ongelman juuret olivat vision puute. Olimme käyneet nopeasti läpi kaikkien mielikuvat tulevasta projektista, mutta tämä osoittautui aivan liian pintapuoleiseksi tavaksi. Yhteisen vision, arvojen ja tavoitteen määrittämiseen meni lopulta n. kolme viikkoa. Prosessia hidasti virheen ymmärtäminen ja sen korjaaminen oikea oppisesti. Ratkaisu oli kaikessa yksinkertaisuudessaan yhdessä alas istuminen, jossa kävimme keskustelua visiosta ja arvoista ja kirjoitimme ajatukset ylös, josta teimme yhteenvedon. Kun visio on kaikkien tiedossa, on myös helpompi luottaa tehtäviä projektitiimin käsiin.

Vision jälkeen lähdimme validoimaan. Validoinnissa on iso työ, jotta kysymykset saadaan muotoon, joka ei johdattele vastaajaa vastaamaan meidän mielemme mukaan. Sinun tulee myös tavoittaa erilaisia henkilöitä, jotta saat tarpeeksi erilaisia vastauksia. Omaan ideaan ei saa rakastua vaan henkilöitä on kuunneltava ja tuloksiin kannattaa uskoa. On kuitenkin hyvä muistaa, että vastauksien purkaminen tuo harvoin suoran vastauksen vaan usein ne ovat tulkinnan varassa. Legendaariseksi esimerkiksi Fordin validointi, jossa ihmiset pyysivät nopeampia hevosia ja vastauksena Fordilla oli auto. Validointi jatkuu projektin edetessä auttaen asiakasryhmäsi etsimisessä. Asiakasryhmän tarpeiden ja ongelmien selvittäminen on liikeidean ydin jota ei saa unohtaa.

Kun validointi on tehty ja olet voinut tehdä johtopäätöksiä, voidaan lähteä miettimään aluetta, johon tämä idea olisi kaikista paras. Alue saattaa määrittää paljonkin asiakaskuntaasi. Joissakin tilanteissa aluetta ei voi itse päättää ja tällöin on tarkkaan mietittävä miten asiassa edetään. Omaan ideaan ei koskaan saa rakastua liikaa sillä idea tulee muuttumaan monta kertaa jo suunnitteluvaiheessa. Jos liiketila ei ole alkuperäisellä alueella, on mahdollisuus odottaa oikean liiketilan vapautumista tai tehdä tarkentava aluekartoitus uudesta alueesta, jotta tiedät onko liiketoiminnallesi kysyntää kyseisessä paikassa.

Liiketilan varmistuessa voit aloittaa monen tärkeän asian valmistelun. Ensimmäisenä on hyvä aloittaa kilpailuanalyysin tekeminen ja toimintaympäristön tarkastelu. Kilpailuanalyysi auttaa hahmottamaan alueen hintatasoa sekä osaat iskeä suurimpia kilpailijoitasi vastaan. On myös hyvä miettiä alueen asukkaiden kulkureittejä, jotta voit hyödyntää tämän näkyvyydessä sekä saamaan satunnaisia asiakkaita sisälle liiketilaan. Näiden jälkeen voi aloittaa SWOT sekä riskienarvioinnin. Uutta liiketoimintaa harjoittaessa on paljon riskejä, jotka sinun pitää ymmärtää niiden toteutumisen minimoimiseksi. Riskien mietintä antaa sinulle realistisen kuvan mitä olet tekemässä ja mihin sinun pitää kiinnittää huomiota. Riskejä ei kannata kuitenkaan liikaa pelätä. Omaan tekemiseen on helppo luottaa, kun on tehnyt tarvittavan pohjatyön.

Visio, validointi, kilpailu, riskit. Nyt prototyypin tekeminen voi alkaa. Kun tietää kenelle tekee ja mitä naapurista löytyy, on yhteinen visio varjolla sujuvaa lähteä rakentamaan prototyyppiä liiketoiminnastasi. Prototyyppejä on kahdenlaisia. Fyysinen, joka liittyy brändiin, imagoon, se mitä asiakas näkee. Palvelu, jonka asiakas tuntee. Polku mitä tapahtuu kun asiakas tulee sisään liiketilaasi, on siellä ja lähtee. Nämä molemmat ovat erittäin tärkeitä. Prototyypit rakentuu vision sekä arvojen perustella. Se luo liikeidean näkyvät vaiheet jonka jälkeen on helppo lähteä toteuttamaan prototyyppien suunnitelmaa. Prototyypit vastaa fyysisesti mitä asiakkaille tulee ja miten hän sen tulee kokemaan.

Liikeidea ei pääse koskaan etenemään, jos sille ei ole laskettu budjettia. Talouslaskelmat on hyvä aloittaa ajoissa, jotta tietää mitä on tulossa vastaan ja voit varautua kustannuksiin. Kustannuksia on aina paljon ja jotta niistä selvitään, on myytävä tuotetta tai palvelua. Myyntilaskelma on siis tärkeä, jotta tiedät paljonko sinun on myytävä, että pääset kriittiseen pisteeseen.

Kaiken kaikkiaan lts ja sitä tukeva kirja auttaa sinua hahmottamaan miten voit vastata erilaisiin kysymyksiin sekä mitä erilaisissa laskelmissa pitää ottaa huomioon. Lts tekeminen ensimmäistä kertaa on varmasti hidasta, mutta myös erittäin antoisaa. Miten paljon aikaa se vaatii, on aina tekijöistä kiinni. Se auttaa pääsemään alkuun omassa ideassa, auttaa jakamaan tehtäviä projektitiimiläisille sekä kiteyttää ideasi esiteltävään muotoon.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close