Tampere
01 Apr, Saturday
-3° C

Proakatemian esseepankki

LiiketoimintasuunnitelmaKirjoittanut: Kukka-Maaria Halme - tiimistä Revena.

Esseen tyyppi: Blogiessee / 1 esseepistettä.
Esseen arvioitu lukuaika on 2 minuuttia.

Liiketoimintasuunnitelma

Tiimimme yhtenä tavoitteena syksylle oli kasvattaa osaamista yrittäjyydestä ja viedä sitä käytäntöön. Päätimme tavoitteen saavuttamiseksi aloittaa pajasarjan liiketoimintasuunnitelmasta. Ensimmäisessä pajassa perehdyimme siihen mitä liiketoiminta suunnitelma voisi pitää sisällään ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomioita. Koska minulla ei tällä hetkellä ole omaa projektia, en myöskään ole tehnyt liiketoimintasuunnitelmaa. Halusin kuitenkin koota tähän blogiesseen ns. LTS – muistilistan pajassa käytyihin keskusteluihin pohjaten. Toivon, että tästä on itselleni myöhemmin hyötyä projekteja startatessa ja muille Proakatemialaisille tutustuessaan liiketoimintasuunnitelmaan.

Aluksi tulisi esitellä liikeidea, tuote/palvelu. Samalla voi esitellä idean vahvuuksia, heikkouksia, innovatiivisuutta ja sitä miten liikeidea on kehittynyt ja miten sitä voisi vielä kehittää tulevaisuudessa. Myös yrityksen missio, visio ja arvot on hyvä olla avattuna, sillä ne vaikuttavat kaikkeen yrityksen toimintaan ja voivat selittää joitakin päätöksiä. Markkinatilanne ja kilpailijat on myös hyvä käydä läpi. Millaiset mahdollisuudet liikeidealla on kyseisellä alalla? Liiketoimintasuunnitelman pohjana voi käyttää erilaisia työkaluja, kuten business model canvasia, swot -analyysia ja erilaisia tutkimuksia, esim. kuluttajatutkimusta. Josta päästääkin seuraavaan aiheeseen eli asiakkaat. Ketkä ovat sinun asiakkaitasi, kuka on unelma-asiakkaasi ja kuinka paljon se tuo rahaa yritykselle vuodessa? Tässä apuna voi toimia erilaisten asiakasprofiilien luominen, vaikka empatiakartan avulla. Tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmaa on rahoitus ja budjetointi. Mitkä ovat yrityksen tärkeimmät tunnusluvut? Mitkä asiat vaikuttavat yrityksesi rahatilanteeseen? Tähän voi lisätä esimerkiksi kannattavuuslaskelmia, kassabudjetointia ja riskienhallintaa skenaarioajattelun kautta.

Näiden lisäksi liiketoimintasuunnitelmasta on hyvä löytyä käytännöntoimia ohjaavia suunnitelmia, kuten markkinointi- ja myyntisuunnitelmat, tuotanto ja logistiikka, tuotekehitys, henkilöstösuunnitelma sekä avain yhteistyökumppanit. Tärkeää on myös ottaa huomioon mitkä lait ja säädökset vaikuttavat sinun liiketoimintaasi. Viimeistään lopuksi olisi hyvä myös esittää mitkä ovat tavoitteesi eri aikaväleille.

Pohdimme tiiminä tulisiko liiketoimintasuunnitelman olla niin hyvä tai laaja, että ulkopuolinen voisi sen perusteella jatkaa liiketoimintaa helposti, esimerkiksi toimitusjohtajan vaihtuessa tai yritystä myydessä. En tiedä onko tämä edes mahdollista, mutta ainakin se helpottaa itseä, kun kaikki on suunniteltu valmiiksi ja kirjattua ylös. Yrityksen kehittyessä ja kasvaessa suunnitelmaa kannattaa pitää ajantasalla ja päivittää, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin.

Kommentoi

Add Comment
Loading...

Cancel
Viewing Highlight
Loading...
Highlight
Close